Seta screen reader

Hlawula ririmi

Yana enxaxamelweni wa vumbirhi

Hundzela eka leswi nga endzeni

Nghena endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Xitsonga

Bibele Eka Web Site Leyi

VUHUNDZULUXERI BYA MISAVA LEYINTSHWA BYA MATSALWA YO KWETSIMA

Luka 9:1-62

9  Kutani a vitanela lava 12 endhawini yin’we a va nyika matimba ni vulawuri ehenhla ka madimona ni ku hanyisa mavabyi.+  Kutani a va rhuma ku ya chumayela hi mfumo wa Xikwembu ni ku horisa,  a ku eka vona: “Mi nga rhwali nchumu xa riendzo, hambi yi ri nhonga kumbe nkwama wa swakudya, hambi xi ri xinkwa kumbe mali ya silivhere; mi nga tameli hambi ti ri tinguvu+ timbirhi ta le ndzeni.  Kambe kaya rin’wana ni rin’wana leri mi nga ta nghena eka rona, tshamani kona, mi sukela kona.+  Naswona kun’wana ni kun’wana laha vanhu va nga mi amukeriki, loko mi huma emutini+ wolowo phumunhani ritshuri emilengeni ya n’wina leswaku byi va vumbhoni eka vona.”+  Kutani va suka va tsemakanya tiko hi ximutana ni ximutana, va vula mahungu lamanene va tlhela va hanyisa hinkwako-nkwako.+  Kutani Heroda mufumi wa muganga a twa hi ta swilo hinkwaswo leswi endlekaka, naswona a a pfilunganyekile swinene hikwalaho ka leswi van’wana a va vula leswaku Yohane u pfuxiwile eka lava feke,+  kambe van’wana va vula leswaku Eliya u humelerile, kambe van’wanyana va vula leswaku un’wana wa vaprofeta va khale u pfukile.  Heroda a ku: “Yohane ndzi n’wi tseme nhloko.+ Kutani, i mani loyi ndzi twaka swilo swo tano malunghana na yena?” Kutani a a lava+ ku n’wi vona. 10  Kuteloko vaapostola va vuya va n’wi rungulela swilo leswi va swi endleke.+ Hiloko a va teka va ya endhawini leyi tumbeleke+ emutini lowu vuriwaka Betsayida. 11  Kambe kuteloko mintshungu yi swi tivile, yi n’wi landzela. Kutani a yi amukela hi musa, a sungula ku vulavula na yona hi mfumo wa Xikwembu,+ naswona a horisa lava a va lava ku hanyisiwa.+ 12  Kutani ri sungula ku pela. Enkarhini lowu lava 12 va ta ivi va ku eka yena: “Hangalasa ntshungu, leswaku wu ya eswimitanini ni le mantanghaleni lama nga ematlhelweni ya tiko wu ya lava byetlelo ni ku kuma swakudya, hikuva laha hi le nhoveni.”+ 13  Kambe a ku eka vona: “N’wina va nyikeni swakudya.”+ Va ku: “A hi na nchumu handle ka swinkwa swa ntlhanu ni tinhlampfi+ timbirhi, handle ka loko ho famba hi ya xava swakudya swa vanhu+ lava hinkwavo.” 14  Entiyisweni, a ku ri ni vavanuna va kwalomu ka 5 000.+ Kambe a ku eka vadyondzisiwa vakwe: “Va byeleni va vurhama tanihi le swakudyeni, va tshama hi mintlawa ya kwalomu ka 50 ha wun’we.”+ 15  Hiloko va va byela, kutani hinkwavo va vurhama. 16  Kutani a teka swinkwa swa ntlhanu ni tinhlampfi timbirhi, a languta ehenhla etilweni, a swi katekisa, a swi phemelela kutani a sungula ku nyika vadyondzisiwa leswaku va phamela ntshungu.+ 17  Xisweswo hinkwavo va dya va xurha, naswona masalela lawa a va ri na wona ma hlengeletiwa, swiphemu swa kona swi tata swirhundzu swa 12.+ 18  Endzhaku ka sweswo, loko a ri karhi a khongela a ri swakwe, vadyondzisiwa va ta swin’we eka yena, kutani a va vutisa, a ku: “Xana mintshungu yi ri ndzi mani?”+ 19  Kutani va angula va ku: “Yohane Mukhuvuri; kambe van’wana va ri, Eliya, kasi van’wanyana, va vula leswaku un’wana wa vaprofeta va khale u pfukile.”+ 20  Kutani a ku eka vona: “Kambe, n’wina mi ri ndzi mani?” Petro a angula a ku:+ “U Kreste+ wa Xikwembu.” 21  Kutani hi mavulavulelo ya ku tshinya a va lerisa leswaku va nga swi byeli munhu,+ 22  kambe a ku: “N’wana wa munhu u fanele ku xanisiwa swinene ni ku bakanyiwa hi vakulukumba ni vaprista lavakulu ni vatsari, a dlayiwa,+ kutani a pfuxiwa+ hi siku ra vunharhu.” 23  Kutani a ya emahlweni a va byela hinkwavo: “Loko munhu a lava ku ndzi landzela, a a titshike+ kutani a rhwala mhandzi yakwe ya nxaniso siku ni siku a ndzi landzela nkarhi hinkwawo.+ 24  Hikuva mani na mani loyi a lavaka ku ponisa moya-xiviri wakwe u ta lahlekeriwa hi wona; kambe mani na mani la lahlekeriwaka hi moya-xiviri wakwe hikwalaho ka mina hi yena loyi a nga ta wu ponisa.+ 25  Kunene, xana munhu u pfuneka ha yini loko a pindzula misava hinkwayo kambe a lahlekeriwa hi vuyena kumbe a vaviseka?+ 26  Hikuva mani na mani la khomiwaka hi tingana ha mina ni marito ya mina, N’wana wa munhu u ta khomiwa hi tingana ha yena loko a fika hi ku vangama kakwe ni ka Tatana ni ka tintsumi+ to kwetsima. 27  Kambe ndzi mi byela ntiyiso, Ku ni van’wana lava yimeke laha lava nga ta ka va nga nantswi rifu nikatsongo va nga si rhanga va vona mfumo wa Xikwembu.”+ 28  Kahle-kahle, emasikwini ya kwalomu ka nhungu endzhaku ka marito lawa, a teka Petro na Yohane na Yakobo kutani a khandziya ehenhla ka ntshava ku ya khongela.+ 29  Kutani loko a ha khongela, ku languteka+ ka xikandza xakwe ku hundzuka naswona tinguvu takwe ti basa+ hi ku hatima. 30  Nakambe waswivo, vavanuna vambirhi a va bula na yena, a ku ri Muxe na Eliya.+ 31  Vona va humelela hi ku vangama kutani va sungula ku vulavula hi ku famba ka yena loku a nga ta ku hetisisa eYerusalema.+ 32  Petro ni lava a va ri na yena a va tshikeleriwa hi vurhongo; kambe loko va xalamuke hi ku helela va vona ku vangama+ ka yena ni vavanuna vambirhi va yime na yena. 33  Loko vona va hambanisiwe na yena, Petro a ku eka Yesu: “Muleteri, i swinene leswaku hi va laha, kutani hi pfumelele hi dzima mintsonga yinharhu, wun’wana wu va wa wena, wun’wana wu va wa Muxe, wun’wana wu va wa Eliya,” a a nga titwi leswaku u ri yini.+ 34  Kambe loko a ri karhi a vula swilo leswi ku va ni papa kutani ri sungula ku va funengeta. Loko va nghena epapeni, va khomiwa hi ku chava.+ 35  Kutani rito+ ri huma epapeni, ri ku: “Loyi i N’wananga, loyi a hlawuriweke.+ N’wi yingiseni.”+ 36  Loko rito ri twakala, Yesu u kumeke a ri swakwe.+ Kambe va miyela va nga vikeli munhu emasikwini wolawo swilo leswi va swi voneke.+ 37  Hi siku leri tlhandlamaka, loko va fika ehansi ka ntshava, ntshungu lowukulu wu hlangana na yena.+ 38  Kutani waswivo, munhu a huwelela a ri entshungwini, a ku: “Mudyondzisi, ndzi kombela u languta n’wana wa mina, hikuva hi yena a ri swakwe+ loyi ndzi n’wi tswaleke,+ 39  naswona, waswivo, moya+ wa n’wi teka, xikan’we-kan’we a huwelela, kutani wu n’wi rhurhumerisa a tlhutlha khuvi, wu suka hi ku nonon’hwa eka yena endzhaku ka ku n’wi vavisa. 40  Ndzi kombele vadyondzisiwa va wena leswaku va wu hlongola, kambe va tsandzekile.”+ 41  Yesu a angula a ku: “N’wina xitukulwana+ xo pfumala ripfumelo ni xo homboloka, xana ndzi fanele ku ya emahlweni na n’wina ni ku mi lehisela mbilu ku fikela rini? Tisa n’wana wa wena laha.”+ 42  Kambe hambiloko a tshinela, dimona ri n’wi tlatlalata ehansi ivi ri n’wi rhurhumerisa hi matimba. Hambiswiritano, Yesu a tshinya moya lowu nga basangiki kutani a horisa mufana yoloye ivi a n’wi nyika tata+ wakwe. 43  Kutani, hinkwavo va sungula ku hlamala hikwalaho ka matimba+ lamakulu ya Xikwembu. Xisweswo loko hinkwavo va ri karhi va hlamarisiwa hi swilo hinkwaswo leswi a a swi endla, a byela vadyondzisiwa vakwe a ku: 44  “Rhurhelani marito lawa etindleveni ta n’wina, hikuva N’wana wa munhu u ta nyiketiwa emavokweni ya vanhu.”+ 45  Kambe va ya emahlweni va nga ri twisisi rito leri. Entiyisweni, a ri tumbeteriwe vona leswaku va nga ri twisisi, naswona a va chava ku n’wi vutisa hi ta rito leri.+ 46  Kutani va sungula ku vutisana hi voxe leswaku i mani lonkulu eka vona.+ 47  Yesu, hi ku tiva leswi a va swi anakanya etimbilwini ta vona, a teka n’wana lontsongo, a n’wi yimisa etlhelo ka yena+ 48  ivi a ku eka vona: “Mani na mani la amukelaka n’wana loyi lontsongo hi ku landza vito ra mina wa ndzi amukela na mina, naswona mani na mani loyi a ndzi amukelaka wa n’wi amukela ni loyi a ndzi rhumeke.+ Hikuva loyi a tikhomaka tanihi lontsongo+ exikarhi ka n’wina hinkwenu hi yena lonkulu.”+ 49  Yohane a angula a ku: “Muleteri, hi vone munhu un’wana a hlongola madimona+ hi ku tirhisa vito ra wena naswona hi ringete ku n’wi sivela,+ hikuva a nga ku landzeli swin’we na hina.”+ 50  Kambe Yesu a ku eka yena: “N’wina vavanuna mi nga tshuki mi ringeta ku n’wi sivela, hikuva loyi a nga mi kanetiki i wa n’wina.”+ 51  Kutani loko masiku ya leswaku a tlhandlukisiwa+ ma hlangana, a hundzuluxa xikandza xakwe leswaku a ya eYerusalema. 52  Kutani a rhuma varhumiwa emahlweni ka yena. Hiloko va khoma ndlela va nghena eximutanini xa Vasamariya,+ leswaku va n’wi lunghiselela kona; 53  kambe a va n’wi amukelanga, hikuva xikandza xakwe a xi kongome eYerusalema.+ 54  Loko vadyondzisiwa, Yakobo na Yohane+ va vona leswi va ku: “Hosi, xana u lava hi byela ndzilo+ wu xika hi le tilweni kutani wu va lovisa?” 55  Kambe a hundzuluka a va tshinya. 56  Hiloko va ya eximutanini xin’wanyana. 57  Loko va famba egondzweni, un’wana a ku eka yena: “Ndzi ta ku landzela kun’wana ni kun’wana laha u nga ta ya kona.”+ 58  Kutani Yesu a ku eka yena: “Timhungubye ti ni mincele ni tinyenyana ta tilo ti ni byetlelo, kambe N’wana wa munhu a nga na ndhawu yo veka nhloko yakwe.”+ 59  Hiloko a ku eka un’wana: “Vana mulandzeri wa mina.” Munhu yoloye a ku: “Ndzi pfumelele ndzi rhanga hi ku ya lahla tata wa mina.”+ 60  Kambe a ku eka yena: “Tshika vafi+ va lahla vafi va vona, kambe wena famba u ya twarisa mfumo wa Xikwembu hinkwako-nkwako.”+ 61  Kutani un’wanyana a ku: “Ndzi ta ku landzela, Hosi; kambe ndzi pfumelele ndzi sungula ndzi ya lela+ vandyangu wa mina.” 62  Yesu a ku eka yena: “A ku na munhu la vekaka voko ra yena eka puluho+ kutani a languta swilo swa le ndzhaku+ loyi a fanelekaka kahle emfun’weni wa Xikwembu.”

Tinhlamuselo ta le hansi