Seta screen reader

Hlawula ririmi

Yana enxaxamelweni wa vumbirhi

Hundzela eka leswi nga endzeni

Nghena endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Xitsonga

Bibele Eka Web Site Leyi

VUHUNDZULUXERI BYA MISAVA LEYINTSHWA BYA MATSALWA YO KWETSIMA

1 Tikronika 1:1-54

1  Adamu,+ Seta,+ Enosi,+   Kenana,+ Mahalalele,+ Yarete,+   Enoko,+ Metusela+, Lameke,+   Nowa,+ Xeme,+ Hamu+ na Yafeta.+  Vana va Yafeta a ku ri Gomere na Magogo+ na Madayi+ na Yavhani+ na Tubala na Mixeke+ na Tirasi.+  Vana va Gomere a ku ri Axikenazi+ na Rifata+ na Togarima.+  Vana va Yavhani a ku ri Elixha+ na Taraxixi+ na Kitimi+ na Rodanima.+  Vana va Hamu a ku ri Kuxi+ na Misirayima+ na Putu+ na Kanana.+  Vana va Kuxi a ku ri Seba+ na Havhila na Sabta+ na Rama+ na Sabteka.+ Vana va Rama a ku ri Xeba na Dedani.+ 10  Kuxi yena a va tata wa Nimrodo.+ Hi yena wo sungula ku va munhu wa matimba emisaveni.+ 11  Loko ku ri Misirayima, a va tata wa Ludi+ na Anamimi na Lehabima na Neftuhimi+ 12  na Patrusimi+ na Kasiluhimi+ (lava Vafilisita+ va humeke eka vona) na Kafitoro.+ 13  Loko ku ri Kanana a va tata wa Sidoni+ mativula yakwe na Heti+ 14  ni Vayebusi+ ni Vaamori+ ni Vagirgaxa+ 15  ni Vahivhi+ ni Vaariki ni Vasini+ 16  ni Vaavhadi+ ni Vasemari+ ni Vahamati.+ 17  Vana va Xeme+ a ku ri Elami+ na Axuru+ na Arifakisada+ na Ludi+ na Aramu, na Uzha na Hulu na Getere na Maxa.+ 18  Loko ku ri Arifakisada a va tata wa Xela,+ Xela yena a va tata wa Ebere.+ 19  Kutani Ebere a velekeriwa vana vambirhi. Vito ra loyi un’wana a ku ri Faleke,+ hikuva misava yi avane emasikwini yakwe; vito ra makwavo a ku ri Yokitani. 20  Loko ku ri Yokitani, u ve tata wa Alimodadi na Xelefi na Hazarimavheti na Yera+ 21  na Hadorama na Uzala na Dikila+ 22  na Obali na Abimayele na Xeba+ 23  na Ofiri+ na Havhila+ na Yobabu;+ lava hinkwavo a ku ri vana va Yokitani. 24  Xeme,+ Arifakisada,+ Xela,+ 25  Ebere,+ Faleke,+ Ragawu,+ 26  Seruki,+ Nakori,+ Tera,+ 27  Abrama,+ hileswaku, Abrahama.+ 28  Vana va Abrahama a ku ri Isaka+ na Iximayele.+ 29  Masungulo ya mindyangu ya vona hi lawa: Mativula ya Iximayele i Nebayoto+ ku landzela Kedari+ na Adibiyele na Mibisama,+ 30  Mixama na Duma,+ Masa, Hadada+ na Thema, 31  Yeturi, Nafixi na Kedema.+ Lava a ku ri vana va Iximayele. 32  Loko ku ri vana va Ketura,+ nsati lontsongo wa Abrahama,+ u veleke Zimrana na Yokixani na Medani+ na Midiyani+ na Ixibaka+ na Xuwe.+ Vana va Yokixani a ku ri Xeba na Dedani.+ 33  Vana va Midiyani a ku ri Efa+ na Efere na Hanoko na Abayida na Elida.+ Lava hinkwavo a ku ri vana va Ketura. 34  Abrahama a va tata wa Isaka.+ Vana va Isaka a ku ri Esawu+ na Israyele.+ 35  Vana va Esawu a ku ri Elifazi, Rhuwele+ na Yewuxi na Yalamu na Kora.+ 36  Vana va Elifazi a ku ri Temani+ na Omara, Sefo na Gatamu, Kenazi+ na Timina+ na Amaleke.+ 37  Vana va Rhuwele a ku ri Nahati, Zara, Xamaha na Miza.+ 38  Vana va Seyiri+ a ku ri Lotana na Xobali na Zibiyoni na Anna+ na Dixoni na Ezere na Dixani.+ 39  Vana va Lotana a ku ri Hori na Homamu. Makwavo wa xisati wa Lotana a ku ri Timina.+ 40  Vana va Xobali a ku ri Alivhani na Manahate na Ebali, Xefo na Onamu.+ Vana va Zibiyoni a ku ri Aya na Anna.+ 41  Vana va Anna a ku ri Dixoni.+ Vana va Dixoni a ku ri Hemidani na Exibani na Itirani na Kerani.+ 42  Vana va Ezere+ a ku ri Bilihani na Zavhana na Akane.+ Vana va Dixani a ku ri Uzha na Arani.+ 43  Leti i tihosi leti fumeke tiko ra Edomu+ ku nga si va ni hosi+ leyi nga fuma vana va Israyele: Bela n’wana wa Beyori, vito ra muti wakwe a ku ri Dinahaba.+ 44  Eku heteleleni Bela a fa, kutani Yobabu n’wana wa Zara+ la humaka eBosira+ a fuma ematshan’weni ya yena. 45  Eku heteleleni Yobabu a fa, kutani Huxamu+ wa le tikweni ra Vatemani+ a sungula ku fuma ematshan’weni ya yena. 46  Eku heteleleni Huxamu a fa, na Hadada+ n’wana wa Bedadi, la hluleke Midiyani+ etikweni ra Mowabu a sungula ku fuma ematshan’weni ya yena. Vito ra muti wakwe a ku ri Avhita.+ 47  Eku heteleleni Hadada a fa, Samila la humaka eMasireka+ a sungula ku fuma ematshan’weni yakwe. 48  Eku heteleleni Samila a fa, kutani Xawulo wa le Rehoboti+ lowu nga ekusuhi ni Nambu, a sungula ku fuma ematshan’weni yakwe. 49  Eku heteleleni Xawulo a fa, kutani Bali-hanani n’wana wa Akibora+ a sungula ku fuma ematshan’weni yakwe. 50  Eku heteleleni Bali-hanani a fa, kutani Hadada a sungula ku fuma ematshan’weni ya yena; vito ra muti wakwe a ku ri Pawu, naswona vito ra nsati wakwe a ku ri Mehetabele, n’wana wa Matirede, n’wana wa Mezahaba.+ 51  Eku heteleleni Hadada a fa. Kutani tindhuna ta Edomu ku va ndhuna Timina, ndhuna Alivha, ndhuna Yeteti,+ 52  ndhuna Oholibama, ndhuna Elaha, ndhuna Pinoni,+ 53  ndhuna Kenazi, ndhuna Temani, ndhuna Mibisara,+ 54  ndhuna Magadiyele, ndhuna Iramu.+ Leti a ku ri tindhuna+ ta Edomu.

Tinhlamuselo ta le hansi