Seta screen reader

Hlawula ririmi

Yana enxaxamelweni wa vumbirhi

Hundzela eka leswi nga endzeni

Nghena endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Xitsonga

Bibele Eka Web Site Leyi

VUHUNDZULUXERI BYA MISAVA LEYINTSHWA BYA MATSALWA YO KWETSIMA

Luka 22:1-71

22  Kutani nkhuvo wa swinkwa leswo-ke-comela, lowu vuriwaka Paseka,+ a wu tshinela.  Naswona, vaprista lavakulu ni vatsari a va lava ndlela leyinene ya ku n’wi herisa+ ha yona, hikuva a va chava vanhu.+  Kambe Sathana a nghena eka Yudasi, la vuriwaka Iskariyota, loyi a a hlayiwa exikarhi ka lava 12;+  hiloko a famba a vulavula ni vaprista lavakulu ni vafambisi va tempele hi ta nkarhi lowunene wa ku n’wi xenga ha wona eka vona.+  Kunene, va tsaka hiloko va pfumelelana ku n’wi nyika mali+ ya silivhere.  Kutani a pfumela, ivi a sungula ku lava nkarhi lowunene wa ku n’wi xenga ha wona eka vona ku nga ri na ntshungu ekusuhi.+  Kutani ku fika siku ra swinkwa leswo-ke-comela, leri ku faneleke ku endliwa xitlhavelo xa gandzelo ra paseka ha rona;+  hiloko a rhuma Petro na Yohane, a ku: “Fambani mi ya lunghiselela+ paseka leswaku hi ta dya.”  Va ku eka yena: “Xana u lava leswaku hi yi lunghiselela kwihi?” 10  A ku eka vona:+ “Maswivo! Loko mi nghena emutini mi ta hlangana ni munhu a rhwale khuwana ra mati. N’wi landzeleleni mi ya endlwini leyi a nga ta nghena eka yona.+ 11  Kutani mi ta byela n’wini wa yindlu mi ku, ‘Mudyondzisi u ri eka wena: “Ri kwihi kamara ra vaendzi leri ndzi nga dyelaka eka rona paseka ni vadyondzisiwa+ va mina?”’ 12  Kutani munhu wa kona u ta mi komba kamara lerikulu ra le henhla leri nga ni nhundzu. Yi lunghiseleleni kona.”+ 13  Hiloko va ya, va swi kuma swi ri hilaha a va byeleke hakona, kutani va lunghiselela paseka.+ 14  Kuteloko nkarhi wu fika, a vurhama etafuleni, ni vaapostola va ri na yena.+ 15  Kutani a ku eka vona: “A ndzi swi navela ngopfu ku dya paseka leyi swin’we na n’wina ndzi nga si xaniseka; 16  hikuva ndza mi byela, a ndzi nge he tlheli ndzi yi dya ku fikela loko yi hetiseka emfun’weni wa Xikwembu.”+ 17  Kuteloko a amukele xinwelo,+ a nkhensa ivi a ku: “Xi tekeni mi siyerisana xona; 18  hikuva ndza mi byela, Ku sukela sweswi a ndzi nge he tlheli ndzi nwa leswi humaka emadiriveni kukondza ku fika mfumo wa Xikwembu.”+ 19  Nakambe, a teka xinkwa,+ a nkhensa, a xi phema, ivi a va nyika xona, a ku: “Leswi swi vula miri+ wa mina lowu nga ta nyikeriwa hikwalaho ka n’wina.+ Tshamani mi ri karhi mi endla leswi leswaku mi ndzi tsundzuka.”+ 20  Nakambe, a endla hi ndlela leyi fanaka hi xinwelo+ endzhaku ka loko va dye xilalelo, a ku: “Xinwelo lexi xi vula ntwanano+ lowuntshwa hikwalaho ka ngati+ ya mina, leyi nga ta halateriwa n’wina.+ 21  “Kambe maswivo, voko ra muxengi+ wa mina ri na mina la tafuleni.+ 22  Hikuva N’wana wa munhu u famba hi ku ya hi leswi tsariweke;+ hambiswiritano, u ni khombo munhu yoloye loyi a xengiwaka ha yena!”+ 23  Kutani va sungula ku kanela va ri swavo hi mhaka ya leswaku ku nga va ku ri mani loyi a a lava ku endla sweswo.+ 24  Hambiswiritano, ku tlhela ku pfuka ku kanetana lokukulu exikarhi ka vona malunghana ni loyi a vonakaka a ri lonkulu eka hinkwavo.+ 25  Kambe a ku eka vona: “Tihosi ta matiko ta ma tikisela, naswona lava nga ni vulawuri ehenhla ka wona va vuriwa Vapfuni va tiko.+ 26  Kambe, n’wina a mi fanelanga mi va tano.+ Kambe lonkulu exikarhi ka n’wina a a ve lontsongo+ eka hinkwenu, kasi loyi a nga nkulukumba a a ve yena la tirhelaka.+ 27  Hikuva lonkulu hi wihi, xana hi loyi a vurhameke etlhelo ka tafula kumbe hi loyi a tirhelaka van’wana? Xana a hi yena loyi a vurhameke etafuleni? Kambe mina ndzi loyi a tirhelaka exikarhi ka n’wina.+ 28  “Hambiswiritano, hi n’wina mi khomeleleke+ swin’we na mina emiringweni ya mina;+ 29  kutani ndzi endla ntwanano swin’we na n’wina, hilaha Tata wa mina a endleke hakona ntwanano+ wa mfumo+ swin’we na mina, 30  leswaku mi ta dya+ ni ku nwa etafuleni ra mina emfun’weni+ wa mina, kutani mi tshama eswiluvelweni+ leswaku mi avanyisa tinyimba ta 12 ta Israyele. 31  “Simoni, Simoni, waswivo, Sathana+ u lava hi matimba leswaku a mi sefa kukotisa koroni.+ 32  Kambe ndzi ku endlele xikombelo+ leswaku ripfumelo ra wena ri nga heli; loko wena se u vuyile, tiyisa+ vamakwenu.” 33  Kutani a ku eka yena: “Hosi, ndzi tiyimiserile ku famba na wena ekhotsweni ni le ku feni.”+ 34  Kambe a ku: “Ndza ku byela, Petro, Nkuku a wu nge ringi namuntlha u nga si landzula kanharhu leswaku wa ndzi tiva.”+ 35  A tlhela a ku eka vona: “Loko ndzi mi rhumile+ mi nga ri na xipachi ni nkwama wa swakudya ni maphaxani, a mi pfumalanga nchumu, a hi swona ke?” Va ku: “Hi swona!” 36  Kutani a ku eka vona: “Kambe sweswi loyi a nga ni xipachi a a xi teke, ni nkwama wa swakudya hilaha ku fanaka; naswona loyi a nga riki na banga a a xavise nguvu yakwe ya le handle a ri xava. 37  Hikuva ndza mi byela leswaku leswi tsariweke swi fanele ku hetiseka eka mina, leswi nge, ‘U hlayiwe ni lavo kala nawu.’+ Hikuva leswi khumbaka mina swa hetiseka.”+ 38  Kutani va ku: “Hosi, waswivo, hi lawa mabanga mambirhi.” A ku eka vona: “Swi ringene.” 39  Kutani a huma a ya eNtshaveni ya Mitlhwari hi ku ya hi ntolovelo; vadyondzisiwa na vona va n’wi landzela.+ 40  Loko a fika endhawini ya kona a ku eka vona: “Hambetani mi khongela, leswaku mi nga ngheni endzingweni.”+ 41  Kutani yena a suka eka vona ku lava ku endla mpfhuka wo hoxa ribye, ivi a nkhinsama hi matsolo a sungula ku khongela, 42  a ku: “Tatana, loko u swi rhandza, susa xinwelo lexi eka mina. Nilokoswiritano, ku nga endleki ku rhandza+ ka mina, kambe a ku endleke ka wena.”+ 43  Kutani ntsumi leyi humaka etilweni yi humelela eka yena, yi n’wi tiyisa.+ 44  Kambe kuteloko a fikeriwa hi maxangu a hambeta a khongela hi matimba swinene;+ kutani nyuku wakwe wu kotisa mathonsi ya ngati wu thonela ehansi.+ 45  Kutani a tlakuka loko a heta ku khongela, a ya eka vadyondzisiwa, a va kuma va khudzehela hikwalaho ka gome;+ 46  hiloko a ku eka vona: “Mi etlelela yini? Pfukani, mi hambeta mi khongela, leswaku mi nga ngheni endzingweni.”+ 47  Loko a ha vulavula, waswivo, ntshungu, ni wanuna la vuriwaka Yudasi, un’wana wa lava 12, a a famba emahlweni ka wona;+ kutani a tshinela eka Yesu ku n’wi ntswontswa.+ 48  Kambe Yesu a ku eka yena: “Yudasi, xana u xenga N’wana wa munhu hi ku n’wi ntswontswa?”+ 49  Loko lava a va ri na yena va vona leswi a swi ta endleka, va ku: “Hosi, xana hi va khemba hi banga?”+ 50  Un’wana wa vona a khemba hlonga ra muprista lonkulu, a susa ndleve+ ya rona ya xinene. 51  Kambe Yesu a angula a ku: “Yimani, a swi helele kwala.” Hiloko a khumba ndleve a n’wi horisa.+ 52  Kutani Yesu a byela vaprista lavakulu ni vafambisi va tempele ni vakulukumba lava teke eka yena: “Xana mi te eka mina ni mabanga ni michizo onge hi loko ndzi ri xigevenga?+ 53  Loko ndza ha ri na n’wina etempeleni+ siku ni siku a mi ndzi tshambulutelanga mavoko ya n’wina.+ Kambe lowu i nkarhi+ wa n’wina ni wa vulawuri+ bya munyama.”+ 54  Hiloko va n’wi khoma va famba+ na yena va n’wi yisa endlwini ya muprista+ lonkulu; kambe Petro a a landzela hi le kule.+ 55  Loko va tshivela ndzilo exikarhi ka xivava va tshama swin’we ehansi, Petro a a tshame na vona.+ 56  Kambe nandza un’wana wa xisati a n’wi vona a tshame ekusuhi ni ndzilo lowu pfurhaka kutani a n’wi xondzolota a ku: “Wanuna loyi na yena a a ri na yena.”+ 57  Kambe a landzula,+ a ku: “A ndzi n’wi tivi, wena wansati.”+ 58  Endzhaku ka nkarhinyana munhu un’wana a n’wi vona a ku: “Na wena u wun’wana wa vona.” Kambe Petro a ku: “Munhu ndzi wena, a ndzi wa vona.”+ 59  Kutani endzhaku ka nkarhi lowu lavaka ku endla awara munhu un’wana a sungula ku phikelela hi matimba a ku: “Hakunene wanuna loyi na yena a a ri na yena; hikuva, entiyisweni, i Mugaleliya!”+ 60  Kambe Petro a ku: “Munhu ndzi wena, a ndzi swi tivi leswi u swi vulaka.” Xikan’we-kan’we, loko a ha vulavula, nkuku wu ringa.+ 61  Kutani Hosi yi hundzuluka yi languta Petro, hiloko Petro a tsundzuka marito ya Hosi loko yi n’wi byela yi ku: “Nkuku wu nga si ringa namuntlha u ta ndzi ala kanharhu.”+ 62  Kutani a humela ehandle, a rila hi xiviti.+ 63  Kutani vavanuna lava va n’wi khomeke va sungula ku n’wi endla xihlekiso,+ va n’wi+ ba;+ 64  naswona loko va n’wi funengetile va n’wi vutisa va ku: “Profeta. I mani loyi a nga ku ba?”+ 65  Kutani va vula swilo swin’wana swo tala ku n’wi sandza.+ 66  Kuteloko ri xile, huvo ya vakulukumba va tiko, vaprista lavakulu swin’we ni vatsari, va hlengeletana,+ kutani va n’wi hudulela eholweni ya vona ya Sanedri, va ku:+ 67  “Loko u ri Kreste,+ hi byele.” Kambe a ku eka vona: “Niloko ndzo mi byela, a mi nge swi kholwi nikatsongo.+ 68  Ku tlula kwalaho, loko ndzo mi vutisa, a mi nge hlamuli nikatsongo.+ 69  Hambiswiritano, ku sukela sweswi N’wana wa munhu+ u ta tshama evokweni ra xinene+ ra matimba ra Xikwembu.”+ 70  Xisweswo hinkwavo va ku: “Hikokwalaho, xana u N’wana wa Xikwembu?” A ku eka vona: “N’wina mi vula+ leswaku ndzi yena.” 71  Va ku: “Ha ha byi lavela yini vumbhoni+ byin’wana? Hikuva hi swi twile swi huma enon’wini wakwe.”+

Tinhlamuselo ta le hansi