Mintirho 5:1-42

5  Hambiswiritano, wanuna un’wana la vuriwaka Ananiya, swin’we na Safira nsati wakwe, va xavisa ndhawu leyi a va ri na yona  yena a fihla xuma xin’wana, nsati wakwe na yena a a swi tiva, kutani a tisa xiphemunyana xa yona a xi veka emilengeni ya vaapostola.+  Kambe Petro a ku: “Ananiya, ha yini Sathana+ a ku nyike vurhena bya ku hembela+ moya lowo kwetsima+ ni ku fihla xuma xin’wana xa nsimu?  Leswi a ya ha ri na wena, xana a yi nga ri ya wena, niloko yi xavisiwile xana a yi hambetanga yi lawuriwa hi wena? Ha yini u kanele xiendlo xo fana ni lexi embilwini ya wena? U hembele+ Xikwembu,+ ku nga ri vanhu.”  Kuteloko a twa marito lawa Ananiya a wela ehansi a timeka.+ Kutani ku chava+ lokukulu ku khoma hinkwavo lava va swi tweke.  Kambe majaha ma tlakuka, ma n’wi tsondzela hi malapi,+ kutani ma n’wi rhwala ma ya n’wi lahla.  Endzhaku ka nkarhi wa kwalomu ka tiawara tinharhu nsati wakwe a nghena, a nga swi tivi leswi endlekeke.  Petro a ku eka yena: “Ndzi byele, xana n’wina vambirhi mi xavise nsimu hi ntsengo wolowu?” A ku: “Ina, hi ntsengo wolowo.”  Hiloko Petro a ku eka yena: “Ha yini n’wina vambirhi mi pfumelelane ku ringa+ moya wa Yehovha? Waswivo! Milenge ya lava lahleke nuna wa wena yi le nyangweni, kutani va ta rhwala wena.” 10  Xikan’we-kan’we a wela ehansi emilengeni yakwe a timeka.+ Loko majaha ma nghena ma n’wi kuma a file, hiloko ma n’wi rhwala ma ya n’wi lahla etlhelo ka nuna wakwe. 11  Hikwalaho ku chava lokukulu ku khoma vandlha hinkwaro ni hinkwavo lava tweke hi ta swilo leswi. 12  Ku tlula kwalaho, hi mavoko ya vaapostola masingita yo tala ni swihlamariso swi hambeta swi humelela exikarhi ka vanhu;+ kutani hinkwavo a va ri erikupakupeni ra Solomoni hi mianakanyo yin’we.+ 13  I ntiyiso, a nga kona ni un’we wa lavan’wana loyi a veke ni xivindzi xo tihlanganisa na vona;+ nilokoswiritano, vanhu a va va dzunisa.+ 14  Ku tlula sweswo, lava pfumelaka eHosini va ya va engeteleka, vunyingi bya vavanuna ni vavasati;+ 15  lerova va humesa vavabyi va va yisa etindleleni to anama kutani va va lata eswisangwanini ni le ka tinhlaka letitsongo, leswaku loko Petro a hundza hi kona, un’wana wa vona a ta tshuka a funengetiwanyana hi ndzhuti wa yena.+ 16  Naswona, vunyingi lebyi humaka emitini ya le kusuhi na Yerusalema byi hambeta byi hlengeletana, byi rhwele vanhu lava vabyaka ni lava karhatiwaka hi mimoya leyi nga basangiki, kutani hinkwavo a va hanyisiwa. 17  Kambe muprista lonkulu ni hinkwavo lava a va ri na yena, mpambukwa lowu a wu ri kona enkarhini wolowo wa Vasaduki, va tlakuka, va tele mavondzo,+ 18  hiloko va khoma vaapostola kutani va va nghenisa ekhotsweni+ ra ntsendzele. 19  Kambe nivusiku ntsumi+ ya Yehovha yi pfula tinyangwa ta khotso,+ yi va humesa yi ku: 20  “Fambani, kutani, loko mi yimile etempeleni, hambetani mi byela vanhu marito hinkwawo ya vutomi+ lebyi.” 21  Endzhaku ko twa sweswo, va nghena etempeleni hi vurhonga, va sungula ku dyondzisa. Kuteloko ku fika muprista lonkulu ni lava a va ri na yena, va hlanganisa Sanedri ni nhlengeletano hinkwayo ya vakulukumba va vana va Israyele,+ kutani va rhuma van’wana leswaku va ya va teka ekhotsweni. 22  Kambe loko tindhuna ti fika ti kuma va nga ri kona ekhotsweni. Hiloko ti tlhela ti ya vika, 23  ti ku: “Hi kume khotso ri lotleriwile hi swisirhelelo hinkwaswo ni varindzi va yime etinyangweni, kambe loko hi pfula a hi kumanga munhu endzeni.” 24  Kutani, loko mufambisi wa tempele swin’we ni vaprista lavakulu va twa marito lawa, va pfilunganyeka hi timhaka leti leswaku ti ta hela hi ku yini.+ 25  Kambe wanuna un’wana a fika a va vikela a ku: “Vonani! Vavanuna lava mi va ngheniseke ekhotsweni va le tempeleni, va yimile va dyondzisa vanhu.”+ 26  Hiloko mufambisi a huma ni tindhuna takwe kutani va vuya na vona, kambe ku nga ri hi madzolonga, hikuva a va chava+ leswaku vanhu va ta va khandla hi maribye. 27  Kutani va vuya na vona, va va yimisa eholweni ya Sanedri. Hiloko muprista lonkulu a va vutisa 28  a ku: “Hi mi lerise+ kahle leswaku mi nga ha dyondzisi hi ku landza vito leri, kambe, maswivo, mi tate Yerusalema hi dyondzo+ ya n’wina, naswona mi tiyimisele ku tisa ngati+ ya munhu loyi ehenhla ka hina.” 29  Petro ni vaapostola lavan’wana va hlamula va ku: “Hi fanele ku yingisa Xikwembu tanihi mufumi ku tlula vanhu.+ 30  Xikwembu xa vatata wa hina xi pfuxe+ Yesu, loyi mi n’wi dlayeke, mi n’wi hayeka emhandzini.+ 31  Xikwembu xi n’wi tlakusile a va Murhangeri Lonkulu+ ni Muponisi+ evokweni ra xona ra xinene,+ leswaku Israyele ri kuma ku hundzuka+ ni ku rivaleriwa swidyoho.+ 32  Hina hi timbhoni ta timhaka+ leti, swin’we ni moya lowo kwetsima,+ lowu Xikwembu xi wu nyikeke lava va xi yingisaka tanihi mufumi.” 33  Loko va twa sweswo, va tlhaveka swinene naswona va lava ku va dlaya.+ 34  Kambe wanuna un’wana a tlakuka eSanedri, ku nga Mufarisi la vuriwaka Gamaliyele,+ mudyondzisi wa Nawu loyi a a xiximiwa hi vanhu hinkwavo, a lerisa leswaku vavanuna lava va humeseriwa ehandle nkarhinyana.+ 35  Kutani a ku eka vona: “Vavanuna va Israyele,+ xiyisisani leswi mi kunguhataka ku swi endla malunghana ni vavanuna lava. 36  Hi xikombiso, ku nga si fika masiku lawa ku humelele Tudasi, a vula leswaku yena i munhu wo hlawuleka,+ kutani vanhu vo hlaya, va kwalomu ka 400, va tihlanganisa ni ntlawa wakwe.+ Kambe u dlayiwile, kutani hinkwavo lava a va n’wi yingisa va hangalakile, ku nga sali munhu. 37  Endzhaku ka yena ku humelele Yudasi wa Mugaleliya emasikwini ya ku tsarisa,+ kutani a kokela vanhu eka yena. Kambe wanuna yoloye u lovile, naswona hinkwavo lava a va n’wi yingisa va hangalake va ya ekule. 38  Kutani, hi ku ya hi swiyimo swa sweswi, ndzi ri eka n’wina, Mi nga tikarhati hi vanhu lava, kambe va tshikeni; (hikuva, loko kungu leri kumbe ntirho lowu wu huma evanhwini, wu ta hluleka;+ 39  kambe loko wu huma eka Xikwembu,+ a mi nge swi koti ku va hlula;)+ loko swi nga ri tano, kahle-kahle mi nga ha kumeka mi lwa ni Xikwembu.”+ 40  Hiloko va n’wi yingisa, kutani va vitana vaapostola, va va ba,+ va va lerisa leswaku va tshika ku vulavula hi ku landza vito+ ra Yesu, kutani va va tshika va famba. 41  Hikokwalaho, vona va suka emahlweni ka Sanedri, va tsakile+ hikuva va hlayiwe lava faneriwaka hi ku khomisiwa tingana hikwalaho ka vito+ ra yena. 42  Naswona siku ni siku etempeleni ni hi yindlu ni yindlu+ a va hambeta va nga rhuteli ku dyondzisa+ ni ku vula mahungu lamanene hi ta Kreste, Yesu.+

Tinhlamuselo ta le hansi