XIHONDZO XO RINDZA (NKANDZIYISO WA VANDLHA) October 2016

Nkandziyiso lowu wu ni swihloko leswi dyondziwaka evandlheni ku sukela hi November 28 ku ya eka December 25, 2016.

MHAKA YA VUTOMI

Ndzi Tekelele Swikombiso Leswinene

Xikhutazo lexi humaka eka Vakreste lava nga ni ntokoto xi nga pfuna van’wana leswaku va tivekela tipakani letinene. Thomas McLain u hlamusela ndlela leyi van’wana va n’wi vekeleke swikombiso leswinene ha yona ni ndlela leyi yena a tikarhateleke ku pfuna van’wana ha yona.

‘Mi Nga Rivali Ku Va Ni Musa Eka Vanhu Vambe’

Xikwembu xi va teka njhani vanhu vo huma ematikweni mambe? U nga endla njhani leswaku vanhu vo huma ematikweni man’wana va titwa va amukelekile evandlheni ra n’wina?

Tshama U Ri Ni Vuxaka Lebyinene Na Yehovha Hambiloko U Ri eNsin’wini Ya Ririmi Rimbe

Ku va wena ni ndyangu wa wena mi tshama mi ri ni vuxaka ni Xikwembu swi fanele swi va swa nkoka eka Vakreste hinkwavo. Kambe, loko u tirha ensin’wini ya ririmi rimbe u langutana ni swiphiqo swin’wana.

Xana Wa Byi “Hlayisa Vutlhari Lebyi Pfunaka”?

I yini lexi endlaka vutlhari lebyi pfunaka byi hambana ni vutivi ni ku twisisa? Loko u tiva ku hambana loku nga kona swi nga ku vuyerisa swinene.

Vana Ni Ripfumelo Leri Tiyeke Eka Ntshembo Lowu U Nga Na Wona

Hi nga tekelela swikombiso swa ripfumelo swa le nkarhini wa khale ni swa manguva lawa. U nga swi kotisa ku yini ku tshama u ri ni ripfumelo leri tiyeke?

Kombisa Ripfumelo Eka Switshembiso Swa Yehovha

Kahlekahle i yini ripfumelo? Kasi xa nkoka swinene u nga ri kombisa njhani?

Xana A Wu Swi Tiva?

Xana mfumo wa Rhoma a wu nyike valawuri va Vayuda lava a va lawula Yudiya enkarhini wa vaapostola ntshunxeko wo tanihi kwihi? Naswona xana a swi endleka enkarhini wa khale leswaku munhu a fika a haxa mfava ensin’wini ya munhu un’wana?