Seta screen reader

Hlawula ririmi

Yana enxaxamelweni wa vumbirhi

Hundzela eka leswi nga endzeni

Nghena endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Xitsonga

Bibele Eka Web Site Leyi

VUHUNDZULUXERI BYA MISAVA LEYINTSHWA BYA MATSALWA YO KWETSIMA

Nehemiya 11:1-36

11  Kutani tihosana+ ta vanhu a ti tshama eYerusalema;+ kasi loko ku ri vanhu lavan’wana hinkwavo, va hoxa vuhlolotwana+ leswaku va tisa un’we eka va khume a ta tshama eYerusalema, emutini wo kwetsima,+ swiphemu leswin’wana swa kaye emitini yin’wana.  Ku tlula kwalaho, vanhu va katekisa+ vanhu lavan’wana hinkwavo lava tinyiketeleke hi ku tirhandzela+ ku ya tshama eYerusalema.  Lava i varhangeri va miganga+ lava nga ehansi ka vulawuri bya hosi lava a va tshama eYerusalema;+ kambe a va tshama emitini ya Yuda, ha un’we endhawini yakwe, emitini ya vona,+ Israyele,+ vaprista+ ni Valevhi+ ni Vanethinimi+ ni vana va malandza ya Solomoni.+  Ni le Yerusalema a ku tshama vana van’wana va Yuda ni vana van’wana va Benjamini.+ Eka vana va Yuda a ku ri na Ataya n’wana wa Uzhiya, n’wana wa Zakariya, n’wana wa Amariya, n’wana wa Xefatiya, n’wana wa Mahalalele wa vana va Faresi;+  na Maseya n’wana wa Baruku, n’wana wa Kolihoze, n’wana wa Hazaya, n’wana wa Adaya, n’wana wa Yowaribi, n’wana wa Zakariya, n’wana wa Musala.  Vana va Faresi hinkwavo lava a va tshama eYerusalema a va ri 468, vavanuna lava va fanelekaka.  Lava a ku ri vana va Benjamini:+ Sallu n’wana wa Mexulama,+ n’wana wa Yowede, n’wana wa Pedaya, n’wana wa Kolaya, n’wana wa Maseya, n’wana wa Itiyele, n’wana wa Yexaya;  endzhaku ka yena Gabayi na Salayi, 928;  na Yuwele n’wana wa Zikiri, mulanguteri wa vona, na Yuda n’wana wa Hasenuwa loyi a a ri mulanguteri wa vumbirhi wa muti. 10  Eka vaprista: Yedaya n’wana wa Yowaribi,+ Yakini,+ 11  Seraya n’wana wa Hilkiya, n’wana wa Mexulama,+ n’wana wa Sadoki,+ n’wana wa Merayoto, n’wana wa Ahithuba,+ murhangeri wa yindlu ya Xikwembu xa ntiyiso; 12  ni vamakwavo lava a va endla ntirho wa yindlu,+ 822; na Adaya n’wana wa Yerohamu,+ n’wana wa Pelaliya, n’wana wa Amuzi, n’wana wa Zakariya, n’wana wa Paxahuru,+ n’wana wa Malikiya,+ 13  ni vamakwavo, varhangeri va tindlu ta vatatana,+ 242, na Amaxayi n’wana wa Azarele, n’wana wa Ahazayi, n’wana wa Mexilemoti, n’wana wa Imere, 14  ni vamakwavo, vavanuna va matimba, tinghwazi,+ 128, a ku ri ni mulanguteri+ wa vona, Zabadiyele n’wana wa lavakulu. 15  Eka Valevhi:+ Xemaya n’wana wa Haxubu, n’wana wa Azirikamu, n’wana wa Haxabiya,+ n’wana wa Buni, 16  na Xabetayi+ na Yozabadi,+ varhangeri va Valevhi, lava a va langutela ntirho wa le handle ka yindlu ya Xikwembu xa ntiyiso; 17  na Mataniya+ n’wana wa Mikiya, n’wana wa Zabidi, n’wana wa Asafa,+ mufambisi wa vuyimbeleri bya ku dzunisa,+ u endle xikhongelo+ xa ku dzunisa, na Bakibukiya a a ri wa vumbirhi ehenhla ka vamakwavo, na Abida n’wana wa Xamuwa, n’wana wa Galala,+ n’wana wa Yedutani.+ 18  Valevhi hinkwavo a va ri 284 emutini wo kwetsima.+ 19  Varindzi va tinyangwa+ a ku ri Akubu, Talimoni+ ni vamakwavo lava a va rindza tinyangwa,+ va ri 172. 20  Kutani tiko ra Israyele hinkwaro, eka vaprista ni le ka Valevhi, hinkwavo a va ri entsungeni lowun’wana wa Yuda, ha un’we endzhakeni yakwe.+ 21  Vanethinimi+ a va tshama eOfeli;+ na Ziha na Gixipa a va langutela Vanethinimi. 22  Kutani mulanguteri+ wa Valevhi eYerusalema a ku ri Uzi n’wana wa Bani, n’wana wa Haxabiya, n’wana wa Mataniya,+ n’wana wa Mika,+ n’wana wa Asafa,+ vayimbeleri,+ malunghana ni ntirho wa yindlu ya Xikwembu xa ntiyiso. 23  Hikuva a ku ri ni xileriso xa hosi malunghana na vona,+ naswona a ku ri ni lunghiselelo leri vekiweke ra vayimbeleri hilaha siku ha rin’we a ri lava hakona.+ 24  Kutani Petahiya n’wana wa Mexezabele wa vana va Zara, n’wana wa Yuda a a ri etlhelo ka hosi malunghana ni mhaka yin’wana ni yin’wana ya vanhu. 25  Loko ku ri eswimitanini+ leswi a swi ri etindhawini ta vona, a ku ri ni vana van’wana va Yuda lava a va tshama eKiriyati-aba+ ni swimitana leswi swi titshegeke ha wona ni le Diboni ni swimitana leswi swi titshegeke ha wona ni le Yekabusiyele+ ni swimitana swa wona, 26  ni le Yexuwa ni le Mulada+ ni le Beta-pelete+ 27  ni le Hasara-xuwala+ ni le Bera-xeba+ ni swimitana leswi swi titshegeke ha wona 28  ni le Sikilaga+ ni le Mikona ni swimitana leswi swi titshegeke ha wona 29  ni le Eni-rimoni+ ni le Sora+ ni le Yaramutu,+ 30  Zanowa,+ Adulamu+ ni swimitana swa wona, Lakixi+ ni masimu ya wona, Azeka+ ni swimitana leswi swi titshegeke ha wona. Kutani va dzima mixaxa eBera-xeba ku ya fika eHinomu.+ 31  Vana va Benjamini a va sukela eGeba,+ eMikimaxi+ ni le Ayiya+ ni le Bethele+ ni swimitana leswi swi titshegeke ha wona, 32  Anathoti,+ Nobo,+ Ananaya, 33  Hasora, Rhama,+ Gitayimi,+ 34  Hadida, Seboyimi, Nebalata, 35  Lodi+ na Ono,+ nkova wa lava tivaka ntirho wa mavoko. 36  Eka Valevhi, a ku ri ni mintlawa ya Yuda leyi a yi ri ya Benjamini.

Tinhlamuselo ta le hansi