Deteronoma 3:1-29

3  “Hiloko hi hundzuluka hi tlhandluka hi ndlela ya Baxani. Kutani Ogo+ hosi ya Baxani a huma, yena ni vanhu vakwe hinkwavo, va ta hlangana na hina enyimpini aEdireyi.+  Kutani Yehovha a ndzi byela a ku, ‘U nga n’wi chavi,+ hikuva kunene ndzi ta n’wi nyiketa evokweni ra wena, yena ni vanhu vakwe hinkwavo; u fanele u n’wi endla hilaha u endleke Sihoni+ hosi ya Vaamori hakona, loyi a a tshama eHexiboni.’  Hikwalaho Yehovha Xikwembu xa hina a nyiketa Ogo hosi ya Baxani ni vanhu vakwe hinkwavo evokweni ra hina, kutani hi n’wi dlaya ku fikela loko a sala+ a nga ha ri na munhu ni un’we la poneke.  Hi nkarhi wolowo hi teke miti yakwe hinkwayo. A ku na muti lowu hi nga va tekelangiki wona, miti+ ya 60, ndhawu hinkwayo ya Arigobi,+ mfumo wa Ogo eBaxani.+  Leyi hinkwayo a ku ri miti leyi tiyisiweke hi rirhangu leri tlakukeke, tinyangwa ni swigogo, ku nga hlayiwi miti yo tala swinene leyi nga matiko-xikaya.  Hambiswiritano, hi yi nyikele endzovisweni,+ hilaha hi endleke Sihoni hosi ya Hexiboni hakona hi ku nyikela miti hinkwayo endzovisweni, vavanuna, vavasati ni vana.+  Kutani hi titekele+ swifuwo hinkwaswo ni leswi phangiweke emitini.  “Hi nkarhi wolowo hi teke tiko evokweni ra tihosi timbirhi ta Vaamori,+ leti a ti ri exifundzheni xa Yordani, ku sukela enkoveni wa Arinoni+ ku ya fika eNtshaveni ya Herimoni;+  (Vasidoni a va hamba va vitana Herimoni va ku i Siriyoni,+ naswona Vaamori a va hamba va ri vitana va ku i Seniri,)+ 10  miti hinkwayo ya tiko leri andlalekeke ni Giliyadi hinkwaro ni Baxani hinkwaro ku ya fika eSaleka+ na Edireyi,+ miti ya mfumo wa Ogo eBaxani. 11  Hikuva i Ogo ntsena hosi ya Baxani la seleke eka leswi swi nga sala swa Varefayimi.+ Maswivo! Rihlaka rakwe a ri ri rihlaka ra nsimbi. Xana a ri kona eRhaba+ tiko ra vana va Amone? Ku leha ka rona i swisungunu swa kaye kasi ku anama ka rona i swisungunu swa mune, hi ku ya hi xisungunu xa munhu. 12  Hi nkarhi wolowo hi teke tiko leri; ku sukela eArowere+ leri nga enkoveni wa Arinoni ni hafu ya ndhawu ya tintshava ya Giliyadi, ni miti ya rona ndzi yi nyike va ka Ruveni ni va ka Gadi.+ 13  Kutani leswin’wana hinkwaswo swa Giliyadi+ ni swa Baxani+ hinkwaro, swa mfumo wa Ogo ndzi swi nyike xiphemu xa nyimba ya Manase. Xana xifundzha hinkwaxo xa Arigobi,+ xa Baxani hinkwaro a xi thyiwanga leswaku i tiko ra Varefayimi?+ 14  “Yayiri+ n’wana wa Manase u teke xifundzha hinkwaxo xa Arigobi+ ku ya fika endzilakaneni wa va ka Gexura+ ni va ka Mukati,+ kutani u thye swimitana sweswo swa Baxani hi vito rakwe, ra Havhoti-yayiri+ ku fikela esikwini leri. 15  Makiri+ na yena ndzi n’wi nyike Giliyadi.+ 16  Kutani va ka Ruveni+ ni va ka Gadi ndzi va nyike ku suka eGiliyadi+ ku ya enkoveni wa Arinoni, ndzilakana wa kona wu le xikarhi ka nkova, ni ku ya fika eYaboko, nkova lowu nga endzilakaneni wa vana va Amone;+ 17  na Arabha na Yordani ni ndzilakana, ku sukela eKinereti+ ku ya elwandle ra Arabha, ku nga Lwandle ra Munyu,+ ehansi ka magiyagiya ya Pisiga+ etlhelo ra vuhuma-dyambu. 18  “Hiloko ndzi mi lerisa hi nkarhi wolowo ndzi ku, ‘Yehovha Xikwembu xa n’wina u mi nyike tiko leri leswaku mi ri teka. Mi ta hundza mi hlomile emahlweni ka vamakwenu, vana va Israyele, vavanuna+ hinkwavo va vurhena. 19  Ntsena vasati va n’wina ni vana va n’wina ni swifuwo swa n’wina (ndzi swi tiva kahle leswaku mi ni swifuwo swo tala) swi ta ya emahlweni swi tshama emitini ya n’wina leyi ndzi mi nyikeke yona,+ 20  kukondza Yehovha a wisisa vamakwenu na n’wina, na vona va fuwe tiko leri Yehovha Xikwembu xa n’wina a va nyikaka rona entsungeni wa Yordani; endzhaku ka sweswo un’wana ni un’wana u ta tlhelela endzhakeni leyi ndzi mi nyikeke yona.’+ 21  “Kutani hi nkarhi wolowo ndzi lerise Yoxuwa+ ndzi ku, ‘Mahlo ya wena ma swi vona hinkwaswo leswi Yehovha Xikwembu a swi endleke eka tihosi leti timbirhi. Yehovha u ta endla hilaha ku fanaka eka mimfumo hinkwayo leyi u hundzaka eka yona kwalaho.+ 22  Mi nga va chavi, hikuva Yehovha Xikwembu xa n’wina hi Yena la mi lwelaka.’+ 23  “Hi nkarhi wolowo ndzi kombele tintswalo eka Yehovha ndzi ku, 24  ‘Oho, Yehovha, Hosi leyi Lawulaka, wena u sungule ku endla leswaku nandza wa wena a vona vukulu+ bya wena ni voko+ ra wena ra matimba, hikuva, xana i mani xikwembu ematilweni kumbe emisaveni lexi endlaka swiendlo leswi fanaka ni swa wena, ni swiendlo swa matimba leswi fanaka ni swa wena?+ 25  Ndzi kombela u ndzi pfumelela ndzi hundza ndzi vona tiko lerinene+ leri nga entsungeni wa Yordani, ndhawu leyi leyinene ya tintshava+ na Lebanoni.’+ 26  Hiloko Yehovha a ndzi hlundzukela hikwalaho ka n’wina,+ naswona a nga ndzi yingisanga; kambe Yehovha a ndzi byela a ku, ‘Swi ringene hi wena! U nga ha pfuki u vulavula na mina hi mhaka leyi nakambe. 27  Tlhandlukela ehenhla ka Pisiga,+ u tlakusela mahlo evupela-dyambu, en’walungwini, edzongeni ni le vuxeni, u vona hi mahlo ya wena, hikuva a wu nge wu peli Yordani+ lowu. 28  Kutani lerisa+ Yoxuwa, u n’wi khutaza naswona u n’wi tiyisa, hikuva hi yena la nga ta pela+ emahlweni ka vanhu lava, hi yena la nga ta va endla leswaku va dya ndzhaka ya tiko leri u nga ta ri vona.’+ 29  Leswi hinkwaswo swi endleke loko ha ha tshama enkoveni emahlweni ka Beta-peyori.+

Tinhlamuselo ta le hansi