Deteronoma 15:1-23

15  “Eku heleni ka lembe rin’wana ni rin’wana ra vunkombo u fanele u ntshunxa.  Kutani ndlela ya ku ntshunxa hi leyi:+ mulondzi un’wana ni un’wana wa nandzu u ta ntshunxa nandzu lowu a nga endlaka leswaku munhu-kulobye a nghena eka wona. A nga tshuki a sindzisa munhu-kulobye kumbe makwavo leswaku a hakela,+ hikuva wu fanele wu vitaniwa+ ku ntshunxeka loku humaka eka Yehovha.  Munhu wumbe+ u nga ha n’wi sindzisa leswaku a hakela; kambe hambi ku nga va yini swa wena leswi makwenu a nga vaka a ri na swona, voko ra wena a ri swi ntshunxe.  Hambiswiritano, a nga kona exikarhi ka n’wina la faneleke a va xisiwana, hikuva hakunene Yehovha u ta ku katekisa+ etikweni leri Yehovha Xikwembu xa wena a ku nyikaka rona ri va ndzhaka leswaku u ri teka,+  ntsena loko hakunene wo yingisa rito ra Yehovha Xikwembu xa wena leswaku u xiya ku endla nawu lowu hinkwawo lowu ndzi ku lerisaka wona namuntlha.+  Hikuva Yehovha Xikwembu xa wena u ta ku katekisa hakunene, hilaha a ku tshembiseke hakona, kunene u ta lombisa+ hi xitiyisekiso ematikweni yo tala, kasi wena a wu nge lombi; u fanele u fuma ehenhla ka matiko yo tala kasi wona a ma nge fumi ehenhla ka wena.+  “Loko makwenu un’wana o tshuka a va xisiwana exikarhi ka n’wina eka wun’wana wa miti ya n’wina, etikweni leri Yehovha Xikwembu xa wena a ku nyikaka rona, u nga tshuki u nonon’hwisa mbilu ya wena kumbe u tsona makwenu+ la nga xisiwana.  Hikuva u fanele u va ni voko leri pfulekeke eka yena+ naswona hilaha u nga swi kotaka hakona u n’wi lomba hi xitiyisekiso hi ku ya hi leswi a swi lavaka, leswi a swi pfumalaka.  Tivonele, rito leri hoxeke ri nga tshuka ri va kona embilwini+ ya wena, ri ku, ‘Lembe ra vunkombo, lembe ra ku ntshunxa ri tshinele,’+ hakunene tihlo ra wena ri tsona makwenu la nga xisiwana,+ u nga n’wi nyiki nchumu, kutani a huwelela eka Yehovha hikwalaho ka wena,+ ivi ku va xidyoho eka wena.+ 10  Hakunene u fanele u n’wi nyika,+ naswona mbilu ya wena yi nga tshuki yi felela eku n’wi nyikeni, hikuva hikwalaho ka leswi, Yehovha Xikwembu xa wena u ta ku katekisa entirhweni wun’wana ni wun’wana wa wena ni le xiendlweni xin’wana ni xin’wana xa wena.+ 11  Hikuva munhu la nga xisiwana a nge tshiki ku va kona exikarhi ka tiko.+ Hi yona mhaka leyi ndzi ku lerisaka ndzi ku, ‘U fanele u pfula voko ra wena eka makwenu la xanisekaka ni la nga xisiwana etikweni+ ra ka n’wina.’ 12  “Loko wo tshuka u xaviseriwa makwenu, Muheveru wa xinuna kumbe Muheveru wa xisati,+ naswona a tirhe malembe ya tsevu eka wena, hi lembe ra vunkombo u fanele u n’wi tshika a famba a ri la ntshunxiweke.+ 13  Kutani loko wo tshuka u n’wi tshika a famba a ri la ntshunxiweke, u nga tshuki u n’wi fambisa a nga khomanga nchumu.+ 14  Hakunene u ta n’wi longisa hi leswi humaka entlhambini wa wena wa tinyimpfu ni le xivuyeni xa wena ni le xikamelweni xa wena xa mafurha ni xa vhinya. Hilaha Yehovha Xikwembu xa wena a ku katekiseke hakona, u ta n’wi nyika hakona.+ 15  U fanele u tsundzuka leswaku u ve hlonga etikweni ra Egipta kutani Yehovha Xikwembu xa wena a ku kutsula.+ Hi yona mhaka leyi ndzi ku lerisaka leswi namuntlha. 16  “Kutaku loko a ku byela a ku, ‘A ndzi nge suki entlaweni wa wena,’ hikuva a rhandza wena ni vandyangu wa wena, tanihi leswi a swi n’wi fambela kahle loko a ha ri na wena,+ 17  u fanele u teka risungunu, u n’wi boxa ndleve a ri enyangweni, kutani u fanele a va hlonga ra wena hilaha ku nga riki na makumu.+ U fanele u endla hi ndlela yoleyo ni le ka hlonga ra wena ra xisati. 18  Ku nga tshuki ku va nchumu lowu nonon’hwaka ematihlweni ya wena loko u n’wi tshika a famba entlaweni wa wena a ri la ntshunxiweke;+ hikuva u ku tirhele malembe ya tsevu hi ntikelo lowu andzisiweke kambirhi wa mutirhi la thoriweke,+ naswona Yehovha Xikwembu xa wena u ku katekise eka hinkwaswo leswi u swi endleke.+ 19  “Mativula hinkwawo ya xinuna lama nga ta velekiwa entlhambini wa wena wa tihomu ni le ntlhambini wa wena wa tinyimpfu u ta ma hlawulekisela Yehovha Xikwembu xa wena.+ U nga tshuki u endla ntirho hi mativula ya nkunzi ya wena, kumbe u tsemeta mativula ya ntlhambi wa wena wa tinyimpfu.+ 20  U ta swi dyela emahlweni ka Yehovha Xikwembu xa wena lembe ni lembe, endhawini leyi Yehovha a nga ta yi hlawula,+ wena ni vandyangu wa wena. 21  Kutani loko ko tshuka ku va ni vulema eka xona, xi khuta kumbe xi fe mahlo, vulema byin’wana ni byin’wana byo biha, u nga tshuki u xi endla xitlhavelo eka Yehovha Xikwembu xa wena.+ 22  U ta xi dyela endzeni ka tinyangwa ta wena, lexi nga tengangiki ni lexi tengeke,+ ku fana ni mhala ni ku fana ni mbavala.+ 23  Ntsena u nga tshuki u dya ngati ya xona.+ U ta yi chululela emisaveni ku fana ni mati.+

Tinhlamuselo ta le hansi