XIHONDZO XO RINDZA (NKANDZIYISO WA VANDLHA) October 2023

Magazini lowu wu ni tinhlokomhaka leti dyondziwaka evandlheni ku sukela hi December 11, 2023–January 7, 2024.

1923—Malembe Ya Dzana Lama Hundzeke

Lembe ra 1923 ku ve leri khutazaka eka Swichudeni swa Bibele tanihi leswi ndlela leyi swi gandzelaka hayona ni ku endla ntirho wo chumayela swi sunguleke ku endla leswaku swi va ni vun’we lebyi endlaka swi va erivaleni leswaku swi le ka vugandzeri bya ntiyiso.

NHLOKOMHAKA LEYI DYONDZIWAKA YA VU 42

Xana U “Tiyimisela Ku Yingisa”?

Yi ta dyondziwa hi vhiki ra December 11-17, 2023.

NHLOKOMHAKA LEYI DYONDZIWAKA YA VU 43

Xana Xikwembu “Xi [Ku] Nyika Matimba” Hi Ndlela Yihi?

Yi ta dyondziwa hi vhiki ra December 18-24, 2023.

NHLOKOMHAKA LEYI DYONDZIWAKA YA VU 44

Hlaya Rito Ra Xikwembu Hi Vukheta

Yi ta dyondziwa hi vhiki ra December 25-31, 2023.

NHLOKOMHAKA LEYI DYONDZIWAKA YA VU 45

Tlangela Nkateko Wo Gandzela eTempeleni Ya Yehovha Yo Fanekisela

Yi ta dyondziwa hi vhiki ra January 1-7, 2024.

Swivutiso Swa Vahlayi

Xana a ku ri ni swakudya swin’wana leswi Vaisrayele a va swi dya emananga handle ka mana ni tin’hwari?