Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Hlawula ririmi Xitsonga

Ezekiyele 36:1-38

36  “Loko ku ri wena, Wena n’wana wa munhu, profeta malunghana ni tintshava ta Israyele, u ku, ‘N’wina tintshava ta Israyele,+ yingisani rito ra Yehovha.  Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te: “Hikwalaho ka leswi nala a vuleke eka wena a ku,+ ‘Aha! Tindhawu leti tlakukeke ta nkarhi wa khale+—ti hundzuke ndzhaka ya hina!’”’+  “Hikokwalaho profeta, u ku, ‘Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te: “Hikwalaho ka leswi, ina, hikwalaho ka leswi u endliweke rhumbi+ ni ku kavatluriwa matlhelo hinkwawo,+ leswaku u va ndzhaka ya lava va seleke va matiko,+ ku vulavuriwa ha wena nkarhi hinkwawo hi ririmi,+ ku va ni xiviko xo biha exikarhi ka vanhu,+  hikokwalaho, N’wina tintshava ta Israyele,+ yingisani rito ra Yehovha, Hosi leyi Lawulaka! Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u byele tintshava ni switsunga, swinambyana ni minkova ni tindhawu leti onhakeke leti endliweke rhumbi ni miti leyi tshikiweke leswaku yi phangiwa+ ni ku hlekuriwa eka lava va seleke va matiko lama nga ematlhelo hinkwawo;+  hikokwalaho Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te, ‘Kunene endzilweni wa ku hiseka ka mina ndzi ta vulavula+ ndzi avanyisa lava va seleke va matiko na Edomu, hinkwaro ka rona,+ lava va tekeke tiko ra mina ri va ndzhaka ya vona hi ku tsaka ka mbilu hinkwayo,+ hi ku hlekula moya-xiviri,+ hikwalaho ka madyelo ya rona ni leswi phangiweke.’”’+  “Hikokwalaho profeta malunghana ni misava ya Israyele, u byela tintshava ni switsunga, swinambyana ni minkova, u ku, ‘Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te: “Maswivo! Ndzi ta vulavula hi ku hiseka ka mina ni hi vukarhi bya mina, hikwalaho ka leswi mi byarheke ku tsongahatiwa hi matiko.”’+  “Hikokwalaho Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te, ‘Mina ndzi tlakuse voko ra mina ndzi endla xihlambanyo+ leswaku matiko lama nga ematlhelo ka n’wina—ma ta byarha ku tsongahatiwa ka wona.+  Kutani n’wina, N’wina tintshava ta Israyele, mi ta humesa marhavi ya n’wina, mi veka mihandzu ya n’wina hikwalaho ka vanhu va mina va Israyele,+ hikuva va le kusuhi ngopfu.+  Hikuva, maswivo, ndzi mi komba tintswalo, kunene ndzi hundzulukela eka n’wina,+ mi ta rimiwa, mi byariwa mbewu.+ 10  Ndzi ta andzisa vanhu eka n’wina, yindlu hinkwayo ya Israyele, hinkwayo ka yona,+ miti yi ta va ni vaaki,+ kutani tindhawu leti onhakeke ti ta pfuxiwa.+ 11  Ina, eka n’wina ndzi ta andzisa vanhu ni swiharhi,+ kunene swi ta andza, swi tswalana, ndzi ta endla leswaku mi va ni vaaki kukota eku sunguleni, ndzi ta tlhela ndzi mi endlela leswinene ku tlula exiyin’weni+ xa n’wina xo sungula;+ mi ta tiva leswaku hi mina Yehovha.+ 12  Ndzi ta fambisa vanhu ehenhla ka n’wina, vanhu va mina va Israyele, va ta mi teka,+ mi ta va ndzhaka ya vona,+ mi nga ka mi nga ha va pfumati vana.’”+ 13  “Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te, ‘Hikwalaho ka leswi ku nga ni lava va vulaka eka n’wina va ku: “Wena u loyi a lovisaka vanhu, naswona u hundzuke tiko leri ri pfumataka matiko ya wena vana,”’+ 14  ‘hikokwalaho u nga ka u nga ha va lovisi vanhu,+ u nga ka u nga ha ma pfumati matiko ya wena vana,’+ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka. 15  ‘Ndzi ta endla leswaku ku nga ha twakali marito lama tsongahataka ya matiko malunghana na wena,+ u nga ka u nga ha byarhi ndzhukano wa vanhu,+ u nga ka u nga ha khunguvanyisi matiko ya wena,’ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka.” 16  Rito ra Yehovha ri ya emahlweni ri fika eka mina, ri ku: 17  “N’wana wa munhu, vanhu va yindlu ya Israyele a va tshama ehenhla ka misava ya vona, va tshamela ku yi thyakisa hi ndlela ya vona ni hi mintirho ya vona.+ Emahlweni ka mina ndlela ya vona yi fane ni ku nyama ka switlhandla.+ 18  Ndzi hambeta ndzi chululela vukarhi bya mina ehenhla ka vona hikwalaho ka ngati leyi va yi halateke ehenhla ka tiko,+ tiko leri a va ri thyakisile hi swifaniso swa vona swa hava leswi hombolokeke.+ 19  Ndzi hambete ndzi va hangalasa exikarhi ka matiko, va yisiwa ematikweni.+ Ndzi va avanyise hi ku landza ndlela ya vona ni hi ku landza mintirho ya vona.+ 20  Hikwalaho va nghene ematikweni lawa va ngheneke eka wona, vanhu va tshamela ku nyamisa vito+ ra mina ro kwetsima hi ku vula eka vona va ku, ‘Lava i vanhu va Yehovha, va humile etikweni ra yena.’+ 21  Ndzi ta tsetselela vito ra mina ro kwetsima, leri yindlu ya Israyele yi ri nyamiseke exikarhi ka matiko lawa va ngheneke eka wona.”+ 22  “Hikokwalaho byela yindlu ya Israyele, u ku, ‘Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te: “A ndzi swi endleli n’wina, N’wina yindlu ya Israyele, kambe ndzi swi endlela vito ra mina ro kwetsima, leri mi ri nyamiseke exikarhi ka matiko lawa mi ngheneke eka wona.”’+ 23  ‘Kunene ndzi ta hlawulekisa vito ra mina lerikulu,+ leri a ri nyamisiwa exikarhi ka matiko, leri mi ri nyamiseke exikarhi ka wona; matiko ma ta tiva leswaku hi mina Yehovha,’+ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka, ‘loko ndzi hlawulekisiwa exikarhi ka n’wina ematihlweni ya vona.+ 24  Ndzi ta mi humesa exikarhi ka matiko, ndzi mi hlengeleta ematikweni hinkwawo, ndzi mi nghenisa emisaveni ya n’wina.+ 25  Ndzi ta mi xuva hi mati yo tenga, mi ta tenga;+ ndzi ta mi endla mi tenga ethyakeni+ ra n’wina hinkwaro ni le ka swifaniso swa n’wina hinkwaswo swa hava leswi hombolokeke.+ 26  Ndzi ta mi nyika mbilu leyintshwa+ naswona ndzi ta nghenisa moya lowuntshwa eka n’wina,+ ndzi ta susa mbilu ya ribye enyameni ya n’wina, ndzi mi nyika mbilu ya nyama.+ 27  Ndzi ta nghenisa moya wa mina endzeni ka n’wina,+ ndzi ta teka goza leswaku mi famba hi milawu ya mina,+ mi ta hlayisa swiboho swa mina swa vuavanyisi, mi swi hetisisa.+ 28  Kunene mi ta tshama etikweni leri ndzi ri nyikeke vatata wa n’wina,+ mi ta va vanhu va mina, mina ndzi ta va Xikwembu xa n’wina.’+ 29  “‘Ndzi ta mi ponisa eka ku pfumala ku tenga ka n’wina hinkwako,+ ndzi vitana mavele ndzi ma andzisa, ndzi nga ka ndzi nga mi tiseli ndlala.+ 30  Kunene ndzi ta andzisa mihandzu ya murhi, ni ntshovelo wa masimu, leswaku mi nga ha tlheli mi kuma ndzhukano wa ndlala exikarhi ka matiko.+ 31  Mi ta boheka ku tsundzuka tindlela ta n’wina to biha ni mintirho ya n’wina leyi a yi nga ri yinene,+ mi ta boheka ku tinyenya hikwalaho ka swihoxo swa n’wina ni hikwalaho ka swilo swa n’wina leswi nyenyetsaka.+ 32  Leswi a ndzi swi endleli n’wina,’+ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka, ‘swi tiveni. Khomiwani hi tingana mi tsongahateka hikwalaho ka tindlela ta n’wina, N’wina yindlu ya Israyele.’+ 33  “Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te, ‘Esikwini leri ndzi nga ta mi endla mi tenga eka swihoxo swa n’wina hinkwaswo ndzi ta endla leswaku miti yi va ni vaaki,+ tindhawu leti onhakeke ti pfuxiwa.+ 34  Tiko leri endliweke rhumbi ri ta rimiwa, hambileswi ri hundzukeke rhumbi ematihlweni ya un’wana ni un’wana la hundzaka hi ndlela.+ 35  Kunene vanhu va ta ku: “Tiko leriya ri nga entsungeni leri a ri endliwe rhumbi ri fana ni ntanga wa Edeni,+ miti leyi a yi onhiwile, yi endliwe rhumbi, leyi a yi hirimuxiwile yi tiyisiwile; yi ni vaaki.”+ 36  Matiko lama seleke ematlhelo ka n’wina ma fanele ma tiva leswaku mina, Yehovha, ndzi ake swilo leswi swi hirimuxiweke,+ ndzi simeke leswi siyiweke swi ri marhumbi. Mina, Yehovha, ndzi vurile, ndzi swi endlile.’+ 37  “Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te, ‘Ndza ha ta pfumela ku lavisisiwa hi yindlu ya Israyele leswaku ndzi va endlela leswi:+ Ndzi va andzisa hi vanhu kukota ntlhambi.+ 38  Kukota ntlhambi wa vanhu vo kwetsima, kukota ntlhambi wa Yerusalema enkarhini wakwe lowu vekiweke wa ntsako,+ xisweswo miti leyi a yi onhakile yi ta tala ntlhambi wa vanhu;+ vanhu va ta tiva leswaku hi mina Yehovha.’”

Tinhlamuselo ta le hansi