Marka 6:1-56

6  Hiloko a suka kwalaho a ya etikweni ra rikwavo, kutani vadyondzisiwa vakwe va n’wi landzela.+  Loko ku va savata, a sungula ku dyondzisa esinagogeni; naswona vo tala eka lava yingiseke va hlamala kutani va ku: “Xana munhu loyi u swi kume kwihi swilo leswi?+ Naswona ha yini vutlhari lebyi byi nyikiwe munhu loyi, ku endliwa mintirho ya matimba swonghasi hi mavoko yakwe?  Loyi i muvatli,+ i n’wana wa Mariya+ naswona i makwavo wa Yakobo+ na Yosefa na Yudasi na Simoni,+ a swi tano ke? Naswona vamakwavo va xisati va na hina kwala, a hi swona ke?” Hiloko va sungula ku khunguvanyeka ha yena.+  Kambe Yesu a ya emahlweni a ku eka vona: “Muprofeta wa xiximiwa, handle ka le tikweni+ ra rikwavo ni le maxakeni yakwe ni le ndlwini+ ya yena n’wini.”  Kutani a nga swi kotanga ku endla mintirho ya matimba kwalaho loko ku nga ri ku va tlhandleka mavoko va nga ri vangani lava vabyaka, a va hanyisa.  Kunene, a a hlamarisiwa hi ku pfumala ka vona ripfumelo. Kutani a famba a rhendzeleka ni swimitana, a ri karhi a dyondzisa.+  Hiloko a vitana lava 12, a sungula ku va rhuma hi vambirhi-mbirhi,+ a va nyika matimba yo hlula mimoya leyi nga basangiki.+  A tlhela a va lerisa leswaku va nga rhwali nchumu xa riendzo loko ku nga ri nhonga ntsena, va nga rhwali xinkwa, nkwama wa swakudya,+ mali ya koporo eswipachini swa vona swa vamba,+  kambe va vehela maphaxani, naswona va nga ambali tinguvu+ timbirhi ta le ndzeni. 10  Ku tlula kwalaho, a ku eka vona: “Ekaya rin’wana ni rin’wana leri mi nga ta nghena eka rona,+ tshamani kona ku fikela loko mi huma endhawini yoleyo.+ 11  Naswona endhawini yin’wana ni yin’wana leyi va nga ta ka va nga mi amukeli kumbe ku mi yingisa, phumunhani thyaka ehansi ka milenge ya n’wina loko mi huma kona, leswaku byi va vumbhoni eka vona.”+ 12  Hiloko va huma kutani va chumayela hi xikongomelo xa leswaku vanhu va hundzuka;+ 13  va hlongola madimona+ yo tala ni ku tota vanhu vo tala lava vabyaka hi mafurha+ va va hanyisa.+ 14  Kutani swi fika etindleveni ta Hosi Heroda, hikuva vito ra Yesu a ri tiviwa erivaleni, naswona vanhu a va ku: “Yohane lowo khuvula u pfuxiwile eka lava feke, hi yona mhaka leyi mintirho ya matimba yi tirhaka eka yena.”+ 15  Kambe van’wana a va ku: “I Eliya.”+ Van’wanyana na vona a va ku: “I muprofeta la fanaka ni un’wana wa vaprofeta.”+ 16  Kambe loko Heroda a swi twa a sungula ku vula a ku: “Yohane loyi ndzi n’wi tsemeke nhloko, yena yoloyi u pfuxiwile.”+ 17  Hikuva Heroda u rhume vanhu kutani va khoma Yohane va n’wi boha ekhotsweni hikwalaho ka Herodiya nsati wa Filipi makwavo, hikuva a a n’wi tekile.+ 18  Hikuva Yohane u byele Heroda hi ku phindha-phindha a ku: “A swi pfumeleriwi leswaku wena u teka nsati wa makwenu.”+ 19  Kambe Herodiya a a n’wi hlundzukerile+ naswona a a lava ku n’wi dlaya, kambe a tsandzeka.+ 20  Hikuva Heroda a a chava+ Yohane, a n’wi tiva a ri wanuna wo lulama ni wo kwetsima;+ naswona a a n’wi sirhelela. Kuteloko a n’wi yingiserile,+ a nga tivi leswaku u ta endla yini, kambe a a hamba a n’wi yingisela hi ku tsaka. 21  Kambe siku+ leri faneleke ri fike loko Heroda a endle xilalelo xa siku ra ku velekiwa+ kakwe, a endlela vavanuna vakwe va swiyimo swa le henhla ni tindhuna ta nyimpi ni lava tlakukeke eGaleliya. 22  Kutani n’wana wa Herodiya wa xisati a nghena a cina a tsakisa Heroda ni lava a va vurhame+ na yena. Hosi yi ku eka nhwanyana loyi: “Ndzi kombele xin’wana ni xin’wana lexi u xi lavaka, ndzi ta ku nyika xona.” 23  Ina, a n’wi hlambanyela a ku: “Xin’wana ni xin’wana lexi u xi kombelaka eka mina, ndzi ta ku nyika xona,+ ku fikela eka hafu ya mfumo+ wa mina.” 24  Kutani a huma ivi a ku eka mana wakwe: “Xana ndzi fanele ndzi kombela yini?” Mana wakwe a ku: “Nhloko ya Yohane lowo khuvula.”+ 25  Hi nkarhinyana wolowo a nghena hi ku anghwetla eka hosi a kombela, a ku: “Ndzi lava u ndzi nyika nhloko ya Yohane Mukhuvuri yi ri enkambaneni sweswi.” 26  Hambileswi yi veke ni gome lerikulu, kambe hosi a yi lavanga ku n’wi honisa, hikwalaho ka swihlambanyo ni hikwalaho ka lava vurhameke etafuleni.+ 27  Hi ku hatlisa hosi yi rhumela murindzi kutani yi n’wi lerisa leswaku a tisa nhloko yakwe. Hiloko a famba a ya n’wi tsema nhloko ekhotsweni+ 28  kutani a tisa nhloko yakwe yi ri enkambaneni, a yi nyika nhwanyana loyi, nhwanyana loyi a yi nyika mana+ wakwe. 29  Loko vadyondzisiwa vakwe va twa ha swona, va ta kutani va rhwala ntsumbu wakwe va ya wu lata eka sirha-bako ra xitsundzuxo.+ 30  Kutani vaapostola va hlengeletana emahlweni ka Yesu va n’wi vikela swilo hinkwaswo leswi va swi endleke ni ku swi dyondzisa.+ 31  Kutani a ku eka vona: “Tanani, mi ri swenu hi ya enhoveni,+ mi wisanyana.”+ Hikuva a va tele lava a va ta va tlhela va famba, kutani a va pfumala ni nkarhi wo ntshunxeka va dya swakudya.+ 32  Hiloko va famba hi byatso va ya enhoveni+ leswaku va va voxe. 33  Kambe vanhu va va vona va famba naswona vo tala va swi tiva, kutani va huma emitini hinkwayo va tsutsuma swin’we hi milenge, va va rhangela ku fika.+ 34  Kutani, loko a huma, a vona ntshungu lowukulu, kambe a wu twela vusiwana,+ hikuva a wu fana ni tinyimpfu leti nga riki na murisi.+ Hiloko a sungula ku wu dyondzisa swilo swo tala.+ 35  Sweswi nkarhi a wu fambile, kavaloko vadyondzisiwa vakwe va ta eka yena va ku: “Ndhawu leyi i nhova, naswona nkarhi wu fambile.+ 36  Wu tlherise, leswaku wu ta ya emantanghaleni ni le swimitanini leswi nga ekusuhi wu ya tixavela swakudya.”+ 37  A va angula a ku: “N’wina wu nyikeni swakudya.” Kutani va ku eka yena: “Xana hi fanele hi ya xava swinkwa leswi ringanaka tidenari ta 200, hi nyika vanhu va dya?”+ 38  A ku eka vona: “Xana mi ni swinkwa swingani? Fambani mi ya languta!” Loko va swi vonile, va ku: “I ntlhanu, ni tinhlampfi timbirhi.”+ 39  Kutani a lerisa vanhu hinkwavo leswaku va vurhama hi mintlawa+ ebyanyini+ bya rihlaza. 40  Kutani va vurhama hi mintlawa ya 100 ni ya 50.+ 41  A teka swinkwa swa ntlhanu ni tinhlampfi timbirhi kutani a languta ehenhla etilweni a nkhensa,+ hiloko a phemelela+ swinkwa a sungula ku nyika vadyondzisiwa, leswaku vona va swi veka emahlweni ka vanhu; kutani a teka tinhlampfi timbirhi a va avela hinkwavo. 42  Hinkwavo va dya va xurha;+ 43  va hlengeleta swiphemu swa kona, ku tala swirhundzu swa 12, ku nga hlayiwi tinhlampfi. 44  Ku tlula kwalaho, lava va dyeke swinkwa a va ri vavanuna va 5 000.+ 45  Kutani, handle ko hlwela, a sindzisa vadyondzisiwa vakwe ku khandziya byatso va rhanga emahlweni eribuweni leri nga endzhandzeni hi tlhelo ra le Betsayida, loko yena hi byakwe a hangalasa ntshungu.+ 46  Kambe loko a wu lerile a ya entshaveni a ya khongela.+ 47  Nimadyambu, byatso a byi ri exikarhi ka lwandle, kambe yena a a ri swakwe eribuweni.+ 48  Naswona loko a vona swi va nonon’hwela+ ku tluta, hileswi mheho a yi va sivela, kwalomu ka awara ya ku rindza ya vumune nivusiku a ya eka vona, a famba ehenhla ka lwandle; kambe a endla onge wa va hundza. 49  Loko va n’wi vona a famba ehenhla ka lwandle a va ehleketa leswaku: “I xihlola,” kutani va huwelela hi matimba.+ 50  Hikuva hinkwavo va n’wi vonile naswona a va karhatekile. Kambe hi ku hatlisa a vulavula na vona, a ku eka vona: “Tiyani mbilu, hi mina; mi nga chavi.”+ 51  Hiloko a nghena ebyatsweni lebyi a va ri eka byona, kutani mheho yi hunguteka. Hikwalaho ka leswi va hlamarile ngopfu swinene endzeni ka vona,+ 52  hikuva a va nga yi twisisanga nhlamuselo ya swinkwa, kambe timbilu ta vona ti tshama ti tlanyarile ti nga twisisi.+ 53  Kuteloko va pelerile eribuweni, va fika eGenesareta kutani va khweketa xikepe ekusuhi.+ 54  Kambe hi ku hatlisa loko va huma ebyatsweni, vanhu va n’wi lemuka, 55  kutani va tsutsuma va rhendzeleka ni muganga wolowo hinkwawo va sungula ku va rhwaletela hi tinhlaka lava va vabyaka, va va yisa laha va tweke leswaku u kona. 56  Kun’wana ni kun’wana laha a nga nghena kona, eswimitanini kumbe emitini kumbe emantanghaleni,+ a va veka lava vabyaka etindhawini ta ku xavisela, va n’wi kombela leswaku va khumba+ ntsena dziva+ ra nguvu yakwe ya le handle. Naswona hinkwavo lava nga ri khumba, va hanyisiwa.+

Tinhlamuselo ta le hansi