Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Nyiko ya Xikwembu ya nkutsulo, leyi endlaka leswaku hi kuma vutomi lebyi nga heriki, i nyiko ya nkoka eka hinkwato

 NHLOKOMHAKA YA XIFUNENGETO | HI YIHI NYIKO YA NKOKA EKA HINKWATO?

Hi Yihi Nyiko Ya Nkoka Eka Hinkwato?

Hi Yihi Nyiko Ya Nkoka Eka Hinkwato?

“Nyiko yin’wana ni yin’wana leyinene ni nyiko yin’wana ni yin’wana leyi hetisekeke yi huma ehenhla, hikuva yi xika hi le ka Tata wa mavoningo ya le xibakabakeni.” (Yakobo 1:17) Handle ko kanakana, tsalwa leri ri kombetela eka ku hanana ka Tata wa hina wa le tilweni ku nga Yehovha Xikwembu. Hambiswiritano, eka tinyiko leti Xikwembu xi ti nyikeke vanhu, ku na yin’we leyi nga ya nkoka ku tlula hinkwato. Xana hi yihi nyiko ya kona? Eka marito yakwe lama kumekaka eka Yohane 3:16, Yesu u te: “Hikuva Xikwembu xi rhandze misava swinene xi kala xi nyikela hi N’wana wa xona la tswariweke a ri swakwe, leswaku un’wana ni un’wana loyi a kombisaka ripfumelo eka yena a nga lovisiwi kambe a va ni vutomi lebyi nga heriki.”

Nyiko leyi Xikwembu xi yi nyikeleke, ku nga N’wana wa xona loyi a tswariweke a ri swakwe, i nyiko ya nkoka eka hinkwato leyi vanhu va tshameke va yi kuma hikuva yi endla leswaku hi kutsuriwa eka xidyoho, ku dyuhala ni rifu. (Pisalema 51:5; Yohane 8:34) Hambiloko ho ringeta hilaha hi nga kotaka hakona a hi nge swi koti ku tintshunxa eka xidyoho ni rifu. Hambiswiritano, hikwalaho ka rirhandzu ra xona Xikwembu xi hi nyike leswi a hi swi lava leswaku hi kota ku ntshunxeka eka xidyoho ni rifu. Leswi Yehovha Xikwembu a nyikeleke hi N’wana wakwe Yesu Kreste leswaku a va nkutsulo, u nyike vanhu lava n’wi yingisaka ntshembo wo kuma vutomi lebyi nga heriki. Kahlekahle i yini nkutsulo? Ha yini wu ri wa nkoka? Naswona wu nga hi vuyerisa njhani?

Nkutsulo i hakelo leyi humesiwaka ku xava nchumu wo karhi lowu lahlekeke kumbe ku ntshunxa munhu evuhlongeni. Bibele yi hlamusela leswaku vatswari va hina vo sungula ku nga Adamu na Evha va vumbiwe va nga ri na xidyoho, naswona a va ri ni ntshembo wo tiphina hi vutomi hilaha ku nga heriki eparadeyisini swin’we ni vana lava a va ta va na vona. (Genesa 1:26-28) Lexi twisaka ku vava hileswaku va lahlekeriwe hi ntshembo wolowo hileswi va hlawuleke ku nga xi yingisi Xikwembu. Xana ku ve ni vuyelo byihi? Bibele yi ri: “Xidyoho xi [nghene] emisaveni hi munhu un’we, ni rifu hikwalaho ka xidyoho, xisweswo rifu ri tlulele vanhu hinkwavo hikuva hinkwavo va dyohile.” (Varhoma 5:12) Ku ri ni ku va Adamu a hundzisela vatukulu vakwe vutomi lebyi hetisekeke, u va hundzisele xidyoho ni rifu.

Nkutsulo i ku riha nchumu lowu lahlekeke hi nchumu lowu ringanaka na wona. Loko Adamu a dyohela Xikwembu hi vomu swi endle leswaku a lahlekeriwa hi vutomi lebyi hetisekeke. Hi ku ya hi Bibele sweswo swi endle leswaku vatukulu va Adamu va va mahlonga ya xidyoho ni rifu. Hikwalaho, a ku laveka vutomi bya munhu la hetisekeke, ku nga vutomi bya Yesu leswaku vanhu va kutsuriwa eka xidyoho ni rifu. (Varhoma 5:19; Vaefesa 1:7) Leswi Xikwembu hi rirhandzu xi hakeleke nkutsulo, vanhu va ni ntshembo wo hanya vutomi lebyi nga heriki, lebyi lahlekeleke Adamu na Evha emisaveni leyi nga paradeyisi.—Nhlavutelo 21:3-5.

Hikwalaho ka mikateko leyi tisiwaka hi nkutsulo, a hi kanakani leswaku nyiko leyi ya Xikwembu, leyi endlaka swi koteka leswaku hi kuma vutomi lebyi nga heriki i nyiko leyikulu eka hinkwato. Leswaku hi kota ku tlangela ‘nyiko leyi hetisekeke,’ a hi kambisiseni tindlela to hambanahambana leti endlaka hi pfumela leswaku nkutsulo i nyiko leyi tsakisaka eka hina, hilaha ku kombisiweke hakona eka xihloko lexi hundzeke.

Nkutsulo wu enerisa ku navela ka hina. Hi ntumbuluko vanhu va navela ku hanya hilaha ku nga heriki. (Eklesiasta 3:11) Leswi hi nga swi kotiki ku hetisisa ku navela koloko, nkutsulo wu endla leswaku swi  koteka. Bibele yi ri: “Hikuva hakelo leyi tisiwaka hi xidyoho i rifu, kambe nyiko leyi nyikiwaka hi Xikwembu i vutomi lebyi nga heriki ha Kreste Yesu Hosi ya hina.”—Varhoma 6:23.

Nkutsulo wu enerisa swilaveko swa hina. Vanhu a va nga ta swi kota ku hakela nkutsulo. Loko Bibele yi hlamusela yi ri: “Naswona hakelo ya nkutsulo wa moya-xiviri wa vona i ya risima swinene lerova a ya ha ri kona hilaha ku nga riki na makumu.” (Pisalema 49:8) Hikwalaho, hi lava mpfuno wa Xikwembu leswaku hi ntshunxiwa eka xidyoho ni rifu. Xikwembu xi endle leswaku hi “ntshunxiwa hi nkutsulo lowu hakeriweke hi Kreste Yesu.”—Varhoma 3:23, 24.

Hi nkarhi lowu faneleke. Bibele yi ri: “Hileswi Kreste a hi feleke, loko ha ha ri vadyohi.” (Varhoma 5:8) Leswi Xikwembu xi hi nyikeke nkutsulo “loko ha ha ri vadyohi,” swi endla hi nga kanakani leswaku xa hi rhandza hambileswi hi nga ni xidyoho. Nkutsulo wu tlhela wu endla hi langutela swo tala enkarhini lowu taka, hambileswi sweswi hi faneleke hi langutana ni vuyelo bya xidyoho.

Lexi susumeteleke Xikwembu. Loko Bibele yi hi byela lexi susumeteleke Xikwembu ku nyikela hi n’wana wa xona a va nkutsulo, yi ri: “Rirhandzu ra Xikwembu ri kombisiwile eka hina, hileswi Xikwembu xi rhumeke N’wana wa xona la tswariweke a ri swakwe emisaveni leswaku hi ta kuma vutomi ha yena. Rirhandzu ri tise xileswi, ku nga ri leswaku hina hi rhandze Xikwembu, kambe xona xi hi rhandzile.”—1 Yohane 4:9, 10.

U nga swi kombisa njhani leswaku wa yi tlangela nyiko leyi, leyikulu eka hinkwato? Marito ya Yesu lama kumekaka eka Yohane 3:16 ma kombisa leswaku lava “kombisaka ripfumelo” eka yena va ta pona. Hi ku ya hi Bibele, ripfumelo i “ku langutela loku tiyisekisiweke ka swilo leswi tshembiwaka.” (Vaheveru 11:1) Leswaku u va ni ripfumelo u fanele u va ni vutivi lebyi ringaneke. Ha ku khutaza leswaku u dyondza hi Yehovha Xikwembu, Munyiki wa ‘nyiko leyi hetisekeke’ ni leswi u faneleke u swi endla leswaku u kuma vutomi lebyi nga heriki hikwalaho ka gandzelo ra nkutsulo ra Yesu.

U nga dyondza swo tala hi mhaka leyi hi ku kambisisa rungula leri sekeriweke ematsalweni eka website ya www.jw.org/ts. Timbhoni ta Yehovha ta swi tsakela ku ku pfuna. Ha tshemba leswaku loko u ri karhi u dyondza hi mikateko leyi tisiwaka hi nyiko leyi leyikulu, u ta susumeteleka ku vula u ku: “Ndzi nkhensa Xikwembu ha Yesu Kreste Hosi ya hina!”—Varhoma 7:25.