Deteronoma 28:1-68

28  “Kutaku loko u yingisa rito ra Yehovha Xikwembu xa wena hakunene, hi ku xiya ku endla swileriso swakwe hinkwaswo leswi ndzi ku lerisaka swona namuntlha,+ Yehovha Xikwembu xa wena u ta ku tlakusa u va ehenhla ka matiko hinkwawo ya misava.+  Kutani mikateko leyi hinkwayo yi ta ta ehenhla ka wena, yi va ya wena,+ hikuva u hambeta u yingisa rito ra Yehovha Xikwembu xa wena:  “U ta katekisiwa emutini,+ u ta katekisiwa ensin’wini.+  “Mbhandzu wa khwiri ra wena wu ta katekisiwa+ ni mbhandzu wa misava ya wena ni mbhandzu wa xifuwo xa wena,+ rhole ra tihomu ta wena ni swinyimpfana swa ntlhambi wa wena wa tinyimpfu.+  “Xirhundzu xa wena xi ta katekisiwa,+ ni swo pfuvela eka swona swa wena.+  “U ta katekisiwa loko u nghena, u ta katekisiwa niloko u huma.+  “Yehovha u ta endla valala va wena lava va ku pfukelaka leswaku va hluriwa emahlweni ka wena.+ Va ta huma va ta hi ndlela yin’we ku ta lwa na wena, kambe va ta baleka emahlweni ka wena hi tindlela ta nkombo.+  Yehovha u ta katekisa vuhlayiselo bya wena bya nhundzu,+ ni ntirho wun’wana ni wun’wana lowu u wu endlaka,+ kunene u ta ku katekisa etikweni leri Yehovha Xikwembu xa wena a ku nyikaka rona.  Yehovha u ta ku simeka u va tiko ro kwetsima eka yena,+ hilaha a ku hlambanyeleke hakona,+ hikuva u ya emahlweni u hlayisa swileriso+ swa Yehovha Xikwembu xa wena, naswona u fambe etindleleni takwe. 10  Vanhu hinkwavo va misava va fanele va swi vona leswaku vito ra Yehovha ri vitaniwile ehenhla ka wena,+ hakunene va ta ku chava.+ 11  “Yehovha u ta tlhela a endla leswaku u humelela swinene embhandzwini wa khwiri+ ra wena ni le mbhandzwini wa swifuwo wa wena ni le mihandzwini ya misava ya wena,+ emisaveni leyi Yehovha a yi hlambanyeleke vatata wa wena ku ku nyika yona.+ 12  Yehovha u ta ku pfulela xitlati xakwe lexinene, ku nga matilo, leswaku a ku nyika mpfula etikweni ra wena hi nguva+ ya yona ni ku katekisa xiendlo xin’wana ni xin’wana xa voko ra wena;+ kunene u ta lombisa ematikweni yo tala kasi wena a wu nge lombi.+ 13  Hakunene Yehovha u ta ku veka enhlokweni ku nga ri encileni; u fanele u va ehenhla ntsena,+ a wu nge vi ehansi, hikuva u hambeta u yingisa swileriso+ swa Yehovha Xikwembu xa wena, leswi ndzi ku lerisaka swona namuntlha leswaku u swi hlayisa u tlhela u swi endla. 14  U nga tshuki u hambuka emaritweni hinkwawo lawa ndzi ku lerisaka wona namuntlha, u ya exineneni kumbe eximatsini,+ u landzela swikwembu swin’wana leswaku u swi tirhela.+ 15  “Kutaku loko u nga yingisi rito ra Yehovha Xikwembu xa wena hi ku khathalela ku endla swileriso hinkwaswo ni milawu leyi ndzi ku lerisaka yona namuntlha, mindzhukano leyi hinkwayo yi fanele yi ta ehenhla ka wena yi ku rhangela:+ 16  “U ta rhukaniwa emutini,+ u ta rhukaniwa ensin’wini.+ 17  “Xirhundzu xa wena xi ta rhukaniwa,+ ni swo pfuvela eka swona swa wena.+ 18  “Ku ta rhukaniwa mbhandzu wa khwiri+ ra wena ni mihandzu ya misava ya wena,+ rhole ra tihomu ta wena ni swinyimpfana swa ntlhambi wa wena wa tinyimpfu.+ 19  “U ta rhukaniwa loko u nghena, u ta rhukaniwa niloko u huma.+ 20  “Yehovha u ta rhumela ndzhukano ehenhla ka wena,+ ku pfilunganyeka+ ni ku tshinyiwa+ entirhweni wun’wana ni wun’wana wa wena lowu u ringetaka ku wu hetisisa, ku fikela loko u lovisiwile naswona u lovile hi ku hatlisa hikwalaho ka vubihi bya mahanyelo ya wena, hikuva u ndzi fularhelile.+ 21  Yehovha u ta endla leswaku ntungu wu ku namarhela ku fikela loko a ku lovisile emisaveni leyi u nghenaka eka yona ku yi teka.+ 22  Yehovha u ta ku ba hi rifuva,+ ku hisa ka miri, ndzhumbelo, ku hisa loku yelanaka ni ku hisa ka miri, banga,+ dyandza+ ni mfurho,+ kunene swi ta ku hlongorisa kukondza mi hela. 23  Xibakabaka xa wena lexi nga ehenhla ka nhloko ya wena na xona xi fanele xi va koporo, misava leyi nga ehansi ka wena yi va nsimbi.+ 24  Yehovha u ta nyika mapa ni ritshuri swi va mpfula etikweni ra wena. Swi ta rhelela ehenhla ka wena swi huma ematilweni, ku fikela loko u lovisiwile. 25  Yehovha u ta endla leswaku u hluriwa emahlweni ka valala va wena.+ U ta huma hi ndlela yin’we ku ya lwa na vona kambe u ta baleka hi tindlela ta nkombo emahlweni ka vona; u fanele u va nchumu lowu chavisaka eka mimfumo hinkwayo ya misava.+ 26  Ntsumbu wa wena wu fanele wu va swakudya swa xivumbiwa xin’wana ni xin’wana lexi hahaka xa matilo ni swa xiharhi xa nhova, ku nga ri na loyi a swi chavisaka.+ 27  “Yehovha u ta ku ba hi rhumba ra Egipta,+ mpfimbo wa xiheta-mavele, rikhwekhwe ni swirhumbana swa nhlonge, leswi u nga ta ka u nga holi eka swona. 28  Yehovha u ta ku ba hi ku penga+ ni vubofu+ ni ku pfilunganyeka ka mbilu.+ 29  Hakunene u ta va la ambambelaka ninhlikanhi, hilaha la feke mahlo a ambambelaka hakona emunyameni,+ u nge swi koti ku humelerisa tindlela ta wena; u fanele u va la dyeleriwaka ntsena nkarhi hinkwawo ni la kanganyisiwaka, ku nga ri na loyi a ku ponisaka.+ 30  U ta tshembisa wansati, kambe wanuna un’wana u ta n’wi pfinya.+ U ta aka yindlu, kambe a wu nge tshami eka yona.+ U ta rima nsimu ya vhinya, kambe a wu nge yi tirhisi.+ 31  Nkunzi ya wena yi ta tlhaviwa kwalaho emahlweni ka mahlo ya wena—kambe u nge dyi nyama ya yona. Mbhongolo ya wena yi ta tekiwa hi vukanganyisi emahlweni ka xikandza xa wena—kambe a yi nge tlheleli eka wena. Nyimpfu ya wena yi ta nyikiwa valala va wena—kambe u nge vi na muponisi.+ 32  Vana va wena va majaha ni va vanhwanyana va ta nyikiwa vanhu+ van’wana naswona mahlo ya wena ma ta languta ni ku va navela nkarhi hinkwawo—kambe mavoko ya wena ma ta va ma nga ri na matimba.+ 33  Mihandzu ya misava ya wena ni ntshovelo wa wena hinkwawo, swi ta dyiwa hi vanhu lava u nga va tivangiki;+ u fanele u va la dyeleriwaka ni la pfotlosiwaka nkarhi hinkwawo.+ 34  Kunene u ta pengisiwa hi leswi u nga ta swi vona hi mahlo ya wena.+ 35  “Yehovha u ta ku ba hi rhumba leri nga ni khombo ematsolweni hamambirhi ni le milengeni hayimbirhi, leswi u nga ta ka u nga holi eka swona, ku sukela enkondzweni wa wena ku ya ethavathaveni ya wena.+ 36  Yehovha u ta ku fambisa+ ni hosi+ leyi u nga ta va u yi vekile ehenhla ka wena, a ku yisa etikweni leri u nga ri tivangiki, hambi ku ri wena kumbe vatata wa wena; kwalaho u ta boheka ku tirhela swikwembu swin’wana leswi endliweke hi ntsandza ni ribye.+ 37  U fanele u va nchumu lowu hlamarisaka+ ni xihlekulo+ ni ndzhukano exikarhi ka vanhu hinkwavo lava Yehovha a nga ta ku yisa eka vona. 38  “U ta huma u ya ensin’wini ni mbewu yo tala, kambe u ta hlengeleta switsongo,+ hikuva njiya yi ta swi lovisa.+ 39  U ta rima nsimu ya vhinya, kunene u yi hlakulela, kambe u nge nwi vhinyo naswona u nge hlengeleti nchumu,+ hikuva xivungwana xi ta yi dya.+ 40  U ta va ni mirhi ya mutlhwari endhawini ya wena hinkwayo, kambe u nge toli mafurha, hikuva mitlhwari ya wena yi ta hohloka.+ 41  U ta veleka vana va majaha ni va vanhwanyana, kambe a va nge tshami va ri va wena, hikuva va ta ya evukhumbini.+ 42  Mirhi ya wena hinkwayo ni mihandzu ya misava ya wena, swi ta va swa switsotswana leswi hahaka. 43  Muluveri la nga exikarhi ka wena u ta hambeta a tlakukela ehenhla ka wena swinene, kasi wena—u ya ehansi swinene.+ 44  U ta ku lomba, kasi wena—u nge n’wi lombi.+ U ta va nhloko, kasi wena—u ta va ncila.+ 45  “Kunene ndzhukano+ lo-​wu hinkwawo wu ta ta ehenhla ka wena, wu ku hlongorisa wu ku kuma ku fikela loko u lovisiwile,+ hikuva a wu ri yingisanga rito ra Yehovha Xikwembu xa wena hi ku hlayisa swileriso swakwe ni milawu yakwe leyi a ku leriseke yona.+ 46  Wu ta tshama wu ri eka wena ni le ka vana va wena, wu va xikombiso ni xihlamariso, hilaha ku nga riki na makumu,+ 47  hikwalaho ka leswi u nga n’wi tirhelangiki Yehovha Xikwembu xa wena hi ntsako+ ni hi mbilu leyi tsakeke hikwalaho ka ku tala ka swilo hinkwaswo.+ 48  U ta boheka ku tirhela valala+ va wena, lava Yehovha a nga ta va rhumela ku lwa na wena hi ndlala,+ hi torha ni hi vuhava ni ku lava swilo hinkwaswo; kunene u ta veka joko ra nsimbi enhan’wini ya wena ku fikela loko a ku lovisile.+ 49  “Yehovha u ta ku yimisela tiko ra le kule swinene leswaku ri lwa na wena,+ ri suka emakumu ya misava, hilaha gama ri bvanyangetaka hakona,+ tiko leri u nga ta ka u nga ri twisisi ririmi ra rona,+ 50  tiko ra nghohe leyi nga ni tihanyi,+ leri nga ta ka ri nga hlawuli munhu la kuleke kumbe ri tsakela jaha.+ 51  Kunene va ta dya mbhandzu wa swifuwo swa wena ni mihandzu ya misava ya wena ku fikela loko u lovisiwile,+ a va nge ku siyeli mavele, vhinyo leyintshwa kumbe mafurha, a va nge ku siyeli rhole kumbe vana va ntlhambi wa wena wa tinyimpfu ku fikela loko va ku lovisile.+ 52  Hakunene va ta ku rhendzela etinyangweni ta wena hinkwato kukondza marhangu ya wena lama tlakukeke, lama tiyisiweke, lawa u tshembeleke eka wona ma wa etikweni ra wena hinkwaro, ina, kunene va ta ku rhendzela etinyangweni ta wena hinkwato etikweni ra wena hinkwaro, leri Yehovha Xikwembu xa wena a ku nyikeke rona.+ 53  Kutani u ta boheka ku dya mbhandzu wa khwiri ra wena, nyama ya vana va wena va majaha ni va vanhwanyana,+ lava Yehovha Xikwembu xa wena a ku nyikeke vona, hikwalaho ka ku nonon’hwa ni maxangu lawa nala wa wena a nga ta ku sivelela ha wona. 54  “Loko ku ri munhu wo olova swinene ni la tisasekisaka exikarhi ka n’wina, tihlo+ rakwe ri ta navela ku endla leswo biha eka makwavo ni le ka nsati wakwe la rhandzekaka ni le ka vana vakwe lava a nga sala na vona, 55  leswaku a nga nyiki ni un’we wa vona, nyama yin’wana ni yin’wana ya vana vakwe leswaku a yi dya, hikuva a nga ha ri na nchumu nikatsongo lowu wu n’wi saleleke hikwalaho ka ku nonon’hwa ni maxangu lawa nala wa wena a nga ta va a ku sivelele ha swona etinyangweni ta wena hinkwato.+ 56  Loko ku ri wansati wo olova ni la tisasekisaka exikarhi ka n’wina, la nga si tshamaka a ringeta ku veka nkondzo wakwe ehenhla ka misava hikwalaho ka mukhuva wa ku tisasekisa ni hikwalaho ka ku olova,+ tihlo rakwe ri ta navela ku endla leswo biha eka nuna wakwe la rhandzekaka ni le ka n’wana wakwe wa jaha ni wa nhwanyana, 57  hambi ku ri eka n’wana wakwe la ha ku velekiwaka, la humaka exikarhi ka milenge yakwe ni le ka vana vakwe lava a va tswaleke,+ hikuva u ta va dyela exihundleni hikwalaho ka ku kayivela swilo hinkwaswo, hikwalaho ka ku nonon’hwa ni maxangu lawa nala wa wena a nga ta ku sivelela ha swona etinyangweni ta wena.+ 58  “Loko u nga hisekeli ku hetisisa marito hinkwawo ya nawu lowu, lama tsariweke ebukwini leyi,+ leswaku u chava ku vangama loku,+ ni ku chaviseka ka vito leri,+ hambi ku ri Yehovha+ Xikwembu xa wena, 59  kunene Yehovha na yena u ta endla leswaku makhombo ya wena ni makhombo ya vana va wena ma va lamakulu hilaha ku hlawulekeke, makhombo lamakulu ni makhombo lama tshamaka hilaha ku nga riki na makumu,+ vuvabyi lebyi nga ni khombo ni lebyi tshamaka hilaha ku nga riki na makumu.+ 60  Hakunene u ta ku vuyisela swifo hinkwaswo swa le Egipta leswi u swi chaveke eku sunguleni, kunene swi ta ku namarhela.+ 61  Nakambe, vuvabyi byin’wana ni byin’wana ni khombo rin’wana ni rin’wana leswi nga tsariwangiki ebukwini leyi ya nawu, Yehovha u ta swi tisa ehenhla ka wena ku fikela loko u lovisiwile. 62  Hakunene mi ta sala mi nga ri vangani hi nhlayo,+ hambileswi mi fanaka ni tinyeleti ta matilo hi vunyingi,+ hikuva a mi ri yingisanga rito ra Yehovha Xikwembu xa n’wina. 63  “Kutani hilaha Yehovha a tsakeleke ku mi endla leswinene ni ku mi andzisa hakona,+ hikwalaho Yehovha u ta tsakela ku mi lovisa ni ku mi herisa;+ mi ta namurhutiwa emisaveni ya n’wina leyi mi yaka ku ya yi teka.+ 64  “Yehovha u ta ku hangalasa exikarhi ka vanhu, ku suka emakumu man’wana ya misava ku ya emakumu man’wana ya misava,+ kwalaho u ta tirhela swikwembu swin’wana leswi u nga swi tivangiki, hambi ku ri wena kumbe vatata wa wena, leswi endliweke hi ntsandza ni ribye.+ 65  A wu nge humuli exikarhi ka matiko wolawo,+ kumbe u kuma ndhawu yo wisisa nkondzo wa wena eka yona; kunene kwalaho Yehovha u ta ku nyika mbilu leyi chavaka+ ni mahlo lama tsandzekaka ku vona+ ni moya-xiviri lowu nga ni gome. 66  Kunene u ta va ekhombyeni lerikulu ra vutomi bya wena, naswona u ta chava nivusiku ni ninhlikanhi, a wu nge tiyiseki hi vutomi bya wena.+ 67  Nimixo u ta vula u ku, ‘Loko a ko va madyambu,’ kasi nimadyambu u ta vula u ku, ‘Loko a ko va nimixo,’ hikwalaho ka ku chava ka mbilu ya wena loku u nga ta va u ri na kona ni hikwalaho ka leswi mahlo ya wena ma nga ta swi vona.+ 68  Kunene Yehovha u ta mi tlherisela aEgipta hi swikepe, hi ndlela leyi ndzi mi byeleke ha yona ndzi ku, ‘A mi nge he pfuki mi yi vonile nakambe,’+ kutani mi ta boheka ku tixavisa kwalaho eka valala va n’wina mi va mahlonga ya xinuna ni malandza ya xisati,+ kambe ku ta va ku nga ri na muxavi.”

Tinhlamuselo ta le hansi