Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Hlawula ririmi Xitsonga

Genesa 36:1-43

36  Lawa i matimu ya Esawu, leswi vulaka, Edomu.+  Esawu u teke vasati vakwe eka vana va Kanana:+ I Ada+ n’wana wa Elone lowa Muheti+ na Oholibama+ n’wana wa Anna, ntukulu wa Zibiyoni wa Muhivhi,  na Basemata,+ n’wana wa Iximayele, makwavo waxisati wa Nebayoto.+  Ada a tswalela Esawu Elifazi, Basemata a tswala Rhuwele,  Oholibama a tswala Yewuxi na Yalamu na Kora.+ Lava i vana va Esawu lava a nga velekeriwa vona etikweni ra Kanana.  Endzhaku ka sweswo Esawu a teka vasati vakwe ni vana vakwe va majaha ni va vanhwanyana ni mimoya-xiviri hinkwayo ya yindlu ya yena ni ntlhambi wakwe ni swiharhi hinkwaswo ni rifuwo+ hinkwaro, leri a ri hlengeleteke etikweni ra Kanana, a ya etikweni leri nga ekule na Yakobe makwavo,+  hikuva nhundzu ya vona a yi tele ngopfu lerova a va nga ta tshama swin’we, ni tiko leri va luveleke eka rona a ri nga ha swi koti ku va nyika swilo swo tihanyisa hikwalaho ka mintlhambi+ ya vona.  Kutani Esawu a ya tshama endhawini ya tintshava ya Seyiri.+ Esawu i Edomu.+  Lawa hi wona matimu ya Esawu tata wa Edomu endhawini ya tintshava ya Seyiri.+ 10  Lawa i mavito ya vana va Esawu: Elifazi n’wana wa Ada, nsati wa Esawu; Rhuwele n’wana wa Basemata, nsati+ wa Esawu. 11  Vana va Elifazi ku va Temani,+ Omara, Sefo, Gatamu na Kenazi.+ 12  Timina+ a va nsati lontsongo wa Elifazi, n’wana wa Esawu. Hi ku famba ka nkarhi a tswalela Elifazi, Amaleke.+ Lava hi vona vana va Ada nsati wa Esawu. 13  Lava i vana va Rhuwele: I Nahati na Zara, Xamaha na Miza.+ Lava a va ri vana va Basemata,+ nsati wa Esawu. 14  Lava a va ri vana va Oholibama n’wana waxisati wa Anna, ntukulu waxisati wa Zibiyoni, nsati wa Esawu, hikuva u tswalele Esawu Yewuxi na Yalamu na Kora.+ 15  Leti i tindhuna+ ta vana va Esawu: N’wana wa Elifazi, mativula ya Esawu: I ndhuna Temani,+ ndhuna Omara, ndhuna Sefo, ndhuna Kenazi, 16  ndhuna Kora, ndhuna Gatamu na ndhuna Amaleke. Leti hi tona tindhuna ta Elifazi+ etikweni ra Edomu. Lava i vana va Ada. 17  Lava i vana va Rhuwele, n’wana wa Esawu: I ndhuna Nahati, ndhuna Zara, ndhuna Xamaha, ndhuna Miza. Leti i tindhuna ta Rhuwele etikweni ra Edomu.+ Lava i vana va Basemata, nsati wa Esawu. 18  Eku heteleleni lava i vana va Oholibama, nsati wa Esawu: I ndhuna Yewuxi, ndhuna Yalamu, ndhuna Kora. Leti hi tona tindhuna ta Oholibama n’wana wa Anna, nsati wa Esawu. 19  Lava i vana va Esawu, hi tona tindhuna ta vona. Yena i Edomu.+ 20  Lava i vana va Seyiri lowa Muhori, i vaaki va tiko:+ I Lotana na Xobali na Zibiyoni na Anna+ 21  na Dixoni na Ezere na Dixani.+ Leti i tindhuna ta Muhori, vana va Seyiri, etikweni ra Edomu. 22  Vana va Lotana a ku ri Hori na Hemami; makwavo waxisati wa Lotana a ku ri Timina.+ 23  Lava i vana va Xobali: I Alivhani na Manahate na Ebali, na Xefo na Onamu. 24  Lava i vana va Zibiyoni: I Aya na Anna. Loyi i Anna la nga kuma xihlovo xa mati yo hisa emananga loko a ri eku languteleni ka timbhongolo ta Zibiyoni tata+ wakwe. 25  Lava i vana va Anna: I Dixoni na Oholibama n’wana wa Anna wa nhwanyana. 26  Lava i vana va Dixoni: I Hemidani na Exibani na Itirani na Kerani.+ 27  Lava i vana va Ezere: I Bilihani na Zavhana na Akane. 28  Lava i vana va Dixani: I Uzha na Arani.+ 29  Leti i tindhuna ta Muhori: I ndhuna Lotana, ndhuna Xobali, ndhuna Zibiyoni, ndhuna Anna, 30  ndhuna Dixoni, ndhuna Ezere na ndhuna Dixani.+ Leti i tindhuna ta Muhori hi ku ya hi tindhuna ta tiko ra Seyiri. 31  Kutani leti i tihosi leti fumeke tiko ra Edomu+ ku nga si va ni hosi leyi nga fuma vana va Israyele.+ 32  Bela n’wana wa Beyori a fuma aEdomu,+ kutani vito ra muti wakwe a ku ri Dinahaba. 33  Loko Bela a fa, Yobabu n’wana wa Zara wa le Bosira+ a fuma ematshan’weni ya yena.+ 34  Loko Yobabu a fa, Huxamu wa le tikweni ra Vatemani+ a sungula ku fuma ematshan’weni ya yena.+ 35  Loko Huxamu a fa, Hadada n’wana wa Bedadi la hluleke Vamidiyani+ etikweni ra Mowabu+ a sungula ku fuma ematshan’weni ya yena, vito ra muti wakwe a ku ri Avhita.+ 36  Loko Hadada a fa, Samila wa le Masireka a sungula ku fuma ematshan’weni ya yena.+ 37  Loko Samila a fa, Xawulo wa le Rehoboti lowu nga ekusuhi ni Nambu a sungula ku fuma ematshan’weni ya yena.+ 38  Loko Xawulo a fa, Bali-hanani n’wana wa Akibora a sungula ku fuma ematshan’weni ya yena.+ 39  Loko Bali-hanani n’wana wa Akibora a fa, Hadari a sungula ku fuma ematshan’weni ya yena; vito ra muti wakwe a ku ri Pawu, naswona vito ra nsati wakwe a ku ri Mehetabele n’wana wa Matirede, n’wana wa Mezahaba.+ 40  Kutani lawa i mavito ya tindhuna ta Esawu hi ku ya hi mindyangu ya tona, ni hi ku ya hi tindhawu ta tona, hi mavito ya tona: I ndhuna Timina, ndhuna Alivha, ndhuna Yeteti,+ 41  ndhuna Oholibama, ndhuna Elaha, ndhuna Pinoni,+ 42  ndhuna Kenazi, ndhuna Temani, ndhuna Mibisara,+ 43  ndhuna Magadiyele na ndhuna Iramu. Leti i tindhuna ta Edomu+ hi ku ya hi matshamelo ya tona etikweni ra vona.+ Loyi i Esawu tata wa Edomu.+

Tinhlamuselo ta le hansi