Matewu 13:1-58

13  Hi siku rero, Yesu a huma endlwini, a ya tshama ekusuhi ni lwandle;  kutani mintshungu leyikulu yi hlengeletana eka yena, a kondza a khandziya byatso a tshama ehansi,+ ntshungu hinkwawo a wu yime eribuweni.  Kutani a va byela swilo swo tala hi ku tirhisa swifaniso, a ku: “Maswivo! Muhaxi u humile ku ya haxa;+  naswona loko a ri karhi a haxa, timbewu tin’wana ti wela etlhelo ka gondzo, kutani tinyenyana ti ta ti ti dya hinkwato.+  Tin’wana ti wela etindhawini ta maribye laha ti nga kumangiki misava yo tala, kutani ti mila hi ku hatlisa hikwalaho ka leswi misava a yi nga entanga.+  Kambe loko dyambu ri huma ti vavuka, ti vuna hikwalaho ka ku pfumala timitsu.+  Tin’wana, na tona, ti wela exikarhi ka mitwa, kutani mitwa yi kula yi ti kamanyeta.+  Tin’wanyana tona ti wela emisaveni leyinene kutani ti sungula ku veka mihandzu,+ yin’wana yi veka hilaha ku phindhiweke ka 100, leyin’wana ka 60, leyin’wanyana ka 30.+  Loyi a nga ni tindleve a a yingise.”+ 10  Kutani vadyondzisiwa va ta ivi va ku eka yena: “Ha yini u tirhisa swifaniso+ loko u vulavula na vona?” 11  A va angula a ku: “N’wina mi nyikiwe ku twisisa swihundla swo kwetsima+ swa mfumo wa matilo, kambe vanhu volavo a va nyikiwanga.+ 12  Hikuva mani na mani la nga ni xo karhi, u ta nyikiwa leswi engetelekeke naswona u ta endliwa a va ni swo tala;+ kambe hambi ku ri mani la nga riki na nchumu, u ta tekeriwa hambi ku ri leswi a nga na swona.+ 13  Hi yona mhaka leyi ndzi tirhisaka swifaniso loko ndzi vulavula na vona, hikuva, loko va languta, a va voni nchumu, naswona loko va twa, va twa swa hava, a va wu kumi mongo wa swona;+ 14  naswona vuprofeta bya Esaya byi hetiseka eka vona, lebyi nge, ‘Loko ku ri ku twa, mi ta twa kambe mi nga ka mi nga wu kumi mongo wa kona; naswona loko ku ri ku languta, mi ta languta kambe mi nga ka mi nga voni nikatsongo.+ 15  Hikuva timbilu ta vanhu lava ti sihalarile, naswona hi tindleve ta vona va swi twile kambe va nga anguli, va pfale mahlo ya vona; leswaku va nga tshuki va vona hi mahlo ya vona ni ku twa hi tindleve ta vona leswaku va kuma mongo wa swona hi timbilu ta vona ivi va hundzuka, ndzi va horisa.’+ 16  “Hambiswiritano, mahlo+ ya n’wina ma tsaka hikuva ma vona, ni tindleve ta n’wina hikuva ta twa. 17  Hikuva ndzi tiyisile ndzi ri eka n’wina, Vaprofeta+ vo tala ni vanhu lava lulameke a va swi navela ku vona swilo leswi mi swi vonaka kambe a va swi vonanga,+ ni ku twa swilo leswi mi swi twaka kambe a va swi twanga.+ 18  “Kutani, n’wina yingisani xifaniso xa munhu la haxeke.+ 19  Loko mani na mani a twa rito ra mfumo kambe a nga kumi mongo wa rona, lowo homboloka+ wa ta ivi a tsuvula leswi haxiweke embilwini yakwe; leyi hi leyi haxiweke etlhelo ka gondzo. 20  Loko ku ri leyi haxiweke etindhawini ta maribye, yona hi loyi a twaka rito ivi xikan’we-kan’we a ri amukela hi ntsako.+ 21  Kambe yena a nga na rimitsu naswona u tshama nkarhinyana, kutani loko ku pfuka nhlomulo kumbe nxaniso hikwalaho ka rito a khunguvanyeka+ xikan’we-kan’we. 22  Loko ku ri leyi haxiweke exikarhi ka mitwa, yona hi loyi a twaka rito, kambe ku vilela ka mafambiselo lawa ya swilo+ ni matimba ya vuxisi bya rifuwo swi kamanyeta rito, kutani a nga veki mihandzu.+ 23  Loko ku ri leyi haxiweke emisaveni leyinene, yona hi loyi a twaka rito a tlhela a kuma mongo wa rona, loyi hakunene a vekaka ni ku humesa mihandzu, yin’wana yi veka hilaha ku phindhiweke ka 100, leyin’wana ka 60, leyin’wanyana ka 30.”+ 24  A va vekela xifaniso xin’wana, a ku: “Mfumo wa matilo wu fana ni munhu la haxeke mbewu leyinene ensin’wini yakwe.+ 25  Loko vanhu va ha etlele, nala wakwe a ta kutani a haxa mfava exikarhi ka koroni, kutani a suka. 26  Loko khava ri rhumbuka, ri tswala, ku humelele ni mfava. 27  Kutani mahlonga ya n’wini wa yindlu ma ta ivi ma ku eka yena, ‘N’wini wa hina, xana a wu haxanga mbewu leyinene ensin’wini ya wena?+ Kutani, xana swi tisa ku yini leswaku ku va ni mfava?’+ 28  A ku eka vona, ‘Leswi swi endliwe hi munhu, la nga nala.’+ Va ku eka yena, ‘Kutani, xana u lava leswaku hi huma hi ya wu hlengeleta?’ 29  A ku, ‘E-e; leswaku mi nga tshuki mi simula ni koroni, loko mi hlengeleta mfava. 30  Swi tshikeni swi kula haswimbirhi kukondza ku fika ntshovelo; kutani hi nguva ya ntshovelo ndzi ta byela vatshoveri ndzi ku, Sungulani hi ku hlengeleta mfava mi wu boha wu va tinyandza leswaku mi wu hisa,+ endzhaku ka sweswo mi hlengeleta koroni mi yi nghenisa exitlatini xa mina.’”+ 31  A va vekela xifaniso xin’wana,+ a ku: “Mfumo wa matilo wu fana ni ndzoho ya sinapi,+ leyi munhu a yi tekeke a ya yi byala ensin’wini yakwe; 32  leyi, entiyisweni, yi nga yi tsanana ku tlula timbewu hinkwato, kambe loko yi mirile yi tlula swimila hinkwaswo hi vukulu naswona yi va murhi, lerova tinyenyana ta tilo+ ti fika ti kuma vutshamo emarhavini ya wona.”+ 33  A va byela xifaniso xin’wana: “Mfumo wa matilo wu fana ni comela,+ lexi wansati a xi tekeke a xi fihla eka mimpimo yinharhu leyikulu ya mapa, ku fikela loko mbila hinkwayo yi kukumuka.” 34  Yesu a byela mintshungu swilo leswi hinkwaswo hi ku tirhisa swifaniso. Entiyisweni, a a nga vulavuli na vona handle ko tirhisa xifaniso;+ 35  leswaku ku ta hetiseka leswi nga vuriwa hi muprofeta la nga te: “Ndzi ta pfula nomu wa mina hi swifaniso, ndzi ta twarisa swilo leswi fihliweke ku sukela emasungulweni.”+ 36  Kutani loko a hangalase mintshungu a nghena endlwini. Hiloko vadyondzisiwa va ta eka yena va ku: “Hi hlamusele xifaniso xa mfava lowu nga ensin’wini.” 37  A angula a ku: “Muhaxi wa mbewu leyinene i N’wana wa munhu; 38  nsimu i misava;+ loko ku ri mbewu leyinene, vona i vana va mfumo; kambe mfava i vana va lowo homboloka,+ 39  naswona nala loyi a yi haxeke i Diyavulosi.+ Ntshovelo+ i makumu ya mafambiselo lawa ya swilo,+ naswona vatshoveri i tintsumi. 40  Hikokwalaho, hilaha mfava wu hlengeletiwaka hakona kutani wu hisiwa hi ndzilo, swi ta va tano emakumu ka mafambiselo ya swilo.+ 41  N’wana wa munhu u ta rhuma tintsumi takwe, kutani emfun’weni wakwe ti ta humesa swilo hinkwaswo leswi khunguvanyisaka+ ni vanhu lava endlaka swiendlo swo kala nawu, 42  naswona ti ta va hoxa ekheleni ra ndzilo lowu pfurhaka.+ Kwalaho hi laha ku rila ni ku getsela ka meno ya vona ku nga ta va kona.+ 43  Enkarhini wolowo lava va lulameke va ta voninga+ ngopfu kukota dyambu+ emfun’weni wa Tata wa vona. Loyi a nga ni tindleve a a yingise.+ 44  “Mfumo wa matilo wu fana ni xuma lexi fihliweke ensin’wini, lexi munhu a xi kumeke kutani a xi fihla; naswona hikwalaho ka ntsako lowu a nga na wona, a famba a ya xavisa+ swilo leswi a nga na swona kutani a xava nsimu yoleyo.+ 45  “Nakambe mfumo wa matilo wu fana ni muxavisi la famba-fambaka a lava tiperela letinene. 46  Loko a kuma perela yin’we ya risima+ lerikulu, a famba a hatlisa a ya xavisa swilo hinkwaswo leswi a a ri na swona kutani a yi xava.+ 47  “Nakambe mfumo wa matilo wu fana ni rikoka leri nghenisiweke elwandle kutani ri kukuta tinhlampfi ta mixaka hinkwayo.+ 48  Loko ri tele va ri kokela eribuweni, kuteloko va tshame ehansi, va hlengeletela letinene+ exibyeni, kambe leti nga riki+ tinene va ti cukumeta. 49  Swi ta va tano emakumu ka mafambiselo ya swilo: tintsumi ti ta huma kutani ti hambanisa lavo homboloka+ eka lavo lulama+ 50  kutani ti ta va hoxa ekheleni ra ndzilo lowu pfurhaka. Kwalaho hi laha ku rila ni ku getsela ka meno ya vona ku nga ta va kona.+ 51  “Xana mi wu kumile mongo wa swilo leswi hinkwaswo?” Va ku eka yena: “Ina.” 52  Kutani a ku eka vona: “Loko swi ri tano, muleteri un’wana ni un’wana wa le rivaleni, loko a dyondzisiwa ta mfumo wa matilo,+ u fana ni munhu loyi a nga n’wini wa yindlu, la humesaka swilo leswintshwa ni swa khale+ evuhlayiselweni byakwe bya xuma.” 53  Loko Yesu a heta swifaniso leswi a suka kwalaho a tsemakanya tiko. 54  Kuteloko a fika etikweni+ ra rikwavo a sungula ku dyondzisa esinagogeni+ ya vona, lerova va hlamala va ku: “Xana munhu loyi u byi kume kwihi vutlhari ni mintirho leyi ya matimba? 55  Xana loyi a hi n’wana wa muvatli?+ Xana mana wakwe a nga vuriwi Mariya, ni vamakwavo a hi Yakobo na Yosefa na Simoni na Yudasi? 56  Naswona vamakwavo va xisati, xana hinkwavo a hi vona lava nga na hina?+ Kutani, xana munhu loyi u swi kume kwihi swilo leswi hinkwaswo?”+ 57  Hiloko va sungula ku khunguvanyeka ha yena.+ Kambe Yesu a ku eka vona: “Muprofeta wa xiximiwa, handle ka le tikweni ra rikwavo ni le ndlwini ya yena n’wini.”+ 58  Xisweswo kwalaho a nga endlanga mintirho yo tala ya matimba hikwalaho ka ku pfumala ka vona ripfumelo.+

Tinhlamuselo ta le hansi