Matewu 24:1-51

24  Kuteloko Yesu a huma etempeleni, vadyondzisiwa vakwe va n’wi tshinelela ku n’wi komba miako ya tempele.+  A va angula a ku: “Xana ma swi vona swilo leswi hinkwaswo? Ndzi tiyisile ndzi ri eka n’wina, Laha a swi nge endleki leswaku ku siyiwa ribye ehenhla ka ribye rin’wana ri nga wisiwanga.”+  Loko a ha tshame eNtshaveni ya Mitlhwari, vadyondzisiwa va ya eka yena etlhelweni, va ku: “Hi byele, Xana swilo leswi swi ta endleka rini, naswona xi ta va xihi xikombiso xa vukona+ bya wena ni xa makumu ya mafambiselo ya swilo?”+  Kutani Yesu a va hlamula a ku: “Tivoneleni leswaku ku nga vi na munhu la mi hambukisaka;+  hikuva vo tala va ta ta hi vito ra mina, va ku, ‘Hi mina Kreste,’ naswona va ta hambukisa vo tala.+  Mi ta twa hi ta tinyimpi ni swiviko swa tinyimpi; vonani leswaku mi nga chavisiwi. Hikuva swilo leswi swi fanele ku endleka, kambe makumu ma ta va ma nga si fika.+  “Hikuva tiko ri ta pfukela tiko+ rin’wana ni mfumo wu ta pfukela mfumo+ wun’wana, kutani ku ta va ni ku kayivela+ ka swakudya ni ku tsekatseka+ ka misava ku suka endhawini yin’wana ku ya eka yin’wanyana.  Swilo leswi hinkwaswo i ku sungula ka switlhavi swa maxangu.  “Kutani vanhu va ta mi nghenisa enhlomulweni,+ va mi dlaya,+ naswona mi ta vengiwa+ hi matiko hinkwawo hikwalaho ka vito+ ra mina. 10  Nakambe vo tala va ta khunguvanyeka+ naswona va ta xengana va tlhela va vengana.+ 11  Naswona ku ta humelela vaprofeta+ vo tala va mavunwa va hambukisa vo tala;+ 12  nakambe rirhandzu ra vo tala ri ta hola+ hikwalaho ka ku engeteleka ka ku kala nawu.+ 13  Kambe loyi a tiyiseleke+ ku fika emakumu hi yena la nga ta ponisiwa.+ 14  Naswona mahungu lamanene+ lawa ya mfumo+ ma ta chumayeriwa emisaveni hinkwayo leyi akiweke leswaku byi va vumbhoni ematikweni+ hinkwawo; kutani hi kona makumu+ ma nga ta fika. 15  “Hikokwalaho, loko mi vona nchumu+ lowu nyenyetsaka lowu onhetelaka, hilaha swi vuriweke hakona hi ku tirhisa muprofeta Daniyele, wu yime endhawini+ yo kwetsima, (muhlayi a a twisise,) 16  kutani lava nga eYudiya a va balekele+ etintshaveni. 17  Munhu loyi a nge lwangwini ra yindlu a nga xiki a ta humesa nhundzu leyi nga endlwini yakwe; 18  naswona munhu la nge nsin’wini a nga tlheleli endlwini a ya teka nguvu yakwe ya le handle. 19  Khombo eka vavasati lava tikeke ni lava an’wisaka vana emasikwini+ wolawo! 20  Hambetani mi khongela leswaku ku baleka ka n’wina ku nga fiki hi vuxika, kumbe hi siku ra savata; 21  hikuva endzhaku ka sweswo ku ta va ni nhlomulo+ lowukulu lowu ku nga si tshamaka ku humelela lowu fanaka na wona hi mpfhuka misava yi va kona ku fikela sweswi,+ e-e, naswona a wu nge he tlheli wu va kona. 22  Entiyisweni, loko masiku wolawo a ma nga hungutiwanga, ku hava nyama leyi a yi ta ponisiwa; kambe hikwalaho ka vahlawuriwa,+ masiku wolawo ma ta hungutiwa.+ 23  “Endzhaku ka sweswo, loko un’wana a ku eka n’wina, ‘Vonani! Hi loyi Kreste,’+ kumbe, ‘Hi luya,’ mi nga swi kholwi.+ 24  Hikuva ku ta humelela lava tivulaka Kreste+ hi vunwa ni vaprofeta+ va mavunwa naswona va ta endla mahlori+ lamakulu ni swihlamariso leswaku va hambukisa ni vahlawuriwa+ loko swi koteka. 25  Maswivo! Ndzi mi lemukisile ka ha ri emahlweni.+ 26  Hikokwalaho, loko vanhu va ku eka n’wina, ‘Maswivo! U le mananga,’ mi nga yi; ‘Maswivo! U le makamareni ya le mpfungwe,’ mi nga swi kholwi.+ 27  Hikuva tanihi leswi rihati+ ri humaka etindhawini ta le vuxeni, ri voninga ku ya etindhawini ta le vupela-dyambu, swi ta va tano hi vukona bya N’wana wa munhu.+ 28  Kun’wana ni kun’wana laha ku nga ni ntsumbu, magama+ ma ta hlengeletana kona.+ 29  “Hi ku hatlisa endzhaku ka nhlomulo wa masiku wolawo dyambu ri ta hundzuka ntima,+ ni n’weti+ a wu nge he humesi ku vonakala ka wona, ni tinyeleti ti ta wa hi le tilweni, ni matimba ya matilo ma ta ninginisiwa.+ 30  Endzhaku ka sweswo xikombiso xa N’wana wa munhu+ xi ta humelela etilweni, endzhaku ka sweswo tinyimba hinkwato ta misava ti ta tiba hi xirilo,+ kutani ti ta vona N’wana wa munhu a ta a ri emapapeni ya tilo hi matimba ni ku vangama+ lokukulu. 31  U ta rhuma tintsumi takwe hi mpfumawulo lowukulu wa mhalamhala,+ ti ta hlengeleta vahlawuriwa+ va yena va huma etimhehweni+ ta mune, ku suka emakun’wini man’wana ya matilo ku ya emakun’wini man’wanyana. 32  “Kutani dyondzani mhaka leyi hi xifaniso xa nkuwa: Hi ku hatlisa loko rhavi ra wona leritsongo ri sungula ku olova naswona ri humesa matluka, ma swi tiva leswaku ximumu xi le kusuhi.+ 33  Hi ku fanana na n’wina, loko mi vona swilo leswi hinkwaswo, tivani leswaku u le kusuhi, etinyangweni.+ 34  Ndzi tiyisile ndzi ri eka n’wina, xitukulwana+ lexi xi nga ka xi nga hundzi ku nga si humelela swilo leswi hinkwaswo. 35  Tilo ni misava swi ta hundza,+ kambe marito ya mina ma nga ka ma nga hundzi.+ 36  “Malunghana ni siku ra kona ni nkarhi+ wa kona a ku na munhu la swi tivaka, hambi ku ri tintsumi ta le matilweni hambi ku ri N’wana, kambe swi tiviwa hi Tatana+ ntsena. 37  Hikuva hilaha masiku ya Nowa+ a ma ri hakona, ni masiku ya vukona bya N’wana wa munhu ma ta va tano.+ 38  Hikuva kukota leswi a va ri xiswona emasikwini wolawo ya le mahlweni ka ndhambi, va dya, va nwa, vavanuna va teka ni vavasati va hlomisiwa, ku fikela siku leri Nowa+ a ngheneke ha rona engalaveni;+ 39  nileswi va nga lemukangiki nchumu ku fikela loko ndhambi yi fika yi va kukula hinkwavo,+ swi ta va tano ni hi vukona bya N’wana wa munhu. 40  Kutani vavanuna vambirhi va ta va va ri ensin’wini: un’wana u ta tekiwa kasi un’wanyana u ta siyiwa; 41  vavasati vambirhi va ta va va sila eribyeni:+ un’wana u ta tekiwa kasi un’wanyana u ta siyiwa.+ 42  Hikokwalaho tshamani mi rindzile, hikuva a mi ri tivi siku leri Hosi ya n’wina yi nga ta ta ha rona.+ 43  “Kambe tivani nchumu wun’we, leswaku loko n’wini wa yindlu a a tiva nkarhi lowu khamba a ri ta ta ha wona,+ a a ta va a hitekile a nga pfumelanga leswaku yindlu ya yena yi ngheneriwa. 44  Hikwalaho na n’wina tshamani mi lunghekile,+ hikuva N’wana wa munhu u ta ta hi nkarhi lowu mi nga wu ehleketiki. 45  “Kahle-kahle i mani hlonga+ ro tshembeka ni ro tlhariha, leri n’wini wa rona a ri vekeke ehenhla ka va yindlu yakwe, ku va nyika swakudya swa vona hi nkarhi lowu faneleke?+ 46  Ra tsaka+ hlonga rero loko n’wini wa rona a fika a nga ta ri kuma ri endla tano! 47  Ndzi tiyisile ndzi ri eka n’wina, U ta ri veka ehenhla ka hinkwaswo leswi nga swa yena.+ 48  “Kambe loko hlonga lero biha ro tshuka ri tibyela embilwini+ ri ku, ‘N’wini wa mina wa hlwela,’+ 49  ivi ri sungula ku ba mahlonga-kulobye ri tlhela ri dya ni ku nwa ni swidakwa leswikulu, 50  n’wini wa hlonga rero u ta ta hi siku leri ri nga ri langutelangiki ni hi nkarhi+ lowu ri nga wu tiviki, 51  kutani u ta ri xupula hi ndlela leyi vavaka+ swinene naswona u ta ri avela endhawini yin’we ni vakanganyisi. Kwalaho hi laha ku rila ni ku getsela ka meno ya rona ku nga ta va kona.+

Tinhlamuselo ta le hansi