Mintirho 10:1-48

10  Kutani eKhezariya a ku ri ni wanuna un’wana la vuriwaka Korneliyo, ndhuna ya vuthu+ ra ntlawa+ wa Italiya, hilaha a ri vitaniwa hakona,  wanuna la tinyiketeleke,+ la chavaka+ Xikwembu swin’we ni ndyangu wakwe hinkwawo, naswona a a nyikela tinyiko to tala ta tintswalo evanhwini+ a tlhela a kombela eka Xikwembu nkarhi ni nkarhi.+  Kwalomu ka awara ya vukaye+ ya siku u yi vone kahle exivonweni+ ntsumi+ ya Xikwembu yi ta eka yena yi ku: “Korneliyo!”  Wanuna loyi a yi honolela, kutani hikwalaho ka ku tshuka, a ku: “I yini, Hosi?” Yi ku eka yena: “Swikhongelo+ swa wena ni tinyiko ta tintswalo swi tlhandlukile swi va xitsundzuxo emahlweni ka Xikwembu.+  Kutani sweswi rhuma vavanuna eYopa va ya vitana Simoni loyi a thyiweke Petro.  Wanuna loyi u rhurheriwe eka Simoni, lowa mutlhuvutsi wa madzovo, loyi a nga ni yindlu ekusuhi ni lwandle.”+  Endzhakunyana ka loko ntsumi leyi vulavuleke na yena yi sukile, u vitane vambirhi va malandza ya yindlu yakwe ni socha leri tinyiketeleke exikarhi ka lawa a ma tshama ma n’wi languterile,+  kutani a va rungulela hinkwaswo, a va rhuma eYopa.+  Hi siku leri tlhandlamaka loko va ya emahlweni ni riendzo ra vona va tshinela emutini, Petro a tlhandlukela elwangwini ra yindlu+ kwalomu ka awara ya vutsevu a ya khongela.+ 10  Kambe a twa ndlala swinene a lava ku dya. Kuteloko va ha lunghiselela, a khomiwa hi riphume+ 11  kutani a vona tilo ri pfuleka+ ni xibya xo karhi xi xika ku fana ni nguvu leyikulu ya ntsembyana yi lengeletiwa hi tinhla ta yona ta mune ehenhla ka misava; 12  naswona eka yona a ku ri ni mixaka hinkwayo ya swivumbiwa swa milenge ya mune ni swilo leswi kokovaka swa misava ni tinyenyana ta tilo.+ 13  Kutani rito ri ta eka yena ri ku: “Tlakuka, Petro, u tlhava u dya!”+ 14  Kambe Petro a ku: “Swi nga vi tano nikatsongo, Hosi, hikuva a ndzi si tshama ndzi dya nchumu lowu nyameke ni lowu nga basangiki.”+ 15  Kutani rito ri tlhela ri vulavula na yena, ra vumbirhi: “Tshika ku vula leswaku swilo leswi Xikwembu xi swi basiseke swi nyamile.”+ 16  Leswi swi humelela ra vunharhu, kutani hi ku hatlisa xibya xi tlhandlukiseriwa etilweni.+ 17  Kuteloko Petro a pfilunganyekile swinene endzeni malunghana ni leswi xivono lexi a xi voneke xi nga ha vulaka swona, waswivo, vavanuna lava rhumiweke hi Korneliyo va vutisise hi ta yindlu ya Simoni kutani va yima enyangweni.+ 18  Va huwelela va vutisisa loko Simoni loyi a a thyiwe Petro a rhurheriwe kwalaho. 19  Loko Petro a ha anakanyisisa hi xivono, moya+ wu ku: “Waswivo! Vavanuna vanharhu va lava wena. 20  Xisweswo, tlakuka, u ya exithezini xa le hansi u famba na vona, u nga kanakani nikatsongo, hikuva va rhumiwe hi mina.”+ 21  Kutani Petro a ya exithezini xa le hansi eka vavanuna volavo, a ku: “Maswivo! Hi mina loyi mi n’wi lavaka. Xana mi te hi xivangelo xihi?” 22  Va ku: “Korneliyo, ndhuna ya vuthu, wanuna wo lulama, la chavaka Xikwembu,+ loyi tiko hinkwaro ra Vayuda ri vulavulaka kahle+ ha yena, u nyikiwe swiletelo swa Xikwembu hi ntsumi yo kwetsima leswaku a ku vitana u ya endlwini yakwe ni leswaku a ta twa swilo leswi u nga ta swi vula.” 23  Hikokwalaho a va rhamba va nghena, a va rhurhela. Hi siku leri tlhandlamaka a pfuka a famba na vona, naswona van’wana va vamakwavo lava a va huma eYopa va famba na yena. 24  Esikwini leri tlhandlamaka leri a ngheneke ha rona eKhezariya. Ina, Korneliyo, a a va languterile naswona a a vitane maxaka yakwe ni vanakulobye lavakulu. 25  Loko Petro a nghena, Korneliyo a n’wi hlanganisa, a wela ehansi emilengeni yakwe a n’wi nkhinsamela. 26  Kambe Petro a n’wi tlakusa, a ku: “Tlakuka; na mina ndzi munhu.”+ 27  Hiloko a nghena a ha bula na yena, kutani a kuma vanhu vo tala va hlengeletanile, 28  a ku eka vona: “Mi swi tiva kahle leswaku a swi pfumeleriwi leswaku Muyuda a tihlanganisa kumbe a tshinelela munhu wa rixaka rin’wana;+ kambe Xikwembu xi ndzi kombe leswaku ndzi nga vuli munhu leswaku u nyamile kumbe a nga basanga.+ 29  Kutani ndzi tile, ndzi nga landzuli, loko ndzi vitaniwa. Hikokwalaho ndza mi vutisa leswaku ndzi tiva xivangelo xa ku vitaniwa ka mina.” 30  Hiloko, Korneliyo a ku: “Emasikwini ya mune lama hundzeke ku sukela enkarhini lo-​wu a ndzi khongela ha wona endlwini ya mina hi awara ya vukaye,+ kutani waswivo, a ku yime wanuna wa swiambalo swo vangama+ emahlweni ka mina 31  hiloko a ku, ‘Korneliyo, xikhongelo xa wena xi twiwe hi tindleve timbirhi naswona tinyiko ta wena ta tintswalo ti tsundzukiwile emahlweni ka Xikwembu.+ 32  Hikokwalaho, rhuma vanhu va ya vitana Simoni eYopa, loyi a thyiweke Petro.+ Wanuna loyi u rhurheriwe endlwini ya Simoni, mutlhuvutsi wa madzovo, ekusuhi ni lwandle.’+ 33  Hikokwalaho xikan’we-kan’we ndzi rhume vanhu eka wena, naswona u endle kahle hi ku ta laha. Enkarhini lowu hinkwerhu hi kona emahlweni ka Xikwembu leswaku hi ta twa swilo hinkwaswo leswi Yehovha a ku leriseke leswaku u swi vula.”+ 34  Hiloko Petro a pfula nomu wakwe a ku: “Hakunene ndza swi xiya leswaku Xikwembu a xi yi hi nghohe,+ 35  kambe eka tiko rin’wana ni rin’wana munhu loyi a xi chavaka a tlhela a endla ku lulama wa amukeleka+ eka xona. 36  Xi rhumele rito+ eka vana va Israyele leswaku xi va byela mahungu lamanene ya ku rhula+ hi Yesu Kreste: Loyi hi yena Hosi ya van’wana hinkwavo.+ 37  Ma yi tiva mhaka leyi ku vulavuriweke ha yona eYudiya hinkwaro, ku sukela eGaleliya endzhaku ka nkhuvulo lowu Yohane a chumayeleke+ ha wona, 38  ku nga wa Yesu loyi a a huma eNazareta, ndlela leyi Xikwembu xi n’wi toteke ha yona hi moya lowo kwetsima+ ni matimba, naswona u tsemakanye etikweni a endla leswinene ni ku horisa hinkwavo lava a va tshikileriwe hi Diyavulosi;+ hikuva Xikwembu a xi ri na yena.+ 39  Naswona hina hi timbhoni ta swilo hinkwaswo leswi a swi endleke etikweni ra Vayuda ni le Yerusalema; kambe va tlhele va n’wi dlaya hi ku n’wi hayeka emhandzini.+ 40  Xikwembu xi N’wi pfuxile hi siku ra vunharhu kutani xi n’wi endla a voniwa,+ 41  ku nga ri hi vanhu hinkwavo, kambe hi timbhoni leti vekiweke ka ha ri emahlweni hi Xikwembu,+ hi hina, lava dyeke va tlhela va nwa na yena+ endzhaku ka ku pfuka ka yena eka lava feke. 42  Nakambe, u hi lerise leswaku hi chumayela+ evanhwini ni ku nyikela vumbhoni bya rixaladza bya leswaku loyi hi Yena la lerisiweke hi Xikwembu leswaku a va muavanyisi wa lava hanyaka ni lava feke.+ 43  Vaprofeta hinkwavo va nyikela vumbhoni+ ha yena, leswaku un’wana ni un’wana loyi a pfumelaka eka yena u rivaleriwa swidyoho hi vito+ ra yena.” 44  Loko Petro a ha vulavula hi timhaka leti moya lowo kwetsima wu xikela ehenhla ka hinkwavo lava twaka rito.+ 45  Naswona lavo tshembeka lava teke na Petro lava a va ri van’wana va lava yimbeke a va hlamele, hikuva nyiko ya mahala ya moya lowo kwetsima a yi chululeriwa ni le ka vanhu va matiko.+ 46  Hikuva a va va twa va vulavula hi tindzimi va dzunisa Xikwembu.+ Kutani Petro a angula a ku: 47  “Xana u kona loyi a nga alaka ni mati leswaku va nga khuvuriwi+ lava amukeleke moya lowo kwetsima ku fana na hina hi wu amukeleke?” 48  Hiloko a va lerisa leswaku va khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste.+ Kutani va n’wi kombela leswaku a tshama masikunyana.

Tinhlamuselo ta le hansi