Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Hlawula ririmi Xitsonga

Ezekiyele 23:1-49

23  Rito ra Yehovha ri ya emahlweni ri fika eka mina,+ ri ku:  “N’wana wa munhu, a ku ri ni vavasati vambirhi, vana va nsati un’we.+  Hiloko va sungula ku tiendla tinghwavava aEgipta.+ Va endle vunghwavava evuntshweni bya vona.+ Mavele ya vona ma kamiwe kona,+ va khomiwa swifuva swa vunhwana bya vona kona.  Mavito ya vona a ku ri Ohola lonkulu na Oholiba makwavo wa xisati, hiloko ndzi va teka,+ kutani va veleka vana va majaha ni va vanhwanyana.+ Loko ku ri mavito ya vona, Ohola i Samariya,+ Oholiba i Yerusalema.+  “Ohola a sungula ku tiendla nghwavava,+ a ha ri ehansi ka mina, a tshamela ku navela lava a va rhandzana na yena,+ Vaasiriya+ lava a va ri ekusuhi,  tindhuna letikulu leti ambaleke tinguvu ta wasi, ni vafumi lava khomeleke—majaha hinkwawo lama navelekaka, vavanuna lava gadeke tihanci.  Kutani a hambeta a endla vunghwavava eka vona, eka majaha hinkwawo yo hlawuleka ya Asiriya; ni le ka hinkwavo lava a a va navela—ni swifaniso swa vona swa hava leswi hombolokeke—u n’wi nyamisile.+  Vunghwavava bya yena lebyi humaka aEgipta a nga byi tshikanga, hikuva va etlele na yena evuntshweni byakwe, naswona hi vona lava va khomeke swifuva swa vunhwana byakwe, va tshamela ku chululela rimbewu leri nga amukelekiki ehenhla ka yena.+  Hikokwalaho ndzi n’wi nyikete evokweni ra lava va n’wi rhandzaka hi ku n’wi navela,+ evokweni ra vana va Asiriya, lava a va naveleke.+ 10  Hi lava va fununguleke vuhava byakwe.+ Va teke vana vakwe va majaha ni va vanhwanyana,+ yena va n’wi dlaye hi banga. Kutani a hundzuka xisandzu eka vavasati, va n’wi avanyisa. 11  “Loko makwavo wa xisati Oholiba a swi vona,+ u tirhise ku navela ka yena ka nyama hi ndlela leyi onhakeke ku tlula yena, vunghwavava byakwe a byi tlula vumbhisa bya makwavo.+ 12  U navele vana va Asiriya,+ tindhuna letikulu ni vafumi lava khomeleke lava a va ri ekusuhi, va ambale swo saseka ngopfu, vavanuna lava gadeke tihanci—majaha hinkwawo lama navelekaka.+ 13  Kutani ndzi vona leswaku havambirhi a va ri ni ndlela yin’we, hikuva a a tinyamisile.+ 14  Kutani a engetela vunghwavava byakwe loko a vona vanhu lava va kovotliweke ehenhla ka khumbi,+ swifaniso+ swa Vakalidiya lava pendiweke hi pende yo tshwuka,+ 15  va tikhame mavamba+ emasengeni, va vehele swifunengeto swa nhloko leswi lengalengaka, va languteka ku fana ni lava lwaka nyimpi, hinkwavo va fana ni vana va Babilona, Vakalidiya malunghana ni tiko leri va velekiweke eka rona. 16  Kutani a va navela loko a va vona,+ hiloko a rhuma varhumiwa eka vona eKalidiya.+ 17  Kutani vana va Babilona va tshamela ku ta eka yena, esangwini ra swiendlo swa rirhandzu, va n’wi nyamisa hi rimbewu ra vona leri nga amukelekiki;+ a hambeta a nyamisiwa hi vona, moya-xiviri wakwe wu nyenyetseka hikwalaho ka vona. 18  “Kutani a funungula swiendlo swakwe swa vunghwavava, a funungula ni vuhava byakwe,+ lerova moya-xiviri wa mina wu nyenyetsiwa hi ku va swin’we na yena, tanihi leswi moya-xiviri wa mina wu nyenyetsekeke hi ku va swin’we ni makwavo.+ 19  U hambete a andzisa swiendlo swakwe swa vunghwavava+ a kala a tsundzuka masiku ya vuntshwa byakwe,+ loko a tiendle nghwavava etikweni ra Egipta.+ 20  U tshamele ku navela hi ndlela leyi fanaka ni ya vasati lavatsongo va vanhu lava xirho xa nyama ya vona xi fanaka ni xirho xa nyama xa timbhongolo ta xinuna, lava xirho xa vona xa rimbewu xi fanaka ni xirho xa rimbewu xa tihanci ta xinuna.+ 21  Wena u hambete u yisa nyingiso eka ku tikhoma ko biha ka vuntshwa bya wena hi ku khomiwa ka swifuva swa wena ku sukela aEgipta+ ku ya emahlweni, hikwalaho ka mavele ya vuntshwa bya wena.+ 22  “Hikokwalaho, Wena Oholiba, Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te, ‘Waswivo, ndzi pfuxa varhandziwa va wena lava va ku naveleka, leswaku va lwa na wena,+ lava moya-xiviri wa wena wu nyenyetsiweke ha vona, ndzi ta va tisa va ta lwa na wena ematlhelweni hinkwawo,+ 23  vana va Babilona+ ni Vakalidiya hinkwavo,+ Pekodi+ na Xowa na Kowa, vana hinkwavo va Asiriya va ri na vona, majaha lama navelekaka, tindhuna letikulu ni vafumi lava khomeleke, hinkwavo ka vona, lava lwaka nyimpi ni lava va vitaniweke, lava gadeke tihanci, hinkwavo ka vona. 24  Va fanele va ta ku ta lwa na wena hi makalichi ya nyimpi lama ketlaketlaka ni mavhilwa,+ ni nhlengeletano ya vanhu, hi xitlhangu lexikulu ni xitlhangu lexitsongo ni xihuku. Va ta ku rhendzela matlhelo hinkwawo, kutani ndzi ta va nyika va ku avanyisa, vona va ta ku avanyisa hi vuavanyisi bya vona.+ 25  Ndzi ta kombisa ku hiseka ka mina ehenhla ka wena,+ va ta teka goza ku lwa na wena hi vukarhi.+ Va ta susa nhompfu ya wena ni tindleve ta wena, leswi seleke swa wena swi ta wa hi banga. Va ta teka+ vana va wena va majaha ni va vanhwanyana,+ leswi seleke swa wena swi ta lovisiwa hi ndzilo.+ 26  Kunene va ta ku hluvula tinguvu+ ta wena va ku tekela swilo swa wena swo saseka.+ 27  Entiyisweni ndzi ta herisa ku tikhoma ka wena ko biha,+ ni vunghwavava bya wena lebyi humaka etikweni ra Egipta;+ u nga ka u nga va languti hi mahlo, Egipta u nga ka u nga n’wi tsundzuki.’ 28  “Hikuva Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te, ‘Waswivo, ndzi ku nyiketa evokweni ra lava u va vengeke, eka lava moya-xiviri wa wena wu nyenyetsiweke ha vona.+ 29  Va fanele va teka goza ku lwa na wena hi rivengo, va teka swilo swa wena hinkwaswo leswi u swi tirheleke hi matimba, va ku siya u nga ambalanga nchumu, u mbyinyile;+ ku ta fununguriwa vuhava bya swiendlo swa wena swa vumbhisa ni ku tikhoma ka wena ko biha ni swiendlo swa wena swa vunghwavava.+ 30  Swilo leswi swi ta endliwa eka wena hikwalaho ka leswi u landzelelaka matiko+ kukota nghwavava, hikwalaho ka leswi u tinyamiseke hi swifaniso swa vona swa hava leswi hombolokeke.+ 31  U fambe hi ndlela ya makwenu wa xisati;+ ndzi ta ku tamerisa xinwelo xa yena.’+ 32  “Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te, ‘U ta nwa xinwelo xa makwenu, lexo enta, xo anama.+ U ta va xihlekiso, u hlekuriwa, xinwelo lexi tameleke swo tala.+ 33  U ta tala vudakwa ni gome, hi xinwelo xa ku hlamarisiwa ni ku onheteriwa, xinwelo xa makwenu wa xisati, Samariya. 34  U ta xi nwa, u xi minya,+ u phorha swiphemu swa xona swa vumba, u ta susa mavele ya wena.+ “Hikuva mina ndzi vurile,” ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka.’ 35  “Hikokwalaho Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te, ‘Hikwalaho ka leswi u ndzi rivaleke,+ u hambeta u ndzi hoxa endzhaku ka nhlana wa wena,+ kutani na wena byarha ku tikhoma ka wena ko biha ni swiendlo swa wena swa vunghwavava.’” 36  Yehovha a ya emahlweni a ku eka mina: “N’wana wa munhu, xana u ta avanyisa+ Ohola na Oholiba+ u va byela swilo swa vona leswi nyenyetsaka?+ 37  Hikuva va endle vuoswi+ naswona mavoko ya vona ma ni ngati,+ va endle vuoswi ni swifaniso swa vona swa hava leswi hombolokeke.+ Handle ka sweswo, vana va vona lava va va tswaleke va va hundzise endzilweni, swi va swakudya eka vona.+ 38  Ku tlula kwalaho, eka mina va endle leswi: Va nyamise+ vukwetsimelo+ bya mina esikwini rero, va nyamise tisavata ta mina.+ 39  Loko va dlaye vana va vona va va nyikela eka swifaniso swa hava leswi hombolokeke,+ va te evukwetsimelweni bya mina esikwini rero va ta byi nyamisa,+ kutani waswivo, hi swona leswi va swi endleke endzeni ka yindlu ya mina.+ 40  Ku engetela kwalaho, loko va rhumela rito eka vavanuna lava taka hi le kule, lava va rhumeriweke murhumiwa,+ kutani waswivo, va tile,+ lava u hlambeke hikwalaho ka vona,+ u penda mahlo ya wena,+ u vehela swin’wetsin’wetsi.+ 41  U tshame esangwini ro vangama,+ emahlweni ka rona ku lulamisiwe tafula,+ kutani ehenhla ka rona u veke murhi wa mina wa risuna+ ni mafurha ya mina.+ 42  Eka yena a ku ri ni mpfumawulo wa ntshungu lowu wu tshamisekeke,+ eka vavanuna lava humaka eka mintshungu ya vanhu a ku ri ni swidakwa+ leswi a swi huma emananga, kutani va vehela vusenga emavokweni ya vavasati ni tiharhi to saseka etinhlokweni ta vona.+ 43  “Kutani ndzi vula leswi malunghana ni loyi a a hlakatiwe hi vuoswi,+ ndzi ku, ‘Sweswi u ta hambeta a endla vunghwavava byakwe, yena hi xiviri.’+ 44  Va hambeta va nghena eka yena, hilaha munhu a nghenaka hakona eka wansati la nga nghwavava; hi ndlela yoleyo va nghene eka Ohola ni le ka Oholiba va ri vavasati va ku tikhoma ko biha.+ 45  Kambe loko ku ri vavanuna lava lulameke,+ hi vona lava va nga ta n’wi avanyisa hi vuavanyisi bya vavasati lava oswaka+ ni hi vuavanyisi bya vanhu va xisati lava halataka ngati;+ hikuva vona i vavasati lava oswaka, mavoko ya vona ma ni ngati.+ 46  “Hikuva Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te, ‘Ku ta humesiwa nhlengeletano ku lwa na vona,+ va endliwa nchumu wo chavisa, nchumu wa ku phangiwa.+ 47  Nhlengeletano yi fanele yi va khandla hi maribye,+ va ta tsemeleriwa hi mabanga ya vona. Va ta dlaya+ vana va vona va majaha ni va vanhwanyana, va ta hisa tindlu ta vona hi ndzilo.+ 48  Kunene ndzi ta herisa ku tikhoma ko biha+ etikweni rero,+ vavasati hinkwavo va ta boheka ku pfumela ku lulamisiwa, leswaku va nga endli hi ku landza ku tikhoma ka n’wina ko biha.+ 49  Ku tikhoma ka n’wina ko biha va fanele va ku tisa ehenhla ka n’wina,+ naswona mi ta byarha swidyoho swa swifaniso swa n’wina swa hava leswi hombolokeke; mi ta tiva leswaku hi mina Yehovha, Hosi leyi Lawulaka.’”+

Tinhlamuselo ta le hansi