Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Hlawula ririmi Xitsonga

1 Tikronika 4:1-43

4  Vana va Yuda a ku ri Faresi,+ Hezroni+ na Karimi+ na Huru+ na Xobali.+  Loko ku ri Reyaya+ n’wana wa Xobali, u ve tata wa Yahata; Yahata na yena u ve tata wa Ahumayi na Lahada. Leyi a ku ri mindyangu ya va le Sora.+  Lava a ku ri vana va tata wa Etamu:+ Yizriyele,+ Ixima na Idibaxa, (naswona vito ra makwavo wa xisati a ku ri Haseleliponi,)  Penuwele tata wa Gedori+ na Ezere tata wa Huxi. Lava a ku ri vana va Huru+ mativula ya Efurata tata wa Betlehema.+  Axuri+ tata wa Tekowa+ u ve ni vasati vambirhi, Hela na Nara.  Hi ku famba ka nkarhi Nara a n’wi velekela Ahuzama, Hefere, Temeni na Ahaxitari. Lava a ku ri vana va Nara.  Vana va Hela a ku ri Sereti, Izihara na Ethani.  Loko ku ri Kosi, u ve tata wa Anuba na Zobeba ni mindyangu ya Aharela n’wana wa Harumu.  Yabese+ a a xiximeka+ ngopfu ku tlula vamakwavo; i mana wakwe la n’wi thyeke vito ra Yabese, a ku: “Ndzi n’wi veleke hi ku vaviseka.”+ 10  Yabese a sungula ku huwelela eka Xikwembu+ xa Israyele, a ku: “Loko kunene wo ndzi katekisa,+ u kurisa ndhawu+ ya mina naswona voko+ ra wena hakunene ri va na mina, hakunene u ndzi sirhelela ekhombyeni,+ leswaku ri nga ndzi vavisi+—” Kutani Xikwembu xi n’wi nyika leswi a swi kombeleke.+ 11  Loko ku ri Kelubi makwavo wa Xuha, u ve tata wa Mehiri, loyi a a ri tata wa Exitoni. 12  Exitoni na yena, u ve tata wa Beti-rafa na Pasiya na Tehina tata wa Iri-nahaxi. Lava a ku ri vavanuna va Rheka. 13  Vana va Kenazi+ a ku ri Otiniyele+ na Seraya ni vana va Otiniyele, Hatati. 14  Loko ku ri Meyonotayi, u ve tata wa Ofira. Loko ku ri Seraya, u ve tata wa Yowabu tata wa Ge-haraxima; a va tiva mintirho ya mavoko.+ 15  Vana va Kalebe+ n’wana wa Yefune+ a ku ri Iru, Elaha na Nama; vana va Elaha, a ku ri Kenazi. 16  Vana va Yehaleli a ku ri Sifi na Zifa, Tiriya na Asarele. 17  Vana va Ezara a ku ri Yetere, Merede, Efere na Yaloni; hiloko a tika Meriyamu na Xamayi na Ixiba tata wa Exitemowa.+ 18  Loko ku ri nsati wakwe wa Muyuda, u veleke Yeredi tata wa Gedori na Hevere tata wa Soko na Yekutiyele tata wa Zanowa. Lava a ku ri vana va Bitiya n’wana wa Faro, loyi a tekiweke hi Merede. 19  Vana va nsati wa Hodiya, makwavo wa xisati wa Nahami, a ku ri tata wa Keyila+ lowa le Garami na Exitemowa lowa Mukati. 20  Vana va Ximoni a ku ri Aminoni na Rhina, Beni-hanani na Tiloni. Vana va Ixi a ku ri Zohete na Beni-zoheti. 21  Vana va Xela+ n’wana wa Yuda a ku ri Ere tata wa Leka na Lada tata wa Marixa ni mindyangu ya yindlu ya lava a va rhunga lapi ro vevuka+ va yindlu ya Axabeya; 22  Yokimi ni vavanuna va Kozeba, Yowasi na Sarafu, lava va veke vini va vasati va Mowabu,+ na Yaxubi-lehemi. Marito ya kona i ya mukhuva wa khale.+ 23  A va ri vavumbi+ ni vaaki va Netayimi na Gedera. A va tshama ni hosi entirhweni wa yona kwalaho.+ 24  Vana va Simiyoni a ku ri Nemuwele+ na Yamini,+ Yaribi, Zara, Xawulo,+ 25  Xalumu n’wana wakwe, Mibisama n’wana wakwe, Mixama n’wana wakwe. 26  Vana va Mixama a ku ri Hamuwele n’wana wakwe, Zakuru n’wana wakwe, Ximeyi n’wana wakwe. 27  Ximeyi a a ri ni vana va majaha va 16 ni va vanhwanyana va tsevu; kambe vamakwavo a va vanga ni vana vo tala va majaha, naswona ku hava lava veke ni vana va majaha vo tala ku fana ni vana va Yuda.+ 28  Va ye emahlweni va tshama eBera-xeba+ ni le Mulada+ ni le Hasara-xuwala+ 29  ni le Biliha+ ni le Esemu+ ni le Tolada+ 30  ni le Bethuwele+ ni le Horma+ ni le Sikilaga+ 31  ni le Beta-markaboto ni le Hasara-susima+ ni le Beta-biri ni le Xarayimi.+ Leyi a ku ri miti ya vona ku ya fikela loko Davhida a fuma. 32  Swimitana swa vona a ku ri Etamu na Ayini, Rimoni na Tokeni na Axani,+ swi ri swimitana swa ntlhanu. 33  Swimitana swa vona hinkwaswo leswi a swi rhendzele miti leyi a swi fika eBali.+ Leti a ku ri tindhawu ta vona to tshama eka tona ni ku tsarisiwa ka vona hi ku ya hi swivongo swa vona. 34  Mexobaba na Yameleke na Yoxa n’wana wa Amaziya, 35  na Yuwele na Yehu n’wana wa Yoxibiya n’wana wa Seraya, n’wana wa Asiyele, 36  na Eliwenayi na Yakoba na Yexohaya na Asaya na Adiyele na Yesimiyele na Benaya, 37  na Ziza n’wana wa Xifi, n’wana wa Aloni, n’wana wa Yedaya, n’wana wa Ximri, n’wana wa Xemaya. 38  Lava va ngheneke hi mavito a ku ri tindhuna exikarhi ka mindyangu ya vona,+ ni vandyangu wa vatata wa vona va engeteleke hi vunyingi. 39  Hiloko va ya endleleni yo nghena ha yona ya Gedori, va kongoma evuxeni bya nkova, va lava madyelo ya mintlhambi ya vona. 40  Eku heteleleni va kuma madyelo yo nona ni lamanene,+ tiko a ri anamile naswona ri nga kavanyetiwi,+ kambe ri tshamisekile; hikuva lava a va tshama kwalaho eminkarhini yo sungula a va ri va Hamu.+ 41  Lava va tsariweke hi mavito ya vona va fika, emasikwini ya Hezekiya+ lowa hosi ya Yuda, va dlaya+ lava a va tshama emintsongeni, ku nga va ka Hamu, ni va ka Mewunimi lava a va kumeka kwalaho, lerova va va nyikela endzovisweni+ ku fikela esikwini leri; va sungula ku tshama endhawini ya vona, hikuva a ku ri ni madyelo+ ya mintlhambi ya vona. 42  Eka vona a ku ri ni van’wana va vana va Simiyoni lava va yeke eNtshaveni ya Seyiri,+ vavanuna va 500, va ri na Pelatiya, Neyariya, Refaya na Uziyele vana va Ixi va ri varhangeri va vona. 43  Hiloko va dlaya masalela lawa ma balekeke ya Amaleke,+ va ya emahlweni va tshama kwalaho ku fikela esikwini leri.

Tinhlamuselo ta le hansi