Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Hlawula ririmi Xitsonga

1 Tihosi 22:1-53

22  Va ya emahlweni va tshama malembe manharhu ku nga ri na nyimpi exikarhi ka Siriya na Israyele.  Kutani hi lembe ra vunharhu Yehoxafati+ hosi ya Yuda a rhelela a ya eka hosi ya Israyele.  Hiloko hosi ya Israyele yi ku eka malandza ya yona: “Xana ma swi tiva hakunene leswaku Rhamoti-giliyadi+ i wa hina? Kambe ha kanakana ku wu teka evokweni ra hosi ya Siriya.”  A ya emahlweni a ku eka Yehoxafati: “Xana u ta famba na mina hi ya lwa eRhamoti-giliyadi?”+ Hiloko Yehoxafati a ku eka hosi ya Israyele: “Mina na wena ha fana. Vanhu va mina va fana ni vanhu va wena.+ Tihanci ta mina ti fana ni tihanci ta wena.”  Hambiswiritano, Yehoxafati a ya emahlweni a byela hosi ya Israyele, a ku: “Ndzi kombela u rhanga u vutisa+ rito ra Yehovha.”  Kutani hosi ya Israyele yi hlengeleta vaprofeta,+ vavanuna va 400, yi ku eka vona: “Xana ndzi fanele ndzi famba ndzi ya hlasela Rhamoti-giliyadi enyimpini, kumbe ndzi nga yi ke?” Vona va ku: “Tlhandluka,+ Yehovha u ta wu nyiketa evokweni ra hosi.”  Kambe Yehoxafati a ku: “Xana a nga ha ri kona muprofeta wa Yehovha laha? Kutani a hi vutiseni ha yena.”+  Hiloko hosi ya Israyele yi byela Yehoxafati yi ku: “Ka ha ri ni munhu un’we loyi hi nga vutisaka ha yena eka Yehovha;+ kambe mina ndza n’wi venga hakunene,+ hikuva a nga ndzi profeteli leswinene, kambe u ndzi profetela swo biha+—i Mikaya n’wana wa Imila.” Kambe Yehoxafati a ku: “Hosi yi nga tshuki yi vula swo fana ni sweswo.”+  Kutani hosi ya Israyele yi vitana mutirhi wa le hubyeni+ yi ku: “Hatlisa u tisa Mikaya n’wana wa Imila.”+ 10  Hosi ya Israyele na Yehoxafati hosi ya Yuda a va tshame un’wana ni un’wana exiluvelweni xakwe, va ambale tinguvu ta vona,+ exivuyeni enyangweni ya vungheno bya Samariya; vaprofeta hinkwavo a va profeta emahlweni ka vona.+ 11  Kutani Sedekiyasi n’wana wa Kenane a tiendlela timhondzo ta nsimbi, a ku: “Yehovha u te,+ ‘Ha tona u ta susumeta Vasiriya kukondza u va lovisa.’”+ 12  Vaprofeta lavan’wana hinkwavo a va profeta leswi fanaka, va ku: “Tlhandlukela eRhamoti-giliyadi, u humelela; Yehovha u ta wu nyiketa evokweni ra hosi.”+ 13  Kambe murhumiwa la fambeke a ya vitana Mikaya, a ku: “Maswivo! Marito ya vaprofeta hinkwawo ma pfumelelana hi leswinene eka hosi, ndzi kombela leswaku rito ra wena ri fana ni ra vona, u fanele u vulavula leswinene.”+ 14  Kambe Mikaya a ku: “Leswi Yehovha a hanyaka,+ leswi Yehovha a nga ta ndzi byela swona, hi swona leswi ndzi nga ta swi vula.”+ 15  Kutani a fika eka hosi, hosi yi ku eka yena: “Mikaya, xana hi fanele hi ya enyimpini le Rhamoti-giliyadi, kumbe hi fanele hi nga yi?” Xikan’we-kan’we a ku eka yena: “Tlhandluka, u hlula; kunene Yehovha u ta wu nyiketa evokweni ra hosi.”+ 16  Hiloko hosi yi ku eka yena: “Xana ndzi ku hlambanyise kangani leswaku u ndzi byela ntiyiso ntsena hi vito ra Yehovha?”+ 17  Kutani a ku: “Kunene ndzi vona Vaisrayele hinkwavo va hangalake+ etintshaveni, ku fana ni tinyimpfu leti ti nga riki na murisi.+ Yehovha a ya emahlweni a ku: ‘Lava a va na vini. A va tlhelele un’wana ni un’wana endlwini yakwe hi ku rhula.’”+ 18  Kutani hosi ya Israyele yi byela Yehoxafati yi ku: “Xana a ndzi ku byelanga ndzi ku, ‘A nge ndzi profeteli swilo leswinene kambe u ta ndzi profetela swo biha’?”+ 19  A ya emahlweni a ku: “Hikokwalaho, yingisa rito ra Yehovha:+ Kunene mina ndzi vona Yehovha a tshame exiluvelweni+ xakwe naswona vuthu hinkwaro ra le matilweni ri yime exineneni xakwe ni le ximatsini xakwe.+ 20  Yehovha a ku, ‘I mani la nga ta yenga Akabu leswaku a tlhandluka a ya wa eRhamoti-giliyadi?’ Hiloko un’wana a vula leswi, un’wana a vula leswiya.+ 21  Eku heteleleni moya+ wu huma wu yima emahlweni ka Yehovha, wu ku, ‘Mina ndzi ta n’wi yenga.’ Hiloko Yehovha a ku eka yena, ‘U ta n’wi yenga hi yini?’+ 22  Hiloko a ku, ‘Ndzi ta ya, kunene ndzi ta va moya wa vuxisi enon’wini wa vaprofeta vakwe hinkwavo.’+ Hikwalaho yena a ku, ‘U ta n’wi yenga, ku tlula kwalaho, u ta n’wi hlula.+ Famba u ya endla hi ndlela yoleyo.’+ 23  Waswivo, Yehovha u veke moya wa vuxisi enon’wini wa vaprofeta lava va wena hinkwavo;+ kambe Yehovha hi byakwe u vule khombo malunghana na wena.”+ 24  Sedekiyasi n’wana wa Kenane a tshinela a ba Mikaya erhameni+ a ku: “Xana moya wa Yehovha wu hume hi ndlela yihi eka mina wu ta vulavula na wena?”+ 25  Hiloko Mikaya a ku: “Waswivo! U ta yi vona ndlela yoleyo esikwini leri u nga ta nghena ha rona ekamareni ra le ndzeni-ndzeni+ u ya tifihla kona.”+ 26  Kutani hosi ya Israyele yi ku: “Teka Mikaya u n’wi tlherisela eka Amoni ndhuna ya muti ni le ka Yowasi n’wana wa hosi.+ 27  Wena u fanele u ku, ‘Hosi yi te:+ “Nghenisa munhu loyi endlwini ya vubohiwa,+ u n’wi nyika xinkwa+ xitsongo ni mati matsongo, kukondza loko ndzi vuya hi ku rhula.”’”+ 28  Hiloko Mikaya a ku: “Loko u vuya hi ku rhula, Yehovha a nga vulavulanga na mina.”+ A tlhandlekela a ku: “Ma swi twa hinkwenu.”+ 29  Hosi ya Israyele na Yehoxafati hosi ya Yuda va tlhandlukela eRhamoti-giliyadi.+ 30  Hosi ya Israyele yi byela Yehoxafati yi ku: “Ndzi ta endla leswaku va nga ndzi tivi loko hi nghena enyimpini,+ kambe loko ku ri wena, ambala tinguvu ta wena.”+ Hiloko hosi ya Israyele yi endla leswaku va nga yi tivi,+ yi nghena enyimpini.+ 31  Loko ku ri hosi ya Siriya, a yi lerise tindhuna+ ta makalichi ta 32 leti a ti ri ta yona, yi ku: “Mi fanele mi lwa, hayi ni lontsongo kumbe lonkulu, kambe ni hosi ya Israyele ntsena.”+ 32  Hi ku hatlisa loko tindhuna ta makalichi ti vona Yehoxafati, ti tibyela ti ku: “Entiyisweni i hosi ya Israyele.”+ Hiloko va hundzukela etlhelo ku lwa na yena; Yehoxafati a huwelela a kombela mpfuno.+ 33  Hi ku hatlisa loko tindhuna ta makalichi ti vona leswaku a ku nga ri yona hosi ya Israyele, xikan’we-kan’we ti tshika ku n’wi landzelela.+ 34  A ku ri ni munhu loyi a a kunge vurha byakwe a nga lemukanga, kambe a tlhava hosi ya Israyele exikarhi ka ndzhungo wa nguvu ya nyimpi ni nguvu ya mahakatimba ya nsimbi, kutani a byela muchayeri wakwe wa kalichi a ku:+ “Hundzuluxa voko ra wena u ndzi humesa enxaxeni, hikuva ndzi vaviseke ngopfu.” 35  Nyimpi yi hambeta yi hisa esikwini rero, hosi a yi boheka ku hlayisiwa yi yimile ekalichini yi langutane ni Vasiriya, hakatsongo-tsongo yi fa+ nimadyambu; kutani ngati ya mbanga yi ya emahlweni yi halakela endzeni ka kalichi ya nyimpi.+ 36  Hiloko ku twala ku huwelela lokukulu enxaxeni loko dyambu ri lava ku pela, va ku: “Un’wana ni un’wana a a ye emutini wa rikwavo naswona un’wana ni un’wana a a ye etikweni ra rikwavo!”+ 37  Hikwalaho hosi yi fa. Kuteloko va yi tise eSamariya, va lahla hosi eSamariya.+ 38  Hiloko va hlantswa kalichi ya nyimpi exidziveni xa Samariya, timbyana ti nantswela ngati ya yona,+ (kutani tinghwavava ti hlamba kona), hi ku landza rito ra Yehovha leri a ri vuleke.+ 39  Loko ku ri timhaka letin’wana ta Akabu, hinkwaswo leswi a swi endleke ni yindlu leyi a yi akeke hi timhondzo ta tindlopfu,+ ni miti hinkwayo leyi a yi akeke, xana a swi tsariwanga ebukwini+ ya timhaka ta masiku ya tihosi ta Israyele? 40  Eku heteleleni Akabu a etlela ni vatata wakwe;+ Ahaziya+ n’wana wakwe a sungula ku fuma ematshan’weni ya yena. 41  Loko ku ri Yehoxafati+ n’wana wa Asa, a va ho-​si ya Yuda elembeni ra vumune ra Akabu hosi ya Israyele.4  Yehoxafati a a ri ni malembe ya 35 hi vukhale loko a sungula ku fuma, u fume eYerusalema malembe ya 25; vito ra mana wakwe a ku ri Azuba n’wana wa Xilihi.4  A hambeta a famba etindleleni hinkwato ta Asa tata wakwe. A nga hambukanga hikuva u endle leswi lulameke ematihlweni ya Yehovha.+ I tindhawu leti tlakukeke ntsena leti nga nyamalalangiki. Vanhu a va ha endla xitlhavelo naswona a va mbulukisa xitlhavelo etindhawini leti tlakukeke.+4  Kutani Yehoxafati a va ni vuxaka bya ku rhula ni hosi ya Israyele.+4  Loko ku ri timhaka letin’wana ta Yehoxafati ni matimba yakwe lawa a ma kombiseke ni ndlela leyi a lweke ha yona, xana a swi tsariwanga ebukwini+ ya timhaka ta masiku ya tihosi ta Yuda?4  Kutani tinghwavava letin’wana ta xinuna ta le tempeleni,+ leti a ti sele emasikwini ya Asa tata wakwe u ti suse hinkwato etikweni.+ 47  Loko ku ri aEdomu,+ a ku nga ri na hosi; muyimeri a a ri hosi.+ 48  Loko ku ri Yehoxafati, u endle leswaku swikepe swa Taraxixi+ swi ya eOfiri swi landza nsuku; kambe a swi yanga, hikuva swikepe swi fike swi fayeka aEsiyoni-gebere.+ 49  Hi wona nkarhi lowu Ahaziya n’wana wa Akabu a byeleke Yehoxafati a ku: “Malandza ya mina a ma fambe ni malandza ya wena hi swikepe,” kambe Yehoxafati a nga pfumelanga.+ 50  Eku heteleleni Yehoxafati a etlela ni vatata wakwe+ kutani a lahliwa ni vatata wakwe eMutini wa Davhida+ kokwa wakwe; Yehorama+ n’wana wakwe a sungula ku fuma ematshan’weni ya yena. 51  Loko ku ri Ahaziya+ n’wana wa Akabu, a va hosi ya Israyele eSamariya elembeni ra vu-17 ra Yehoxafati hosi ya Yuda, u hambete a fuma Israyele malembe mambirhi. 52  U ye emahlweni a endla swo biha+ ematihlweni ya Yehovha, a hambeta a famba endleleni ya tata+ wakwe ni le ndleleni ya mana wakwe,+ ni le ndleleni ya Yerobuwamu+ n’wana wa Nebati, loyi a dyohiseke+ Israyele. 53  U hambete a tirhela Bali+ ni ku n’wi nkhinsamela, a ya emahlweni a hlundzukisa+ Yehovha Xikwembu xa Israyele hi ku landza hinkwaswo leswi tata wakwe a swi endleke.

Tinhlamuselo ta le hansi