Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Hlawula ririmi Xitsonga

Genesa 10:1-32

10  Lawa i matimu ya vana+ va Nowa, Xeme, Hamu na Yafeta. Kutani va velekeriwa va-​na endzhaku ka ndhambi.+  Vana va Yafeta a ku ri Gomere+ na Magogo+ na Madayi+ na Yavhani+ na Tubala+ na Mixeke+ na Tirasi.+  Vana va Gomere a ku ri Axikenazi+ na Rifata+ na Togarima.+  Vana va Yavhani a ku ri Elixha+ na Taraxixi+ na Kitimi+ na Dodanimu.+  Vaaki va matiko ya swihlenge va hangalakile ematikweni ya vona va huma eka lava, un’wana ni un’wana hi ku ya hi ririmi rakwe, ni hi ku ya hi mindyangu ya vona ni hi tinxaka ta vona.  Vana va Hamu a ku ri Kuxi+ na Misirayima+ na Putu+ na Kanana.+  Vana va Kuxi a ku ri Seba+ na Havhila na Sabta na Rama+ na Sabteka. Vana va Rama a ku ri Xeba na Dedani.+  Kuxi a va tata wa Nimrodo.+ Hi yena wo sungula ku va munhu wa matimba emisaveni.  U ve muhloti wa matimba la lwaka na Yehovha. Hikokwalaho ku ni marito lawa: “Ku fana na Nimrodo muhloti wa matimba la lwaka na Yehovha.”+ 10  Loko mfumo wakwe wu sungula, ku ve na Babele+ na Ereki+ na Akadi na Kaline, etikweni ra Xinara.+ 11  Etikweni rero u hume a ya eAsiriya+ kutani a aka Ninivha+ na Rehoboti-Iri na Kala 12  na Reseni exikarhi ka Ninivha na Kala: lowu i muti lowukulu. 13  Misirayima+ a va tata wa Ludi+ na Anamimi na Lehabima na Neftuhimi+ 14  na Patrusimi+ na Kasiluhimi+ (lava Vafilisita+ va humeke eka vona) na Kafitoro.+ 15  Kanana a va tata wa Sidoni+ mativula yakwe na Heti+ 16  ni Vayebusi+ ni Vaamori+ ni Vagirgaxa 17  ni Vahivhi+ ni Vaariki ni Vasini 18  ni Vaavhadi+ ni Vasemari ni Vahamati;+ endzhaku mindyangu ya Vakanana yi hangalasiwa. 19  Kutani ndzilakana wa Vakanana wu sukela eSidoni wu famba wu ya fika eGerara,+ ekusuhi na Gaza,+ ku ya eSodoma na Gomora+ na Adima+ na Seboyima+ ekusuhi na Laxa. 20  Lava a va ri vana va Hamu hi ku ya hi mindyangu ya vona, ni hi tindzimi ta vona, ematikweni ya vona, hi tinxaka ta vona. 21  Naswona Xeme, kokwa wa vana hinkwavo va Ebere,+ makwavo lonkulu wa Yafeta, na yena a velekeriwa rixaka. 22  Vana va Xeme a ku ri Elami+ na Axuru+ na Arifakisada+ na Ludi na Aramu. 23  Vana va Aramu a ku ri Uzha na Hulu na Getere na Maxa.+ 24  Arifakisada a va tata wa Xela,+ Xela a va tata wa Ebere. 25  Kutani Ebere a velekeriwa vana vambirhi. Vito ra loyi un’wana a ku ri Faleke,+ hikuva misava yi avane emasikwini yakwe;+ vito ra makwavo a ku ri Yokitani.+ 26  Yokitani a va tata wa Alimodadi na Xelefi na Hazarimavheti na Yera+ 27  na Hadorama na Uzala na Dikila+ 28  na Obali na Abimayele na Xeba+ 29  na Ofiri+ na Havhila+ na Yobabu;+ lava hinkwavo a ku ri vana va Yokitani. 30  Kutani ndhawu leyi a va tshama eka yona a yi suka eMexa yi ya fika eSefara, ndhawu ya tintshava ya le Vuxeni. 31  Lava a va ri vana va Xeme hi ku ya hi mindyangu ya vona, ni hi tindzimi ta vona, ematikweni ya vona, hi ku ya hi tinxaka+ ta vona. 32  Leyi a yi ri mindyangu ya vana va Nowa hi ku ya hi vatukulu va mindyangu ya vona, hi tinxaka ta vona, tinxaka ti hangalake emisaveni endzhaku ka ndhambi+ ti huma eka lava.

Tinhlamuselo ta le hansi