XIHONDZO XO RINDZA (NKANDZIYISO WA VANDLHA) December 2017

Nkandziyiso lowu wu ni swihloko leswi dyondziwaka evandlheni ku sukela hi January 29 ku fika hi February 25, 2018.

“Ndza Swi Tiva Leswaku U Ta Pfuka”

Hi nga tiyiseka njhani leswaku ku ta va ni ku pfuxiwa enkarhini lowu taka?

“Ndzi Ni Ntshembo Eka Xikwembu”

Ha yini ku pfuxiwa ka vafi ku ri dyondzo ya nkoka swinene eka ripfumelo ra Vakreste?

Wa Tsundzuka Xana?

Xana u yi hlayile mikandziyiso ya sweswinyana ya Xihondzo xo rindza? A hi vone leswaku i swivutiso swingani leswi u nga kotaka ku swi hlamula.

Swivutiso Swa Vahlayi

Xana a swi boha leswaku Yesu a huma eka ntlhandlamano wa mindyangu ya vana va mativula?

Swivutiso Swa Vahlayi

Xana vatekani va fanele va teka endlelo ra IUD (intrauterine device) ro sivela mbeleko ri pfumelelana na Matsalwa?

Vatswari—Pfunani Vana Va N’wina Va ‘Tlhariha Leswaku Va Ta Pona’

Vatswari vo tala va nga ha karhateka loko vana va vona va lava ku tinyiketela ni ku khuvuriwa tanihi leswi ku nga goza ra nkoka swinene. Vatswari va nga swi kotisa ku yini ku pfuna vana va vona leswaku va ‘tlhariha va ta pona’?

Vantshwa—“Hambetani Mi Tirhela Ku Ponisiwa Ka Nwina”

Ku khuvuriwa i goza ra nkoka, kambe vantshwa a va fanelanga va chava kumbe ku ri papalata.

MHAKA YA VUTOMI

Ndzi Siye Hinkwaswo Leswaku Ndzi Landzela Hosi Ya Hina Kreste

Felix Fajardo a ri ni malembe ya 16 loko a tinyiketela. Endzhaku ka malembe ya 70, a nga tisoli hi leswi a landzeleke Kreste hinkwako laha a n’wi kongomiseke kona.

Xikombo Xa Tinhlokomhaka Ta Xihondzo Xo Rindza Xa 2017

Nxaxamelo wa swihloko swa Xihondzo xo Rindza xa vanhu va le nsin’wini ni lexi tirhisiwaka evandlheni.