Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Hlawula ririmi Xitsonga

Daniyele 7:1-28

7  Hi lembe ro sungula ra Belxatsara+ lowa hosi ya Babilona, Daniyele u vone norho ni swivono swa nhloko yakwe esangwini ra yena.+ Enkarhini wolowo u tsale norho wolowo ehansi.+ U rungule xiviko lexi heleleke xa timhaka.  Daniyele a vulavula a ku: “Eswivonweni swa mina nivusiku ndzi languta, kutani waswivo, lahaya a ku ri ni timheho ta mune+ ta matilo leti a ti dunga lwandle lerikulu.+  Elwandle+ a ku huma swivandzana swa mune leswikulu,+ xin’wana ni xin’wana xi hambanile+ ni swin’wana.  “Xo sungula a xi fana ni nghala,+ a xi ri ni timpapa ta gama.+ Ndzi ya emahlweni ndzi languta kukondza timpapa ta xona ti susiwa, kutani xi tlakusiwa emisaveni,+ xi yimisiwa hi milenge yimbirhi ku fana ni munhu, hiloko xi nyikiwa mbilu ya munhu.+  “Kutani waswivo, lahaya a ku ri ni xivandzana xin’wana, xa vumbirhi, xona a xi fana ni bere.+ Xi yimisiwe hi tlhelo rin’we,+ a ku ri ni timbambu tinharhu enon’wini wa xona exikarhi ka meno ya xona; leswi a va xi byela swona hi leswi, ‘Suka u yima, u dya nyama yo tala.’+  “Endzhaku ka leswi ndzi ya emahlweni ndzi languta, kutani waswivo, lahaya a ku ri ni xivandzana xin’wana, lexi fanaka ni yingwe,+ kambe enhlaneni wa xona a xi ri ni timpampa ta mune ta xivumbiwa lexi hahaka. Xivandzana lexi a xi ri ni tinhloko ta mune,+ kutani xi nyikiwa ku fuma.  “Endzhaku ka leswi ndzi ya emahlweni ndzi languta eswivonweni swa nivusiku, waswivo, lahaya a ku ri ni xivandzana xa vumune, lexi chavisaka, lexi nga ni khombo, lexi tiyeke hilaha ku nga tolovelekangiki.+ A xi ri ni meno ya nsimbi, lamakulu. A xi lovisa ni ku pfotlosa, leswi seleke a xi swi kandziyela hi milenge. Naswona a xi hambanile ni swivandzana swin’wana hinkwaswo swa le mahlweni ka xona, a xi ri ni timhondzo ta khume.+  Ndzi ya emahlweni ndzi xiyisisa timhondzo, kutani waswivo, rimhondzo rin’wana, leritsongo,+ ri humelela exikarhi ka wona, kutani timhondzo tinharhu eka leto sungula ti hlomuriwa emahlweni ka rona. Kutani waswivo, a ku ri ni mahlo yo fana ni mahlo ya munhu eka rimhondzo leri, a ku ri ni nomu lowu vulavulaka swilo swo hlamarisa.+  “Ndzi ya emahlweni ndzi languta kukondza ku vekiwa+ swiluvelo kutani Nkulukumba wa Masiku+ a tshama ehansi. Swiambalo swakwe a swi base ku fana ni gamboko,+ misisi ya nhloko yakwe a yi fana ni voya lebyi baseke.+ Xiluvelo xakwe a xi ri malangavi ya ndzilo;+ mavhilwa ya xona a ma ri ndzilo lowu pfurhaka.+ 10  A ku ri ni xinambyana xa ndzilo lexi a xi khuluka xi huma emahlweni ka yena.+ A ku ri ni magidi-gidi lawa a ma hambeta ma n’wi tirhela,+ ni va 10 000 va andzisiwe ka 10 000 lava a va tshama va yime emahlweni ka yena.+ Huvo+ yi sungula ku avanyisa, kutani ku pfuriwa tibuku to karhi. 11  “Ndzi ya emahlweni ndzi languta enkarhini wolowo hikwalaho ka mpfumawulo wa marito yo hlamarisa lawa a ma vuriwa hi rimhondzo;+ ndzi ya emahlweni ndzi languta kukondza ku dlayiwa xivandzana, miri wa xona wu lovisiwa, wu nyiketiwa endzilweni lowu pfurhaka.+ 12  Kambe swivandzana leswin’wana hinkwaswo,+ ku fuma ka swona ku susiwile, kutani swi lehiseriwa vutomi hi nkarhi ni nguva.+ 13  “Ndzi ya emahlweni ndzi languta eswivonweni swa nivusiku, kutani waswivo, lahaya mapapeni+ ya le matilweni a ku ri ni loyi a fanaka ni n’wana wa munhu+ a ri karhi a ta; kutani a nghena eka Nkulukumba wa Masiku,+ a tshinetiwa swinene emahlweni ka Yena.+ 14  Kutani a nyikiwa ku fuma+ ni xindzhuti+ ni mfumo,+ leswaku vanhu, vanhu va matiko ni tindzimi hinkwato va n’wi tirhela.+ Ku fuma ka yena i ku fuma loku tshamaka hilaha ku nga heriki loku ku nga ta ka ku nga hundzi, mfumo wakwe a wu nge lovisiwi.+ 15  “Loko ku ri mina Daniyele, moya wa mina a wu karhatekile endzeni hikwalaho ka swona, kutani swivono swa nhloko ya mina swi sungula ku ndzi chavisa.+ 16  Ndzi tlhandlukela ekusuhi ni un’wana wa lava a va yimile, leswaku ndzi kombela nhlamulo leyi tshembekaka ya leswi hinkwaswo.+ Kutani a ndzi byela, loko a ndzi tivisa nhlamuselo ya timhaka leti, a ku, 17  “‘Loko ku ri swivandzana leswi leswikulu, leswi swi nga mune,+ ku ni tihosi ta mune leti ti nga ta va kona emisaveni.+ 18  Kambe vakwetsimi+ va Loyi a Tlakukeke+ va ta amukela mfumo, va ta teka mfumo+ hilaha ku nga riki na makumu, ni hilaha ku nga riki na makumu eminkarhini leyi nga riki na makumu.’ 19  “Kutani ndzi tsakela ku tiyisekisa malunghana ni xivandzana xa vumune, lexi a xi hambanile ni leswin’wana hinkwaswo, lexi a xi chavisa hilaha ku nga tolovelekangiki, lexi meno ya xona a ma ri ya nsimbi ni min’wala ya xona a yi ri ya koporo, lexi a xi lovisa ni ku pfotlosa, lexi a xi kandziyela hi milenge leswi swi seleke;+ 20  ni malunghana ni timhondzo ta khume leti a ti ri enhlokweni ya xona,+ ni rimhondzo+ lerin’wana leri ri humeleleke, leri timhondzo tinharhu ti weke emahlweni ka rona,+ rona rimhondzo leri a ri ri ni mahlo ni nomu wo vula swilo swo hlamarisa,+ leri xivumbeko xa rona a xi ri xikulu ku tlula xa letin’wana. 21  “Ndzi ya emahlweni ndzi languta loko rimhondzo rero ri lwa ni vakwetsimi, kutani ri va hlula,+ 22  kukondza ku fika Nkulukumba wa Masiku+ kutani vuavanyisi byi pfumelelana ni vakwetsimi va Loyi a Tlakukeke,+ ni nkarhi lowu vekiweke wu fika wa leswaku vakwetsimi va teka mfumo.+ 23  “Yena u te, ‘Loko ku ri xivandzana xa vumune, ku ni mfumo wa vumune lowu wu nga ta va kona emisaveni, lowu wu nga ta hambana ni mimfumo leyin’wana hinkwayo; wu ta lovisa misava hinkwayo, wu yi kandziyela, wu yi pfotlosa.+ 24  Loko ku ri timhondzo ta khume, emfun’weni wolowo ku ta va ni tihosi ta khume;+ kambe ku ta va ni hosi yin’wana endzhaku ka tona, yona yi ta hambana ni leto sungula,+ yi ta tsongahata tihosi tinharhu.+ 25  Yi ta vula marito yo lwa ni La nge Henhla-henhla,+ yi ta tshamela ku karhata vakwetsimi va Loyi a Tlakukeke.+ Yi ta kunguhata ku hundzula minkarhi+ ni nawu,+ kutani va ta nyiketiwa evokweni ra yona ku ringana nkarhi, ni minkarhi ni xiphemu xa nkarhi.+ 26  Huvo yi sungula ku avanyisa,+ kutani eku heteleleni va teka ku fuma ka yona, leswaku yi herisiwa ni ku lovisiwa hilaha ku heleleke.+ 27  “‘Kutani mfumo ni ku fuma ni vukulu bya mimfumo leyi nga ehansi ka matilo hinkwawo yi nyikiwa vanhu lava va nga vakwetsimi va Loyi a Tlakukeke.+ Mfumo wa vona i mfumo lowu tshamaka hilaha ku nga heriki,+ naswona ku fuma hinkwako ku ta va tirhela ni ku va yingisa.’+ 28  “Makumu ya mhaka ma fika kwala. Loko ku ri mina, Daniyele, miehleketo ya mina yi hambete yi ndzi chavisa ngopfu, lerova xikandza xa mina xi hundzuka; kambe mhaka leyi ndzi yi hlayise embilwini.”+

Tinhlamuselo ta le hansi