XIHONDZO XO RINDZA (NKANDZIYISO WA VANDLHA) January 2024

Magazini lowu wu ni tinhlokomhaka leti dyondziwaka evandlheni ku sukela hi March 4–April 7, 2024.

NHLOKOMHAKA LEYI DYONDZIWAKA YA VU 1

Hlula Ku Chava Hi Ku Tshemba Yehovha

Yi ta dyondziwa hi vhiki ra March 4-10, 2024.

NHLOKOMHAKA LEYI DYONDZIWAKA YA VU 2

Xana U Ri Lunghekerile Siku Ra Nkoka Swinene eLembeni?

Yi ta dyondziwa hi vhiki ra March 11-17, 2024.

Xana U Khoma Vavasati Ku Fana Na Yehovha?

Swi nga ri na mhaka ndhavuko lowu makwerhu wa xinuna a kuleleke eka wona, a nga dyondza ku khoma vavasati ku fana na Yehovha loyi a va xiximaka ni ku va khoma hi rirhandzu.

Xana A Wu Swi Tiva?

Ndhuna ya le hubyeni ya Muetiyopiya a yi famba hi kalichi ya njhani loko Filipi a yi tshinelela?

NHLOKOMHAKA LEYI DYONDZIWAKA YA VU 3

Yehovha U Ta Ku Pfuna Hi Mikarhi Yo Tika

Yi ta dyondziwa hi vhiki ra March 25-31, 2024.

NHLOKOMHAKA LEYI DYONDZIWAKA YA VU 4

Yehovha Wa Ku Rhandza Swinene

Yi ta dyondziwa hi vhiki ra April 1-7, 2024.