Seta screen reader

Hlawula ririmi

Yana enxaxamelweni wa vumbirhi

Hundzela eka leswi nga endzeni

Nghena endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Xitsonga

Bibele Eka Web Site Leyi

VUHUNDZULUXERI BYA MISAVA LEYINTSHWA BYA MATSALWA YO KWETSIMA

Ezra 2:1-70

2  Lava a va ri vana va muganga lowu nga ehansi ka vulawuri bya hosi+ lava va humeke evukhumbini bya vanhu lava yisiweke eku bohiweni,+ lava Nebukadnetsara hosi ya Babilona a va yiseke evukhumbini+ le Babilona, lava endzhaku va vuyeleke+ eYerusalema ni le Yuda,+ un’wana ni un’wana emutini wa ka vona;  lava va teke na Zerubabele,+ Yexuwa,+ Nehemiya, Seraya,+ Relaya, Mordekayi, Bilixani, Mispa, Bigivhayi, Rehumi+ na Bhana. Nhlayo ya vavanuna va vanhu va Israyele:  Vana va Paroxi,+ 2 172;  vana va Xefatiya,+ 372;  vana va Arha,+ 775;  vana va Pahata-mowabu,+ va vana va Yexuwa na Yowabu,+ 2 812;  vana va Elami,+ 1 254;  vana va Zatu,+ 945;  vana va Zakayi,+ 760; 10  vana va Bani,+ 642; 11  vana va Bebayi,+ 623; 12  vana va Azigadi,+ 1 222; 13  vana va Adonikamu,+ 666; 14  vana va Bigivhayi,+ 2 056; 15  vana va Adini,+ 454; 16  vana va Atere,+ wa Hezekiya, 98; 17  vana va Bezayi,+ 323; 18  vana va Yora, 112; 19  vana va Haxumu,+ 223; 20  vana va Gibara,+ 95; 21  vana va Betlehema,+ 123; 22  vavanuna va Netofa,+ 56; 23  vavanuna va Anathoti,+ 128; 24  vana va Azamavhete,+ 42; 25  vana va Kiriyati-yeyarimi,+ Kefira na Beroti, 743; 26  vana va Rhama+ na Geba,+ 621; 27  vavanuna va Mikimasi,+ 122; 28  vavanuna va Bethele+ na Ayi,+ 223; 29  vana va Nebo,+ 52; 30  vana va Magibixi, 156; 31  vana va Elami+ loyi un’wana, 1 254; 32  vana va Harimi,+ 320; 33  vana va Lodi,+ Hadida+ na Ono,+ 725; 34  vana va Yeriko,+ 345; 35  vana va Sena,+ 3 630. 36  Vaprista:+ Vana va Yedaya+ va yindlu ya Yexuwa,+ 973; 37  vana va Imere,+ 1 052; 38  vana va Paxahuru,+ 1 247; 39  vana va Harimi,+ 1 017. 40  Valevhi:+ Vana va Yexuwa+ na Kadimiyele,+ vana va Hodavhiya,+ 74. 41  Vayimbeleri, vana va Asafa,+ 128. 42  Vana va varindzi va tinyangwa, vana va Xalumu,+ vana va Atere,+ vana va Talimoni,+ vana va Akubu,+ vana va Hatita,+ vana va Xobayi, hinkwavo ka vona, 139. 43  Vanethinimi:+ Vana va Ziha, vana va Hasufa, vana va Tabawoto,+ 44  vana va Kerosi, vana va Siya, vana va Padoni,+ 45  vana va Lebana, vana va Hagaba, vana va Akubu,+ 46  vana va Hagabu, vana va Salmayi,+ vana va Hanani, 47  vana va Gidele, vana va Gahara,+ vana va Reyaya, 48  vana va Resini,+ vana va Nekoda,+ vana va Gazamu, 49  vana va Uza, vana va Pasiya,+ vana va Besayi, 50  vana va Asina, vana va Mewunimi, vana va Nefisimi;+ 51  vana va Bakibuku, vana va Hakufa, vana va Harahuru,+ 52  vana va Basiluti, vana va Mehida, vana va Harixa,+ 53  vana va Barikosi, vana va Sisera, vana va Tema,+ 54  vana va Neziya, vana va Hatifa.+ 55  Vana va malandza ya Solomoni:+ Vana va Sotayi, vana va Sofereti, vana va Peruda,+ 56  vana va Yale, vana va Darikoni, vana va Gidele,+ 57  vana va Xefatiya, vana va Hatila, vana va Pokereti-hazebayimi, vana va Ami.+ 58  Vanethinimi+ hinkwavo ni vana va malandza ya Solomoni a va ri 392.+ 59  Lava hi vona va tlhandlukeke va huma eTela-mela, eTela-haraxa, eKeruba, eAdoni ni le Imere, a va nga yi tivi yindlu ya vatata wa vona,+ loko va ri va Israyele kumbe e-e: 60  vana va Delaya, vana va Tobiya, vana va Nekoda,+ 652. 61  Loko ku ri vana va vaprista:+ vana va Habayiya, vana va Hakozi,+ vana va Barizilayi,+ loyi a tekeke nsati eka vana va Barizilayi+ lowa le Giliyadi, kutani a thyiwa vito ra vona. 62  Lava hi vona va laveke lomu va tsariweke kona leswaku va kuma xivongo xa vona erivaleni, kambe a va kumanga va tsariwile, kutani va funghiwa va ri lava nyamisiweke eka vuprista.+ 63  Kutani loyi a nga Mutirixata+ a va byela leswaku a va nge dyi+ eka swilo leswi kwetsimaka swinene kukondza muprista a suka a yima a ri ni Urimi+ ni Thumimi. 64  Nhlengeletano hinkwayo yi ri ntlawa+ wun’we a ku ri vanhu va 42 360,+ 65  ku nga hlayiwi mahlonga ya vona ya xinuna ni ya xisati, lawa a ma ri 7 337; naswona a va ri ni vayimbeleri+ va xinuna ni vayimbeleri va xisati va 200. 66  Tihanci ta vona a ti ri 736, timeyila ta vona a ti ri 245,+ 67  tikamela ta vona a ti ri 435, timbhongolo ta vona a ti ri 6 720.+ 68  Kutani van’wana va varhangeri+ va tindlu ta vatatana,+ loko va fika endlwini ya Yehovha,+ leyi a yi ri eYerusalema,+ va humesa magandzelo ya ku tirhandzela+ endlwini ya Xikwembu xa ntiyiso, leswaku va yi yimisa endhawini ya yona.+ 69  Kutani va humesa nsuku+ wa swilo swo tirha ha swona, hi ku ya hi matimba ya vona, tidrakma ni silivhere+ swa 61 000, timayina ta 5 000, ni tinguvu to leha+ ta vaprista leti ringanaka 100. 70  Kutani vaprista ni Valevhi ni vanhu van’wana,+ ni vayimbeleri ni varindzi va tinyangwa ni Vanethinimi va tshama emitini, ni tiko hinkwaro ra Israyele emitini ya rona.+

Tinhlamuselo ta le hansi