Seta screen reader

Hlawula ririmi

Yana enxaxamelweni wa vumbirhi

Hundzela eka leswi nga endzeni

Nghena endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Xitsonga

Bibele Eka Web Site Leyi

VUHUNDZULUXERI BYA MISAVA LEYINTSHWA BYA MATSALWA YO KWETSIMA

1 Tikronika 12:1-40

12  Lava hi vona va teke eka Davhida eSikilaga+ loko a ha vekeriwe swipimelo hikwalaho ka Sawulo+ n’wana wa Kixi; naswona a va ri exikarhi ka vavanuna va matimba,+ lava va pfunaka enyimpini,  lava va hlomeke hi vurha, va tirhisa voko ra xinene ni ra ximatsi+ hi maribye+ kumbe hi miseve+ eka vurha.+ A va ri vamakwavo wa Sawulo, wa ka Benjamini.  A ku rhangela Ahiyezere na Yowasi vana va Xemaha lowa le Gibiya,+ Yeziyele na Peleti vana va Azamavhete,+ Beraka na Yehu lowa le Anathoti,+  Iximaya lowa le Gibiyoni,+ wanuna wa matimba exikarhi ka lava va 30+ ni la langutelaka lava va 30; Yeremiya, Yahaziyele, Yohanani na Yozabadi lowa le Gedera,+  Eluzayi, Yerimoto, Beyaliya, Xemariya na Xefatiya lowa le Harifi,  Elkana, Ixaya, Azarele, Yowezere na Yaxobuwamu, lava va ka Kora,+  Yuwela, Zebadiya vana va Yerohamu wa le Gedori.  A ku ri ni van’wana va ka Gadi lava va tihlawuleke va ya etlhelweni ra Davhida endhawini leyi swi tikaka ku yi tshinelela emananga,+ vavanuna va vurhena, va matimba, vavanuna va vuthu ra nyimpi, lava va hlayisaka xitlhangu lexikulu ni tlhari swi lunghekile,+ lava swikandza swa vona a ku ri swikandza swa tinghala,+ a va fana ni timhala ehenhla ka tintshava hi rivilo.+  Ezere a a ri murhangeri, Obadiya a va wa vumbirhi, Eliyabu a va wa vunharhu, 10  Mixamana a va wa vumune, Yeremiya a va wa vuntlhanu, 11  Atayi a va wa vutsevu, Eliyele a va wa vunkombo, 12  Yohanani a va wa vunhungu, Elizabada a va wa vukaye, 13  Yeremiya a va wa vukhume, Makibanayi a va wa vu-11. 14  Lava a ku ri vana va Gadi,+ varhangeri va vuthu. Lontsongo a a ringana ni vanhu va 100, lonkulu ngopfu a a ringana ni vanhu va 1 000.+ 15  Lava hi vona va peleke Yordani+ en’hwetini yo sungula loko wa ha khapakhapa etimbuweni ta wona hinkwato,+ kutani va hlongola hinkwavo lava a va ri erivaleni ra le hansi, evuxeni ni le vupela-dyambu. 16  Vana van’wana va Benjamini na Yuda va fika endhawini leyi swi tikaka ku yi tshinelela,+ eka Davhida. 17  Kutani Davhida a humelela emahlweni ka vona, a va hlamula a ku: “Loko mi tile hi ku rhula+ eka mina leswaku mi ndzi pfuna, mbilu ya mina yi ta va ni vun’we na n’wina.+ Kambe loko mi tele ku ndzi xenga eka swirha swa mina ku nga ri na xihoxo eswandleni swa mina,+ Xikwembu+ xa vatatana a xi swi vone, xi swi lulamisa.”+ 18  Moya+ wu fika eka Amasayi, murhangeri wa lava va 30: “Hina hi va wena, Wena Davhida, naswona hi na wena,+ Wena n’wana wa Yese. Ku rhula, ku rhula a ku ve ka wena, ku rhula a ku ve eka loyi a ku pfunaka, Hikuva Xikwembu xa wena xi ku pfunile.”+ Hiloko Davhida a va amukela a va veka exikarhi ka varhangeri va masocha.+ 19  A ku ri ni van’wana va Manase lava va yeke eka Davhida loko a ta ni Vafilisita+ ku lwa na Sawulo; kambe a nga va pfunanga, hikuva tihosi leti tirhisanaka+ ta Vafilisita ti twanane leswaku ti n’wi hlongola, ti ku: “U ta nghenisa tinhloko ta hina ekhombyeni, a balekela eka hosi yakwe Sawulo.”+ 20  Loko a fika eSikilaga,+ lava va balekeleke eka yena va suka eka Manase i Adhina, Yozabadi, Yediyayele, Mikayele, Yozabadi, Elihu na Ziletayi, varhangeri+ va vanhu va magidi lava a va ri va Manase. 21  Loko ku ri vona, a va pfuna Davhida ku lwa ni vuthu ra vaphangi,+ hikuva hinkwavo ka vona a ku ri vavanuna va matimba+ ya vunghwazi, va ve tindhuna evuthwini; 22  hikuva vanhu a va ta eka Davhida siku ni siku ku ta+ n’wi pfuna, kukondza ku va nxaxa lowukulu,+ ku fana ni nxaxa wa Xikwembu.+ 23  Leti a ku ri tinhlayo ta varhangeri lava va hlomeleke vuthu, lava va veke va Davhida eHebroni,+ leswaku va hundzuluxela vuhosi+ bya Sawulo eka yena, hi ku landza xileriso xa Yehovha.+ 24  Vana va Yuda lava a va rhwala xitlhangu lexikulu ni tlhari a va ri 6 800, va hlomele nyimpi. 25  Eka vana va Simiyoni, vavanuna va matimba ya vunghwazi a va ri vuthu ra 7 100. 26  Eka vana va Valevhi, 4 600. 27  Yoyada a a ri murhangeri+ wa vana va Aroni,+ a a ri na 3 700. 28  Na Sadoki,+ jaha ra matimba ya vunghwazi ni yindlu ya vatata wa yena, tindhuna ta 22. 29  Eka vana va Benjamini,+ vamakwavo wa Sawulo,+ a va ri 3 000, ku fikela enkarhini wolowo vo tala va vona a va tshama va rindze yindlu ya Sawulo hi vurhon’wana. 30  Eka vana va Efrayimi a ku ri ni vavanuna va 20 800, va matimba+ ya vunghwazi, vavanuna va ndhuma, hi yindlu ya vatata wa vona. 31  Eka hafu ya nyimba ya Manase,+ a va ri 18 000 lava a va boxiwe hi mavito leswaku va ta endla Davhida a va hosi. 32  Eka vana va Isakara+ lava va kotaka ku twisisa minkarhi,+ lava tivaka leswi tiko ra Israyele ri faneleke ri swi endla,+ a ku ri ni varhangeri va vona va 200, vamakwavo hinkwavo a va lerisiwa hi vona. 33  Eka Zebuloni,+ lava a va huma va ya enyimpini, va lunghekele nyimpi, va ri ni matlhari hinkwawo ya nyimpi, a va ri 50 000, naswona a va khitikanela eka Davhida hi mbilu yin’we. 34  Eka Neftali+ a ku ri ni tindhuna ta 1 000, ti ri ni vanhu va 37 000 lava va tamelaka xitlhangu lexikulu ni fumu. 35  Eka va ka Dani, lava a va lunghekele nyimpi a va ri 28 600. 36  Eka Axere,+ lava a va huma va lunghekele nyimpi a va ri 40 000. 37  Ku suka entsungeni wa Yordani+ wa va ka Ruveni ni va ka Gadi ni hafu ya nyimba ya Manase va ri ni matlhari hinkwawo ya vandla ra nyimpi, a va ri 120 000. 38  Lava hinkwavo a va ri vavanuna va nyimpi, lava va khitikanelaka enyimpini; va fike eHebroni hi mbilu+ leyi heleleke leswaku va veka Davhida a va hosi ya tiko hinkwaro ra Israyele; ni lava va seleke hinkwavo va Israyele a va ri ni mbilu yin’we leswaku va endla Davhida a va hosi.+ 39  Va ye emahlweni va ri na Davhida kwalaho ku ringana masiku manharhu, va dya ni ku nwa,+ hikuva vamakwavo a va va lunghiselerile. 40  Ni lava a va ri ekusuhi na vona, ku ya fika eIsakara+ na Zebuloni+ na Neftali,+ a va tisa swakudya hi timbhongolo+ ni tikamela ni timeyila ni tihomu, swakudya leswi endliweke hi mapa,+ swimbundzwa swa makuwa lama omisiweke+ ni swimbundzwa swa mukhusu wa madiriva,+ vhinyo,+ mafurha,+ tihomu+ ni tinyimpfu+ to tala, hikuva a ku ri ni ku tsaka+ eIsrayele.

Tinhlamuselo ta le hansi