Vatekani va ri karhi va tirhisa tablet leswaku va dyondza

MAHANYELO NI NTIRHO WA HINA WO CHUMAYELA–XIYIMISO XA MINHLANGANO May 2016

Swingheniso Leswi Hi Nga Swi Tirhisaka

Swingheniso Leswi Hi Nga Swi Tirhisaka eka Xihondzo xo Rindza ni buku leyi nge Leswi Bibele Yi Swi Dyondzisaka. Tiendlele swingheniso swa wena.

LESWI HI SWI DYONDZAKA EBIBELENI

Ku Khongelela Van’wana Swi Tsakisa Yehovha

Xikwembu xi byele Yobo ku khongelela vanghana vakwe hambileswi va n’wi vangeleke maxangu. Yobo u katekisiwe njhani hikwalaho ka ripfumelo ni ku tiyisela kakwe? (Yobo 38-42)

MAHANYELO YA VAKRESTE

Xana Wa Yi Tirhisa JW Library?

U nga yi nghenisa njhani app leyi? Yi nga ku pfuna njhani eminhlanganweni ya vandlha ni le nsin’wini?

LESWI HI SWI DYONDZAKA EBIBELENI

Leswaku Hi Va Ni Ku Rhula Na Yehovha, Hi Fanele Hi Xixima N’wana Wakwe, Yesu

Xana matiko ma titwe njhani eka vulawuri bya Yesu? Ha yini swi ri swa nkoka eka hina leswaku hi xixima Hosi leyi Xikwembu xi yi toteke, Yesu? (Pisalema 2)

LESWI HI SWI DYONDZAKA EBIBELENI

I Mani La Nga Ta Va Muendzi eNtsongeni Wa Yehovha?

Pisalema 15 yi hlamusela leswi Yehovha a swi languteleke eka munghana wakwe.

MAHANYELO YA VAKRESTE

Tindlela To Tirhisa JW Library

Ndlela yo tirhisa app leyi leswaku u dyondza, eminhlanganweni ni le nsin’wini.

LESWI HI SWI DYONDZAKA EBIBELENI

Vuprofeta Lebyi Nyikelaka Rungula Malunghana Na Mesiya

Vona ndlela leyi vuprofeta bya Mesiya lebyi nga eka Pisalema 22 byi hetisekeke ha yona eka Yesu.

LESWI HI SWI DYONDZAKA EBIBELENI

Kombela Yehovha Leswaku A Ku Nyika Xivindzi

I yini lexi nga hi pfunaka leswaku hi va ni xivindzi ku fana na Davhida? (Pisalema 27)