Seta screen reader

Hlawula ririmi

Yana enxaxamelweni wa vumbirhi

Hundzela eka leswi nga endzeni

Nghena endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Xitsonga

Bibele Eka Web Site Leyi

VUHUNDZULUXERI BYA MISAVA LEYINTSHWA BYA MATSALWA YO KWETSIMA

Nehemiya 7:1-73

7  Hi ku hatlisa loko rirhangu ri pfuxiwile,+ xikan’we-kan’we hiloko mina ndzi yimisa tinyangwa.+ Hiloko ku hlawuriwa varindzi va tinyangwa+ ni vayimbeleri+ ni Valevhi.+  Kutani ndzi veka Hanane+ makwerhu na Hananiya lowa hosana ya le Khokholweni+ leswaku va lawula Yerusalema, hikuva a a ri munhu wo tshembeka+ ni la chavaka+ Xikwembu xa ntiyiso ku tlula van’wana vo tala.  Hiloko ndzi ku eka vona: “Tinyangwa+ ta Yerusalema ti nga pfuriwi kukondza dyambu ri hisa; loko va ri ekusuhi, va fanele va pfala tinyangwa va tlhela va ti lotlela.+ Va veka varindzi va vaaki va Yerusalema, ha un’we exivandleni xakwe xa ku rindza, ni un’wana ni un’wana emahlweni ka yindlu yakwe.”+  Sweswi muti a wu anamile wu tlhela wu va wukulu, a ku ri ni vanhu vatsongo endzeni ka wona,+ a ku nga akiwanga tindlu.  Kambe Xikwembu xanga xi swi veka embilwini+ yanga leswaku ndzi hlengeleta vanhu lava va nga exiyin’weni xa le henhla ni vafumi lava nga khomela leswaku va tsarisiwa hi ku ya hi swivongo.+ Hiloko ndzi kuma buku leyi tsariweke+ hi ku ya hi swivongo swa lava va teke ku sungula, ndzi kuma ku tsariwe leswi eka yona:  Lava i vana va muganga lowu nga ehansi ka vulawuri bya hosi,+ lava va humeke evukhumbini+ bya vanhu lava yisiweke eku bohiweni, lava Nebukadnetsara+ hosi ya Babilona a va yiseke eku bohiweni,+ endzhaku a va tlherisela eYerusalema ni le Yuda, ha un’we emutini wa ka vona;+  lava va fikeke na Zerubabele,+ Yexuwa,+ Nehemiya, Azariya, Rhamiya, Nahamani, Mordekayi,+ Bilixani, Misperete, Bigivhayi, Nehumi na Bhana. Nhlayo ya vavanuna va Israyele:  Vana va Paroxi,+ 2 172;  vana va Xefatiya,+ 372; 10  vana va Arha,+ 652; 11  vana va Pahata-mowabu,+ va vana va Yexuwa na Yowabu,+ 2 818; 12  vana va Elami,+ 1 254; 13  vana va Zatu,+ 845; 14  vana va Zakayi,+ 760; 15  vana va Binuyi,+ 648; 16  vana va Bebayi,+ 628; 17  vana va Azigadi,+ 2 322; 18  vana va Adonikamu,+ 667; 19  vana va Bigivhayi,+ 2 067; 20  vana va Adini,+ 655; 21  vana va Atere,+ va Hezekiya, 98; 22  vana va Haxumu,+ 328; 23  vana va Bezayi,+ 324; 24  vana va Harifi,+ 112; 25  vana va Gibiyoni,+ 95; 26  vavanuna va Betlehema+ na Netofa,+ 188; 27  vavanuna va Anathoti,+ 128; 28  vavanuna va Beta-azamavhete,+ 42; 29  vavanuna va Kiriyati-yeyarimi,+ Kefira+ na Beroti,+ 743; 30  vavanuna va Rhama+ na Geba,+ 621; 31  vavanuna va Mikimasi,+ 122; 32  vavanuna va Bethele+ na Ayi,+ 123; 33  vavanuna va Nebo lowun’wana,+ 52; 34  vana va Elami lowun’wana,+ 1 254; 35  vana va Harimi,+ 320; 36  vana va Yeriko,+ 345; 37  vana va Lodi,+ Hadida+ na Ono,+ 721; 38  vana va Sena,+ 3 930. 39  Vaprista: Vana va Yedaya+ va yindlu ya Yexuwa, 973; 40  vana va Imere,+ 1 052; 41  vana va Paxahuru,+ 1 247; 42  vana va Harimi,+ 1 017. 43  Valevhi: Vana va Yexuwa, wa Kadimiyele,+ va vana va Hodevha,+ 74. 44  Vayimbeleri,+ vana va Asafa,+ 148. 45  Varindzi va le nyangweni,+ vana va Xalumu,+ vana va Atere, vana va Talimoni,+ vana va Akubu,+ vana va Hatita, vana va Xobayi,+ 138. 46  Vanethinimi:+ Vana va Ziha, vana va Hasufa, vana va Tabawoto,+ 47  vana va Kerosi, vana va Siya, vana va Padoni,+ 48  vana va Lebana, vana va Hagaba,+ vana va Salmayi, 49  vana va Hanani,+ vana va Gidele, vana va Gahara, 50  vana va Reyaya,+ vana va Resini,+ vana va Nekoda, 51  vana va Gazamu, vana va Uza, vana va Pasiya, 52  vana va Besayi,+ vana va Mewunimi, vana va Nefuxesimi,+ 53  vana va Bakibuku, vana va Hakufa, vana va Harahuru,+ 54  vana va Basiliti, vana va Mehida, vana va Harixa,+ 55  vana va Barikosi, vana va Sisera, vana va Tema,+ 56  vana va Neziya, vana va Hatifa.+ 57  Vana va malandza ya Solomoni:+ Vana va Sotayi, vana va Sofereti, vana va Perida,+ 58  vana va Yala, vana va Darikoni, vana va Gidele,+ 59  vana va Xefatiya, vana va Hatila, vana va Pokereti-hazebayimi, vana va Amoni.+ 60  Vanethinimi+ hinkwavo ni vana va malandza ya Solomoni a va ri 392. 61  Lava hi vona lava va tlhandlukeke va huma eTela-mela, Tela-haraxa, Keruba, Adoni na Imere,+ a va nga yi tivi yindlu ya vatata wa vona ni masungulo ya vona, loko va ri va Israyele kumbe e-e: 62  vana va Delaya, vana va Tobiya, vana va Nekoda,+ 642. 63  Eka vaprista:+ vana va Habayiya, vana va Hakozi,+ vana va Barizilayi,+ loyi a tekeke nsati eka vana va Barizilayi+ lowa le Giliyadi, kutani a vitaniwa hi vito ra vona. 64  Lava hi vona lava va laveke lomu va tsarisiweke kona, leswaku va kuma swivongo swa vona erivaleni, kambe a ku kumiwanga,+ lerova va funghiwe va ri lava nyamisiweke eka vuprista.+ 65  Kutani loyi a nga Mutirixata+ a va byela leswaku va nga dyi+ eka swilo leswi kwetsimaka swinene kukondza muprista a suka a yima a ri ni Urimi+ ni Thumimi.+ 66  Nhlengeletano hinkwayo yi ri ntlawa wun’we a ku ri vanhu va 42 360,+ 67  ku nga hlayiwi mahlonga+ ya vona ya xinuna ni ya xisati, lawa a ma ri 7 337;+ naswona a va ri ni vayimbeleri va xinuna+ ni vayimbeleri va xisati+ va 245. [ 68  Tihanci ta vona a ti ri 736, timeyila ta vona a ti ri 245.]+ 69  Tikamela a ti ri 435. Timbhongolo+ a ti ri 6 720.+ 70  A ku ri ni xiphemu xa varhangeri+ va tindlu ta vatatana+ lava va nyikeke ntirho.+ Loyi a nga Mutirixata+ a nyika mutameri wa xuma, nsuku wa tidrakma ta 1 000, minkambana ya 50, tinguvu to leha ta vaprista ta 530.+ 71  A ku ri ni varhangeri van’wana va tindlu ta vatatana lava va nyikeke mutameri wa xuma xa ntirho nsuku wa tidrakma ta 20 000 ni timayina ta silivhere ta 2 200.+ 72  Leswi lava van’wana hinkwavo va swi humeseke a ku ri nsuku wa tidrakma ta 20 000 ni timayina ta silivhere ta 2 000 ni tinguvu to leha ta vaprista ta 67. 73  Kutani vaprista+ ni Valevhi ni varindzi va tinyangwa ni vayimbeleri+ ni vanhu van’wana ni Vanethinimi+ ni tiko hinkwaro ra Israyele va tshama emitini ya vona.+ Loko n’hweti ya vunkombo yi fika,+ vana va Israyele a va ri emitini ya vona.+

Tinhlamuselo ta le hansi