Mintirho 4:1-37

4  Loko lava vambirhi va ha vulavula ni vanhu, vaprista lavakulu ni mufambisi wa tempele+ ni Vasaduki+ va va tela,  va siringekile hileswi a va dyondzisa vanhu ni ku vulavula erivaleni hi ta ku pfuxiwa ka Yesu+ eka lava feke;  hiloko va va khoma kutani va va nghenisa ekhotsweni ku fikela esikwini leri tlhandlamaka,+ hikuva se a ku ri madyambu.  Hambiswiritano, vo tala lava va yingiseke mhaka yoloye va kholwa,+ kutani nhlayo ya vavanuna yi fika kwalomu ka 5 000.+  Hi siku leri tlhandlamaka vafumi va vona ni vakulukumba ni vatsari+ va hlengeletana eYerusalema  (swin’we na Anasi+ muprista lonkulu na Kayafasi+ na Yohane na Alekzanda ni hinkwavo lava a va ri kona lava nga maxaka ya muprista lonkulu),  hiloko va va yimisa exikarhi ka vona va va vutisisa va ku: “Xana leswi mi swi endle hi matimba ya mani kumbe hi vito ra mani?”+  Kutani Petro, a tale moya lowo kwetsima,+ a ku eka vona: “Vafumi va vanhu ni vakulukumba,  loko namuntlha hi konanisiwa, hi ku landza xiendlo lexinene eka munhu la vabyaka,+ malunghana ni loyi a hanyiseke munhu loyi, 10  swi tiveni n’wina hinkwenu ni vanhu hinkwavo va Israyele, leswaku hi vito ra Yesu Kreste wa Munazareta,+ loyi mi n’wi beleleke+ kambe loyi Xikwembu xi n’wi pfuxeke eka lava feke,+ munhu loyi u yime laha mahlweni ka n’wina a ri loyi a hanyeke hikwalaho ka yena. 11  Leri i ‘ribye leri n’wina vaaki mi ri tekeke ri ri leri nga pfuniki nchumu leri veke nhloko ya yinhla.’+ 12  Ku tlula kwalaho, a ku na ku ponisiwa eka un’wana, hikuva ku hava vito+ rin’wana ehansi ka tilo leri nyikiweke vanhu leri hi faneleke ku ponisiwa+ ha rona.” 13  Kuteloko va vona vurhena bya Petro na Yohane, ni ku xiya leswaku a va ri vanhu lava nga dyondzekangiki, lava tolovelekeke,+ va hlamala. Kutani va lemuka leswaku a va tshama va ri na Yesu;+ 14  naswona loko va languta munhu loyi a hanyisiweke a yime na vona,+ a va kumanga nchumu xo xi vula leswaku va kanetana+ na swona. 15  Kutani va va lerisa leswaku va huma eholweni ya Sanedri, hiloko va sungula ku kanerisana, 16  va ku: “Xana hi ta endla yini hi vanhu lava?+ Hikuva, entiyisweni, ku humelele singita leri xiyekaka ha vona, leri vonakeke eka vaaki hinkwavo va Yerusalema;+ naswona a hi nge ri landzuli. 17  Nilokoswiritano, leswaku swi nga hangalaki hinkwako-nkwako exikarhi ka vanhu, a hi va xungeteni hi ku va byela leswaku va nga ha tlheli va vulavula ni munhu ni un’we hi ku landza vito leri.”+ 18  Hiloko va va vitana kutani va va lerisa leswaku ku nga tshuki ku va ni ndhawu leyi va vulavulaka eka yona kumbe ku dyondzisa eka yona hi ku landza vito ra Yesu. 19  Kambe Petro na Yohane va ku eka vona: “Loko swi lulamile emahlweni ka Xikwembu ku yingisa n’wina ematshan’weni ya Xikwembu, avanyisani hi n’wexe. 20  Kambe loko ku ri hina, a hi nge tshiki ku vulavula hi swilo leswi hi swi voneke ni leswi hi swi tweke.”+ 21  Kutani, loko va va xungetile nakambe, va va ntshunxa, hikwalaho ka leswi a va nga kumi xivangelo xo va xupula ni hikwalaho ka vanhu,+ hikuva hinkwavo a va vangamisa Xikwembu hikwalaho ka leswi humeleleke; 22  hikuva munhu loyi singita leri ra ku horisa ri humeleleke eka yena a a ri ni malembe yo tlula 40 hi vukhale. 23  Kuteloko va ntshunxiwile va ya eka vanhu+ va ka vona kutani va vika swilo leswi vaprista lavakulu ni vakulukumba va va byeleke swona. 24  Loko va twa sweswo va tlakusela marito ya vona eka Xikwembu+ hi mianakanyo yin’we va ku: “Hosi Leyi Lawulaka,+ hi Wena la endleke tilo ni misava ni lwandle ni swilo hinkwaswo leswi nga eka swona,+ 25  ni loyi hi moya lowo kwetsima u vuleke hi nomu wa tata wa hina Davhida,+ nandza wa wena, ‘Ha yini matiko ma ve ni nkitsikitsi ni vanhu va anakanyisisa hi swilo swa hava?+ 26  Tihosi ta misava ti tserhamile ni vafumi va vungane swin’we tanihi munhu un’we va lwa na Yehovha ni mutotiwa wakwe.’+ 27  Hambiswiritano, Heroda swin’we na Pontiyo Pilato+ ni vanhu va matiko ni vanhu va Israyele kahle-kahle a va hlengeletane emutini lowu va lwa ni nandza wa wena wo kwetsima+ Yesu, loyi u n’wi toteke,+ 28  leswaku va endla swilo leswi voko ra wena ni xikongomelo xa wena swi lavaka leswaku swi humelela.+ 29  Kutani, Yehovha, xiyisisa minxungeto+ ya vona, u pfumelela mahlonga ya wena leswaku ma hambeta ma vula rito ra wena hi vurhena+ lebyi heleleke, 30  u ri karhi u tshambuluta voko ra wena leswaku u horisa, ni masingita ni swihlamariso+ swi humelela hi vito+ ra nandza+ wa wena wo kwetsima Yesu.” 31  Kuteloko va endle xikombelo, ndhawu leyi a va hlengeletane eka yona yi ninginika;+ kutani hinkwavo va tala moya lowo kwetsima+ va vula rito ra Xikwembu hi vurhena.+ 32  Ku tlula kwalaho, vunyingi bya lava va kholweke a byi ri ni mbilu yin’we ni moya-xiviri+ wun’we, naswona hambi ku ri un’we a nga kalanga a vula leswaku swilo leswi a a ri na swona a swi ri swakwe; kambe a va ri ni swilo hinkwaswo hi ku fanana.+ 33  Nakambe, hi matimba lamakulu vaapostola va hambeta va nyikela vumbhoni malunghana ni ku pfuxiwa eku feni ka Hosi Yesu;+ naswona musa lowu nga faneriwiki a wu ri eka vona hinkwavo hi mpimo lowukulu. 34  Entiyisweni, a nga kona loyi a a pfumala+ exikarhi ka vona; hikuva hinkwavo lava a va ri ni masimu kumbe tindlu a va swi xavisa kutani va tisa xuma xa swilo leswi xavisiweke 35  a va xi veka emilengeni ya vaapostola.+ A xi averiwa+ un’wana ni un’wana, hi ku ya hi xilaveko xa yena. 36  Kutani Yosefa, loyi a thyiweke Barnaba+ hi vaapostola, leri loko ri hundzuluxeriwa ri nge, N’wana wa Nchavelelo, ku nga Mulevhi, la velekiweke eKipra, 37  loyi a a ri ni xiphemu xa nsimu, a xi xavisa kutani a tisa mali ya kona, a yi veka emilengeni ya vaapostola.+

Tinhlamuselo ta le hansi