Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Hlawula ririmi Xitsonga

Levhitika 11:1-47

11  Yehovha a byela Muxe na Aroni a ku eka vona:  “Byelani vana va Israyele mi ku, ‘Lexi i xivumbiwa lexi hanyaka lexi mi nga xi dyaka+ eka swiharhi hinkwaswo leswi nga ehenhla ka misava:  Xivumbiwa xin’wana ni xin’wana lexi avaneke sondzo hi le xikarhi xi ri ni mukhandlu emasondzweni ya xona naswona xi dya xi tlhela xi gayela exikarhi ka swiharhi, hi xona mi nga xi dyaka.+  “‘Lexi hi xona ntsena mi nga ta ka mi nga xi dyi exikarhi ka leswi swi dyaka swi tlhela swi gayela naswona swi avene sondzo hi le xikarhi: i kamela, hikuva yi dya yi tlhela yi gayela kambe sondzo ra yona a ri avananga hi le xikarhi. A yi tenganga eka n’wina.+  Ni mbila,+ hikuva yi dya yi tlhela yi gayela kambe sondzo ra yona a ri avananga hi le xikarhi. A yi tenganga eka n’wina.  Ni mpfundla,+ hikuva wu dya wu tlhela wu gayela kambe a wu na sondzo leri avaneke hi le xikarhi. A wu tenganga eka n’wina.  Ni nguluve,+ hikuva yi ni sondzo leri avaneke naswona yi ni mukhandlu esondzweni ra yona, kambe yona a yi gayeli loko yi heta ku dya. A yi tenganga eka n’wina.  Mi nga tshuki mi dya nyama ya swona, naswona mi nga tshuki mi khumba mintsumbu+ ya swona. A swi tenganga eka n’wina.+  “‘Leswi mi nga swi dyaka eka hinkwaswo leswi nga ematini+ hi leswi: Hinkwaswo leswi nga ni swipapila ni mahakatimba+ ematini, emalwandle ni le swinambyaneni, sweswo mi nga swi dya. 10  Hinkwaswo leswi nga riki na swipapila ni mahakatimba emalwandle ni le swinambyaneni, eka swivumbiwa hinkwaswo swa le matini leswi fambaka swi tele ni le ka moya-xiviri wun’wana ni wun’wana lowu hanyaka ematini, i nchumu lowu nyenyetsaka eka n’wina. 11  Ina, swi ta va nchumu lowu nyenyetsaka eka n’wina. Mi nga tshuki mi dya nyama+ ya swona, naswona mi ta nyenya mintsumbu ya swona. 12  Hinkwaswo leswi pfumalaka swipapila ni mahakatimba ematini i nchumu lowu nyenyetsaka eka n’wina. 13  “‘Leswi mi nga ta swi nyenya exikarhi ka swivumbiwa+ leswi hahaka hi leswi. Swi nga tshuki swi dyiwa. I nchumu lowu nyenyetsaka: i gama+ ni n’hwati ni koti-mpfumu, 14  ni mangatlu wo tshwuka ni mangatlu+ wa ntima hi ku ya hi mixaka ya swona, 15  ni wukuwuku+ rin’wana ni rin’wana hi ku ya hi muxaka wa rona, 16  ni yinca+ ni xikhovha ni sekwa ra le nhoveni ni rikhozi hi ku ya hi muxaka wa rona, 17  ni xikhovha lexitsongo ni ngulukwani ni xikhovha+ xa tindleve to leha, 18  ni sekwa lerikulu, ni gumba ni koti,+ 19  ni ntavila, ni rikolwa hi ku ya hi muxaka wa rona ni marima-mahlanga, ni mangadyana.+ 20  Xivumbiwa xin’wana ni xin’wana lexi nga ni timpapa xa leswi fambaka swi tele, xi famba hi milenge hinkwayo ya mune i nchumu lowu nyenyetsaka eka n’wina.+ 21  “‘Hi leswi ntsena mi nga swi dyaka eka swivumbiwa hinkwaswo leswi nga ni timpapa leswi fambaka swi tele, swi famba hi milenge hinkwayo ya mune, leswi nga ni milenge ni tincondzo leswaku swi ta tlula ha swona ehenhla ka misava. 22  Leswi i swin’wana swa leswi mi nga swi dyaka eka swona: i njiya+ leyi nga tshamiki endhawini yin’we hi ku ya hi muxaka wa yona ni njiya+ leyi faneriwaka hi ku dyiwa hi ku ya hi muxaka wa yona ni nchonyonyo hi ku ya hi muxaka wa yona ni mherha+ hi ku ya hi muxaka wa yona. 23  Kutani xivumbiwa xin’wana ni xin’wana lexi nga ni timpapa eka leswi fambaka swi tele xi famba hi milenge ya mune, i nchumu lowu nyenyetsaka+ eka n’wina. 24  Leswi swi ta mi endla lava nga tengangiki. Un’wana ni un’wana la khumbaka mintsumbu ya swona u ta va a nga tenganga ku fikela nimadyambu.+ 25  Kutani un’wana ni un’wana la rhwalaka mintsumbu yin’wana ni yin’wana ya swona u ta hlantswa+ tinguvu takwe, u ta va la nga tengangiki ku fikela nimadyambu. 26  “‘Loko ku ri xiharhi xin’wana ni xin’wana lexi avaneke sondzo hi le xikarhi kambe xi nga ri na mukhandlu esondzweni ra xona naswona xi dya xi tlhela xi gayela, a swi tenganga eka n’wina. Un’wana ni un’wana la swi khumbaka u ta va a nga tenganga.+ 27  Loko ku ri xivumbiwa xin’wana ni xin’wana lexi fambaka hi marhuva exikarhi ka swivumbiwa leswi hanyaka leswi fambaka hi milenge ya mune, a swi tenganga eka n’wina. Un’wana ni un’wana la khumbaka mintsumbu ya swona u ta va a nga tenganga ku fikela nimadyambu. 28  Kutani loyi a rhwalaka mintsumbu+ ya swona u ta hlantswa tinguvu+ takwe, naswona u ta va a nga tenganga ku fikela nimadyambu. A swi tenganga eka n’wina. 29  “‘Leswi nga tengangiki eka n’wina exikarhi ka swivumbiwa leswi fambaka swi tele+ ehenhla ka misava hi leswi: i mfukuzana ni mantlobye+ ni nkolombyana hi ku ya hi muxaka wa wona 30  ni ximpindzi ni nkolombyana lowukulu ni xipululu ni nkolombyana wa le saveni ni rimpfani. 31  Leswi a swi tenganga eka n’wina exikarhi ka swivumbiwa+ leswi fambaka swi tele. Un’wana ni un’wana la swi khumbaka loko swi file u ta va a nga tenganga ku fikela nimadyambu.+ 32  “‘Kutani nchumu wun’wana ni wun’wana lowu xihi ni xihi xa swona xi nga welaka eka wona loko swi file wu ta va wu nga tenganga, ku nga ha va xibya+ xa ntsandza kumbe nguvu kumbe dzovo+ kumbe nguvu yo khwaxa.+ Xibya xihi ni xihi lexi xi tirhisiwaka xi ta lovekiwa ematini, naswona xi ta va xi nga tenganga ku fikela nimadyambu, endzhaku ka sweswo xi ta va xi tengile. 33  Loko ku ri xibya xin’wana ni xin’wana xa vumba+ lexi xin’wana ni xin’wana xa swona xi nga welaka eka xona, nchumu wun’wana ni wun’wana lowu nga endzeni ka xona wu ta va wu nga tenganga, kutani mi ta xi faya.+ 34  Muxaka wihi ni wihi wa swakudya leswi nga dyiwaka leswi nga cheriwaka mati ma huma eka xona, swi ta va swi nga tenganga, naswona xakunwa xihi ni xihi lexi nga nwiwaka hi xibya xihi hi xihi xo tano, xi ta va xi nga tenganga. 35  Kutani hinkwaswo leswi mintsumbu ya swona yi nga ta wela eka swona swi ta va swi nga tenganga. Hambi i xitiko kumbe i xiangamo xa khuwana, swi ta fayiwa. A swi tenganga naswona swi ta va swi nga tenganga eka n’wina. 36  I xihlovo ni mugodi wa mati lama biyeleriweke ntsena leswi nga ta tshama swi tengile, kambe mani na mani la khumbaka mintsumbu ya swona u ta va a nga tenganga. 37  Loko ntsumbu wihi ni wihi wa swona wo wela ehenhla ka mbewu ya ximilana leyi nga ta byariwa, yi tengile. 38  Kambe loko mati mo tshuka ma cheriwa ehenhla ka mbewu naswona ntsumbu wun’wana wa swona wu wele ehenhla ka yona, a yi tenganga eka n’wina. 39  “‘Kutani loko xiharhi xihi ni xihi lexi nga swakudya eka n’wina xo tshuka xi fa, loyi a khumbaka ntsumbu wa xona u ta va a nga tenganga ku fikela nimadyambu.+ 40  Kutani loyi a nga ta dya+ ntsumbu wa xona u ta hlantswa tinguvu takwe, naswona u ta va a nga tenganga ku fikela nimadyambu; loyi a rhwalaka ntsumbu wa xona u ta hlantswa tinguvu takwe, naswona u ta va a nga tenganga ku fikela nimadyambu. 41  Xivumbiwa xin’wana ni xin’wana xa leswi fambaka swi tele ehenhla ka misava i nchumu lowu nyenyetsaka.+ Xi nga tshuki xi dyiwa. 42  Loko ku ri xivumbiwa xihi ni xihi lexi fambaka hi khwiri+ ni xivumbiwa xihi ni xihi lexi fambaka hi milenge hinkwayo ya mune kumbe milenge yo tala eka swivumbiwa hinkwaswo leswi fambaka swi tele ehenhla ka misava, mi nga tshuki mi swi dya, hikuva i nchumu lowu nyenyetsaka.+ 43  Mi nga tshuki mi endla mimoya-xiviri ya n’wina yi va leyi nyenyetsaka hi xivumbiwa xin’wana ni xin’wana xa leswi fambaka swi tele, mi nga tshuki mi tiendla lava nga tengangiki ha swona kunene mi va lava nga tengangiki ha swona.+ 44  Hikuva hi mina Yehovha Xikwembu+ xa n’wina; kutani mi ta tihlawulekisa mi tikomba mi ri lava kwetsimaka,+ hikuva mina ndza kwetsima.+ Hikwalaho mi nga tshuki mi endla mimoya-xiviri ya n’wina yi va leyi nga tengangiki hi xivumbiwa xihi ni xihi xa leswi fambaka swi tele ehenhla ka misava. 45  Hikuva hi mina Yehovha la mi rhangelaka mi huma etikweni ra Egipta leswaku ndzi tikombisa ndzi ri Xikwembu eka n’wina;+ mi fanele mi tikomba mi ri lava kwetsimaka,+ hikuva mina ndza kwetsima.+ 46  “‘Lowu i nawu malunghana ni xiharhi ni xivumbiwa lexi hahaka ni moya-xiviri wun’wana ni wun’wana lowu hanyaka lowu famba-fambaka ematini+ ni malunghana ni moya-xiviri wun’wana ni wun’wana wa leswi fambaka swi tele ehenhla ka misava, 47  leswaku ku va ni ku hambana+ exikarhi ka leswi nga tengangiki ni leswi tengeke ni le xikarhi ka xivumbiwa lexi hanyaka lexi dyiwaka ni xivumbiwa lexi hanyaka lexi nga ta ka xi nga dyiwi.’”

Tinhlamuselo ta le hansi