Seta screen reader

Hlawula ririmi

Yana enxaxamelweni wa vumbirhi

Hundzela eka leswi nga endzeni

Nghena endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Xitsonga

Bibele Eka Web Site Leyi

VUHUNDZULUXERI BYA MISAVA LEYINTSHWA BYA MATSALWA YO KWETSIMA

Genesa 36:1-43

36  Lawa i matimu ya Esawu, leswi vulaka, Edomu.+  Esawu u teke vasati vakwe eka vana va Kanana:+ I Ada+ n’wana wa Elone lowa Muheti+ na Oholibama+ n’wana wa Anna, ntukulu wa Zibiyoni wa Muhivhi,  na Basemata,+ n’wana wa Iximayele, makwavo waxisati wa Nebayoto.+  Ada a tswalela Esawu Elifazi, Basemata a tswala Rhuwele,  Oholibama a tswala Yewuxi na Yalamu na Kora.+ Lava i vana va Esawu lava a nga velekeriwa vona etikweni ra Kanana.  Endzhaku ka sweswo Esawu a teka vasati vakwe ni vana vakwe va majaha ni va vanhwanyana ni mimoya-xiviri hinkwayo ya yindlu ya yena ni ntlhambi wakwe ni swiharhi hinkwaswo ni rifuwo+ hinkwaro, leri a ri hlengeleteke etikweni ra Kanana, a ya etikweni leri nga ekule na Yakobe makwavo,+  hikuva nhundzu ya vona a yi tele ngopfu lerova a va nga ta tshama swin’we, ni tiko leri va luveleke eka rona a ri nga ha swi koti ku va nyika swilo swo tihanyisa hikwalaho ka mintlhambi+ ya vona.  Kutani Esawu a ya tshama endhawini ya tintshava ya Seyiri.+ Esawu i Edomu.+  Lawa hi wona matimu ya Esawu tata wa Edomu endhawini ya tintshava ya Seyiri.+ 10  Lawa i mavito ya vana va Esawu: Elifazi n’wana wa Ada, nsati wa Esawu; Rhuwele n’wana wa Basemata, nsati+ wa Esawu. 11  Vana va Elifazi ku va Temani,+ Omara, Sefo, Gatamu na Kenazi.+ 12  Timina+ a va nsati lontsongo wa Elifazi, n’wana wa Esawu. Hi ku famba ka nkarhi a tswalela Elifazi, Amaleke.+ Lava hi vona vana va Ada nsati wa Esawu. 13  Lava i vana va Rhuwele: I Nahati na Zara, Xamaha na Miza.+ Lava a va ri vana va Basemata,+ nsati wa Esawu. 14  Lava a va ri vana va Oholibama n’wana waxisati wa Anna, ntukulu waxisati wa Zibiyoni, nsati wa Esawu, hikuva u tswalele Esawu Yewuxi na Yalamu na Kora.+ 15  Leti i tindhuna+ ta vana va Esawu: N’wana wa Elifazi, mativula ya Esawu: I ndhuna Temani,+ ndhuna Omara, ndhuna Sefo, ndhuna Kenazi, 16  ndhuna Kora, ndhuna Gatamu na ndhuna Amaleke. Leti hi tona tindhuna ta Elifazi+ etikweni ra Edomu. Lava i vana va Ada. 17  Lava i vana va Rhuwele, n’wana wa Esawu: I ndhuna Nahati, ndhuna Zara, ndhuna Xamaha, ndhuna Miza. Leti i tindhuna ta Rhuwele etikweni ra Edomu.+ Lava i vana va Basemata, nsati wa Esawu. 18  Eku heteleleni lava i vana va Oholibama, nsati wa Esawu: I ndhuna Yewuxi, ndhuna Yalamu, ndhuna Kora. Leti hi tona tindhuna ta Oholibama n’wana wa Anna, nsati wa Esawu. 19  Lava i vana va Esawu, hi tona tindhuna ta vona. Yena i Edomu.+ 20  Lava i vana va Seyiri lowa Muhori, i vaaki va tiko:+ I Lotana na Xobali na Zibiyoni na Anna+ 21  na Dixoni na Ezere na Dixani.+ Leti i tindhuna ta Muhori, vana va Seyiri, etikweni ra Edomu. 22  Vana va Lotana a ku ri Hori na Hemami; makwavo waxisati wa Lotana a ku ri Timina.+ 23  Lava i vana va Xobali: I Alivhani na Manahate na Ebali, na Xefo na Onamu. 24  Lava i vana va Zibiyoni: I Aya na Anna. Loyi i Anna la nga kuma xihlovo xa mati yo hisa emananga loko a ri eku languteleni ka timbhongolo ta Zibiyoni tata+ wakwe. 25  Lava i vana va Anna: I Dixoni na Oholibama n’wana wa Anna wa nhwanyana. 26  Lava i vana va Dixoni: I Hemidani na Exibani na Itirani na Kerani.+ 27  Lava i vana va Ezere: I Bilihani na Zavhana na Akane. 28  Lava i vana va Dixani: I Uzha na Arani.+ 29  Leti i tindhuna ta Muhori: I ndhuna Lotana, ndhuna Xobali, ndhuna Zibiyoni, ndhuna Anna, 30  ndhuna Dixoni, ndhuna Ezere na ndhuna Dixani.+ Leti i tindhuna ta Muhori hi ku ya hi tindhuna ta tiko ra Seyiri. 31  Kutani leti i tihosi leti fumeke tiko ra Edomu+ ku nga si va ni hosi leyi nga fuma vana va Israyele.+ 32  Bela n’wana wa Beyori a fuma aEdomu,+ kutani vito ra muti wakwe a ku ri Dinahaba. 33  Loko Bela a fa, Yobabu n’wana wa Zara wa le Bosira+ a fuma ematshan’weni ya yena.+ 34  Loko Yobabu a fa, Huxamu wa le tikweni ra Vatemani+ a sungula ku fuma ematshan’weni ya yena.+ 35  Loko Huxamu a fa, Hadada n’wana wa Bedadi la hluleke Vamidiyani+ etikweni ra Mowabu+ a sungula ku fuma ematshan’weni ya yena, vito ra muti wakwe a ku ri Avhita.+ 36  Loko Hadada a fa, Samila wa le Masireka a sungula ku fuma ematshan’weni ya yena.+ 37  Loko Samila a fa, Xawulo wa le Rehoboti lowu nga ekusuhi ni Nambu a sungula ku fuma ematshan’weni ya yena.+ 38  Loko Xawulo a fa, Bali-hanani n’wana wa Akibora a sungula ku fuma ematshan’weni ya yena.+ 39  Loko Bali-hanani n’wana wa Akibora a fa, Hadari a sungula ku fuma ematshan’weni ya yena; vito ra muti wakwe a ku ri Pawu, naswona vito ra nsati wakwe a ku ri Mehetabele n’wana wa Matirede, n’wana wa Mezahaba.+ 40  Kutani lawa i mavito ya tindhuna ta Esawu hi ku ya hi mindyangu ya tona, ni hi ku ya hi tindhawu ta tona, hi mavito ya tona: I ndhuna Timina, ndhuna Alivha, ndhuna Yeteti,+ 41  ndhuna Oholibama, ndhuna Elaha, ndhuna Pinoni,+ 42  ndhuna Kenazi, ndhuna Temani, ndhuna Mibisara,+ 43  ndhuna Magadiyele na ndhuna Iramu. Leti i tindhuna ta Edomu+ hi ku ya hi matshamelo ya tona etikweni ra vona.+ Loyi i Esawu tata wa Edomu.+

Tinhlamuselo ta le hansi