Deteronoma 1:1-46

1  Lawa i marito lawa Muxe a ma byeleke tiko hinkwaro ra Israyele exifundzheni xa Yordani+ emananga, etimbaleni ta le kwandzasini emahlweni ka Sufu exikarhi ka Parani+ na Tofele, Labani, Haseroti+ na Dizahaba,  tanihi leswi a swi teka masiku ya 11 ku suka eHorebe hi ndlela ya Ntshava ya Seyiri ku ya eKadexi-baniya.+  Kutani hi lembe ra vu-40+ en’hwetini ya vu-11 hi siku ro sungula ra n’hweti, Muxe a byela vana va Israyele hi ku landza hinkwaswo leswi Yehovha a n’wi leriseke swona malunghana na vona,  endzhaku ka loko a hlule Sihoni+ hosi ya Vaamori, loyi a a tshama eHexiboni na Ogo+ hosi ya Baxani, loyi a a tshama eAxitaroti,+ aEdireyi.+  Muxe a sungula ku hlamusela nawu+ lowu exifundzheni xa Yordani etikweni ra Mowabu, a ku:  “Yehovha Xikwembu xa hina u vulavule na hina eHorebe+ a ku, ‘Mi tshame hilaha ku ringaneke endhawini leyi ya tintshava.+  Hundzulukani mi suka mi ya endhawini ya tintshava ya Vaamori+ ni le ka vaakelani va vona hinkwavo eArabha,+ ndhawu ya tintshava+ na Xefela na Negebu+ ni ribuwa+ ra lwandle, tiko ra Vakanana+ na Lebanoni+ ku ya fika enambyeni lowukulu, nambu wa Yufrata.+  Maswivo, ndzi veka tiko leri emahlweni ka n’wina. Nghenani mi teka tiko leri Yehovha a ri hlambanyeleke vatata wa n’wina, Abrahama, Isaka+ na Yakobe+ leswaku u ta va nyika rona ni mbewu ya vona leyi nga ta ta endzhaku ka vona.’+  “Hi nkarhi wolowo ndzi mi byerile ndzi ku, ‘A ndzi swi koti ku mi rhwala+ ndzi ri ndzexe. 10  Yehovha Xikwembu xa n’wina xi mi andzisile, kutani maswivo, namuntlha mi fana ni tinyeleti ta matilo hi vunyingi.+ 11  Onge Yehovha Xikwembu xa vatata wa n’wina a nga mi engetela+ ka gidi ku tlula leswi mi nga swona, naswona onge a nga mi katekisa+ hilaha a mi tshembiseke hakona.+ 12  Xana ndzi nga wu rhwarisa ku yini ntirho wa n’wina ndzi ri ndzexe, ni ndzhwalo wa n’wina ni ku holova+ ka n’wina? 13  Kumani vavanuna vo tlhariha ni lava va nga ni ku twisisa,+ lava va nga ni ntokoto,+ vavanuna va tinyimba ta n’wina, leswaku ndzi ta va veka va va varhangeri va n’wina.’+ 14  Hiloko mi ndzi hlamula mi ku, ‘Nchumu lowu u hi byeleke wona leswaku hi wu endla i wunene.’ 15  Hikwalaho ndzi teke varhangeri va tinyimba ta n’wina, vavanuna lava tlhariheke ni lava nga ni ntokoto, ndzi va veka va va varhangeri va n’wina, varhangeri va vanhu va magidi ni varhangeri va vanhu va madzana ni varhangeri va vanhu va makumentlhanu ni varhangeri va vanhu va khume ni valanguteri va tinyimba+ ta n’wina. 16  “Hi nkarhi wolowo ndzi ye emahlweni ndzi lerisa vaavanyisi va n’wina ndzi ku, ‘Loko mi yingisa mhaka exikarhi ka vamakwenu, mi fanele mi avanyisa hi ku lulama+ exikarhi ka munhu ni makwavo kumbe muluveri+ wakwe. 17  Mi nga tshuki mi ya hi nghohe loko mi avanyisa.+ Mi fanele mi yingisa lontsongo ku fana ni lonkulu.+ Mi nga tshuki mi chavisiwa hi munhu,+ hikuva ku avanyisa i ka Xikwembu;+ kutani mhaka leyi yi mi nonon’hwelaka, mi fanele mi yi tisa eka mina, ndzi fanele ndzi yi twa.’+ 18  Hi nkarhi wolowo ndzi ye emahlweni ndzi mi lerisa swilo hinkwaswo leswi mi faneleke mi swi endla. 19  “Hiloko hi suka eHorebe hi tsemakanya mananga+ wolawo hinkwawo lama chavisaka swinene, lawa mi ma voneke endleleni ya ndhawu ya tintshava ya Vaamori,+ hilaha Yehovha Xikwembu xa hina a hi leriseke hakona; kutani eku heteleleni hi fike eKadexi-baniya.+ 20  Kutani ndzi mi byele ndzi ku, ‘Mi fike endhawini ya tintshava ya Vaamori, leyi Yehovha Xikwembu xa hina a hi nyikaka yona.+ 21  Maswivo, Yehovha Xikwembu xa n’wina xi tshikele tiko eka n’wina.+ Tlhandlukani, mi ri teka, hilaha Yehovha Xikwembu xa vatata wa n’wina a mi byeleke hakona.+ Mi nga chavi kumbe mi chavisiwa.’+ 22  “Hambiswiritano, hinkwenu ka n’wina mi tshinele eka mina mi ku, ‘A hi rhumeni vavanuna emahlweni ka hina leswaku va hi kambelela tiko hi vukheta ivi va vuyisa rito malunghana ni ndlela leyi hi faneleke hi tlhandluka ha yona ni miti leyi hi nga ta fikela+ eka yona.’ 23  Nchumu lowu wu ve wunene ematihlweni ya mina, lerova ndzi teke vavanuna va 12 va n’wina, un’we eka nyimba+ yin’wana ni yin’wana. 24  Hiloko va hundzuluka va tlhandlukela endhawini ya tintshava+ va ya fika enkoveni wa Exikoli,+ va wu kambela. 25  Va teke mihandzu yin’wana ya tiko+ hi voko ra vona va yi tisa eka hina, naswona va hi vuyela ni rito va ku, ‘Tiko leri Yehovha Xikwembu xa hina a hi nyikaka rona i rinene.’+ 26  Kambe a mi swi navelanga ku tlhandluka,+ mi sungule ku tikhoma hi ndlela ya vuxandzuki exilerisweni xa Yehovha Xikwembu+ xa n’wina. 27  Mi tshamele ku dzumadzuma emintsongeni ya n’wina mi ku, ‘Yehovha a a hi venga+ leswi a hi humeseke etikweni ra Egipta+ leswaku a hi nyikela evokweni ra Vaamori leswaku va hi lovisa.+ 28  Xana hi tlhandlukela kwihi? Vamakwerhu va tshove+ mbilu ya hina va ku: “Hi vone vanhu lavakulu ku hi tlula ni vo leha ku hi tlula,+ hi vone miti leyikulu, leyi tiyisiweke ku ya fika ematilweni+ ni vana va Vaanaka.”’+ 29  “Hikwalaho ndzi mi byele ndzi ku, ‘Mi nga chavi kumbe mi chavisiwa hikwalaho ka vona.+ 30  Yehovha Xikwembu xa n’wina hi yena la fambaka emahlweni ka n’wina. U ta mi lwela+ hi ku landza hinkwaswo leswi a swi endleke hi n’wina ematihlweni+ ya n’wina, aEgipta 31  ni le mananga,+ laha mi voneke ndlela leyi Yehovha Xikwembu xa n’wina xi mi rhwaleke+ ha yona endleleni hinkwayo leyi mi yi fambeke kukondza mi fika endhawini+ leyi, ku fana ni munhu loko a rhwale n’wana wakwe.’ 32  Kambe, ku nga khathariseki rito leri, a mi kombisanga ripfumelo eka Yehovha Xikwembu+ xa n’wina, 33  loyi a a mi rhangela endleleni leswaku a mi kambelela ndhawu leswaku mi dzima mixaxa+ eka yona, a mi rhangela hi ndzilo nivusiku leswaku mi vona ndlela leyi mi faneleke mi famba ha yona ni hi papa ninhlikanhi.+ 34  “Nkarhi lowu hinkwawo Yehovha a a twa mpfumawulo wa marito ya n’wina. Hikwalaho u hlundzukile kutani a hlambanya+ a ku, 35  ‘A nga kona ni un’we exikarhi ka vanhu lava va xitukulwana xo biha la nga ta vona vunene bya tiko leri ndzi hlambanyeke ku ri nyika vatata+ wa n’wina, 36  handle ka Kalebe n’wana wa Yefune.+ Yena u ta ri vona, naswona tiko leri a ri kandziyeke ndzi ta ri nyika yena ni vana vakwe, hikwalaho ka leswi a landzeleke Yehovha hilaha ku heleleke.+ 37  (Hambi ku ri mina Yehovha u ndzi hlundzukerile hikwalaho ka n’wina, a ku, ‘Na wena a wu nge ngheni kwalaho.+ 38  Yoxuwa n’wana wa Nuni loyi a yimeke emahlweni ka wena, hi yena la nga ta nghena kona.’+ Yena u n’wi tiyisile,+ hikuva u ta endla leswaku Israyele a dya ndzhaka ya rona.) 39  Loko ku ri vana va n’wina lava mi nga vula mi ku: “Va ta phangiwa,”+ ni vana va n’wina lava namuntlha va nga tiviki leswinene kumbe swo biha, vona va ta nghena, naswona ndzi ta va nyika rona, va ta ri teka. 40  Loko ku ri n’wina, hundzulukani mi khoma ndlela leyi yaka emananga hi ndlela ya Lwandle ro Tshwuka.’+ 41  “Hiloko mi ndzi hlamula mi ku, ‘Hi dyohele Yehovha.+ Hina—hi ta tlhandluka hi ya lwa hi ku landza hinkwaswo leswi Yehovha Xikwembu xa hina a hi leriseke swona!’ Hikwalaho un’wana ni un’wana u tikhamile hi matlhari yakwe ya nyimpi, mi swi teke swi olova ku tlhandlukela entshaveni.+ 42  Kambe Yehovha u ndzi byele a ku, ‘Va byele u ku: “Mi nga tshuki mi tlhandluka mi ya lwa, hikuva a ndzi kona exikarhi ka n’wina;+ leswaku mi nga hluriwi emahlweni ka valala+ va n’wina.”’ 43  Hikwalaho ndzi mi byerile, kutani a mi ndzi yingisanga, kambe mi sungule ku tikhoma hi ndlela ya ku xandzukela+ xileriso xa Yehovha naswona mi kariha, mi ringete ni ku tlhandlukela entshaveni.+ 44  Kutani Vaamori lava a va tshama entshaveni yoleyo va huma ku ta hlangana na n’wina, va mi hlongorisa,+ hilaha tinyoxi ti endlaka hakona, va mi hangalasa eSeyiri ku ya fika eHorma.+ 45  Endzhaku ka sweswo mi vuyile mi sungula ku rila emahlweni ka Yehovha, kambe Yehovha a nga ri yingisanga rito+ ra n’wina, hambi ku ri n’wina a nga mi yingisanga.+ 46  Hikwalaho mi hambete mi tshama eKadexi masiku yo tala, ku ringana masiku yo tala lawa mi ma tshameke kona.+

Tinhlamuselo ta le hansi