Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Xana Milawu Ya Le Bibeleni Ya Pfuna Namuntlha?

Xana Milawu Ya Le Bibeleni Ya Pfuna Namuntlha?

VAN’WANA VA VULA LESWAKU A YA HA TIRHI. Dokodela un’wana u fanise ku tirhisa milawu ya le Bibeleni ni ku tirhisa buku leyi humesiweke hi va 1920 leswaku u dyondzisa dyondzo ya tikhemikhali. Vanhu lava nga yi xiximiki Bibele va nga vula leswaku swi fana ni ku landzela nkongomiso wa khomphyutara ya xikhale leswaku wu ku pfuna loko u tirhisa khomphyutara ya manguva lawa. Hi marito man’wana, vanhu van’wana va teka Bibele tanihi buku leyi nga pfuniki nchumu leyi hundzeriweke hi nkarhi.

Hikwalaho ka yini hi fanele hi landzela nkongomiso wa Bibele lowu nga wa khale hi ri karhi hi hanya enkarhini lowu thekinoloji yi endleke nhluvuko lowukulu? Ku tlula kwalaho, vanhu va kuma nkongomiso ni switsundzuxo swo tala leswi nga enkarhini eka ti website ni le ka ti blog. Minongonoko ya le ka TV yi nyikela switsundzuxo swo tala hi ku tirhisa vanhu vo tanihi vativi va mianakanyo, vativi eka swilo swo hambanahambana swa vutomi ni vatsari va tibuku. Switolo swo endla tibuku swi xavise tibuku to tala leti pfuneke tikhampani ku endla mali yo tala.

Leswi ku nga ni rungula ro tala leri kumekaka hi ku hatlisa, hikwalaho ka yini hi fanele hi tirhisa Bibele, buku leyi tsariweke kwalomu ka malembe ya 2 000 lama hundzuke? Xana vanhu lava nga xiximiki Bibele va tiyisile loko va ku, ku landzela nkongomiso wa Bibele swi fana ni ku tirhisa buku ya tikhemikhali leyi hundzeriweke hi nkarhi, kumbe nkongomiso wa khomphyutara ya xikhale? Entiyisweni ndlela leyi va anakanyaka ha yona yi hoxile. Sayense ni thekinoloji swi tshamela ku cinca kambe xana swilaveko swa vanhu swi tshame swi cinca? Vanhu ni namuntlha va lava ku tiva xikongomelo xa vutomi, va lava ntsako ni nsirhelelo, va lava ku va ni vuxaka lebyinene ni swirho swa mindyangu ya vona ni ku va ni vanghana lavanene.

Hambileswi Bibele yi nga ya khale, ya pfuna etimhakeni teto ni tin’wana. Nakambe yi vula leswaku yi huhuteriwe hi Muvumbi wa hina. Yi tshembisa, ku hi kongomisa eka swiyimo hinkwaswo swa vutomi naswona yi hi hlomisela ku langutana ni swiphiqo swa vutomi. (2 Timotiya 3:16, 17) Ku tlula kwalaho, yi vula leswaku ndzayo ni switsundzuxo swa yona a swi nge pfuki swi hundzeriwi hi nkarhi! Bibele hi yoxe yi ri: “Rito ra Xikwembu ra hanya.”—Vaheveru 4:12.

Xana leswi Bibele yi swi vulaka i ntiyiso? Xana yi hundzeriwe hi nkarhi kumbe xana hi yona buku leyi pfunaka swinene ku tlula hinkwato? Xikongomelo xa nkandziyiso lowu wa Xihondzo xo rindza lowu nga wo sungula eka minkandziyiso yo hlawuleka leyi nga ta landzela, i ku ku pfuna u kuma tinhlamulo ta swivutiso sweswo.