1 Petro 3:1-22

3  Hi mukhuva+ lowu fanaka, n’wina vavasati lava tekiweke, tivekeni ehansi+ ka vanuna va n’wina, leswaku, loko ku ri ni lava nga yingisiki+ rito, va ta kokiwa+ handle ka rito hi ku tikhoma ka vasati+ va vona,  hikwalaho ka leswi va veke timbhoni leti ti ku voneke hi mahlo ku tikhoma+ ka n’wina loku tengeke swin’we ni xichavo lexi enteke.  Naswona mi nga endli ku tisasekisa ka n’wina ku va ka le handle, ka ku horha misisi+ ni ku vehela swin’wetsin’wetsi swa nsuku+ kumbe ku ambala tinguvu ta le handle,  kambe a ku ve ka munhu+ la nge xihundleni wa mbilu, la ambaleke swiambalo+ leswi nga onhakiki swa moya wo rhula+ ni wo olova, lowu nga ni risima lerikulu emahlweni ka Xikwembu.  Hikuva swi tano, eku sunguleni, na vona vavasati vo kwetsima lava a va tshemba Xikwembu a va tisasekisa, va tiveka ehansi ka vanuna va vona,  tanihi Sara loyi a a yingisa Abrahama, a n’wi vitana “hosi.”+ Naswona se mi vana va yena, ntsena loko mi hamba mi endla leswinene naswona mi nga chavi nchumu lexi chavisaka.+  N’wina vavanuna lava tekeke, hambetani mi tshama na vona hi mukhuva+ lowu fanaka hi ku ya hi vutivi,+ mi va xixima+ leswi va nga xibya xo tsana swinene, xa xisati, tanihi leswi na n’wina mi nga vadyandzhaka+ va tintswalo leti nga faneriwiki ta vutomi swin’we na vona, leswaku swikhongelo swa n’wina swi nga siveriwi.+  Xo hetelela, hinkwenu ka n’wina vanani ni mianakanyo+ leyi fanaka, mi kombisa ntlhaveko wa xinakulobye, mi va ni xinakulobye xa vumakwerhu, mi va ni ntsetselelo+ lowukulu, mi titsongahata emianakanyweni,+  mi nga tlheriseli swo biha hi swo biha+ kumbe ku tseketsela hi ku tseketsela,+ kambe, ku ri na sweswo, katekisani,+ hikuva mi vitaneriwe endleleni leyi, leswaku mi ta dya ndzhaka ya nkateko. 10  Hikuva, “loyi a rhandzaka vutomi ni ku vona masiku+ lamanene, a a sivele ririmi+ rakwe eka leswo biha ni milomu yakwe yi nga vulavuli vuxisi,+ 11  kambe a a fularhele leswo biha+ kutani a endla leswi nga swinene; a a lave ku rhula, a ku landzelela.+ 12  Hikuva mahlo+ ya Yehovha ma le ka lavo lulama, naswona tindleve ta yena ti yingisela swikombelo+ swa vona; kambe xikandza xa Yehovha xi nyenya lava endlaka swilo+ swo biha.” 13  Kunene, i mani munhu la nga ta mi vavisa loko mi hisekela leswi nga swinene?+ 14  Kambe, hambiloko mi xaniseka hikwalaho ka ku lulama, ma tsaka.+ Hambiswiritano, leswi va swi chavaka mi nga swi chavi,+ naswona mi nga karhateki.+ 15  Kambe kwetsimisani Kreste tanihi Hosi etimbilwini+ ta n’wina, nkarhi hinkwawo mi lunghekela ku tihlamulela+ emahlweni ka mani na mani la lavaka ku tiva hi ta ntshembo lowu mi nga na wona, kambe mi swi endla hi moya wo rhula+ ni xichavo lexi enteke. 16  Hlayisani ripfalo+ lerinene, leswaku eka swilo leswi va mi lumbetaka ha swona va khomiwa+ hi tingana lava solaka ku tikhoma ka n’wina lokunene mayelana na Kreste.+ 17  Hikuva swa antswa ku xaniseka hikwalaho ka ku endla leswinene,+ loko ku rhandza ka Xikwembu ku lava sweswo, ku ri ni ku xaniseka hikwalaho ka ku endla swo biha.+ 18  Phela, hambi Kreste u fe kan’we swi helela kwalaho malunghana ni swidyoho,+ munhu la lulameke a fela lava+ nga lulamangiki, leswaku a mi kongomisa eka Xikwembu,+ yena loyi a dlayiweke a ri wa nyama,+ kambe a hanyisiweke a ri wa moya.+ 19  Loko a ri exiyin’weni lexi u tlhele a khoma ndlela yakwe a ya chumayela mimoya leyi nga ekhotsweni,+ 20  leyi khale a yi nga yingisi+ loko Xikwembu+ xa ha rindzile hi ku lehisa mbilu emasikwini ya Nowa, loko ka ha akiwa+ ngalava, leyi vanhu va nga ri vangani, ku nga mimoya-xiviri ya nhungu, va ponisiweke ha yona ematini.+ 21  Leswi yelanaka ni leswi na swona swa mi ponisa sweswi,+ ku nga nkhuvulo, (hayi ku susa thyaka ra nyama, kambe ku kombela ripfalo+ lerinene eka Xikwembu,) hi ku pfuxiwa ka Yesu Kreste+ eka lava feke. 22  U le vokweni+ ra xinene ra Xikwembu, hikuva u khome ndlela a ya etilweni; naswona tintsumi,+ valawuri ni vaungameri va vekiwe ehansi ka yena.+

Tinhlamuselo ta le hansi