Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 LESWI BIBELE YI SWI VULAKA

Ku Hlayisa Nkarhi

Ku Hlayisa Nkarhi

Vanhu vo tala lava tshamaka va letile va pfumela leswaku ku hlayisa nkarhi i swa nkoka. Bibele yi nyikela nkongomiso lowu pfunaka emhakeni leyi.

Xana ku hlayisa nkarhi i swa nkoka ku fikela kwihi?

LEXI ENDLAKA SWI VA SWA NKOKA

Van’wana va xiye leswaku ku fika ka ha ri ni nkarhi laha va yaka kona swi hunguta ntshikilelo. Ku hlayisa nkarhi swi tlhela swi endla leswaku munhu a va ni ndhuma leyinene. Njhani?

Ku hlayisaka nkarhi swi kombisa leswaku munhu u ni vuswikoti. Loko u hlayisa nkarhi swi kombisa leswaku u lava ku endla swilo u nga siveriwi hi nchumu naswona a wu swi lavi ku kavanyeteka eka leswi u swi endlaka.

Ku hlayisa nkarhi swi kombisa leswaku wa tshembeka. Etindhawini leti hakanyingi vanhu va kona va nga swi hetisisiki switshembiso swa vona naswona swihlambanyo va swi tekaka swi nga ri swa nkoka, vanhu va va xiximiwa swinene vanhu lava kotaka ku hetisisa switshembiso swa vona. Vanhu lava tshembekaka va xiximiwa hi vanghana ni hi swirho swa mindyangu ya vona. Vathori va rhandza vanhu lava fikaka hi nkarhi entirhweni naswona va hetaka ntirho hi nkarhi. Vatirhi lava tshembekaka va nga ha khensiwa hi ku engeteleriwa muholo va tlhela va tshembiwa swinene.

LESWI BIBELE YI SWI VULAKA

Ku ni Matsalwa ya Bibele lama vulavulaka hi ku hlayisa nkarhi. Hi xikombiso, Bibele yi ri: “Swilo hinkwaswo a swi endliwe hi ku tenga ni hi ku hleleka.” (1 Vakorinto 14:40) Loko vanhu vambirhi va hlele ku hlangana hi nkarhi wo karhi endhawini yo karhi, i swa nkoka leswaku va fika hi nkarhi. Bibele yi tlhela yi ku: “Xin’wana ni xin’wana xi ni nkarhi wa xona lowu vekiweke, ni nkarhi wa mhaka yin’wana ni yin’wana ehansi ka matilo.” (Eklesiasta 3:1) Mongo wa ndzimana leyi wu kombisa leswaku ku ni “nkarhi wa ku byala ni nkarhi wa ku simula.” (Eklesiasta 3:2) Va n’wa-mapurasi va byala swilo hi nkarhi ni hi nguva leyi faneleke leswaku va ta kuma ntshovelo lowunene. Leswi swi vula leswaku n’wa-mapurasi u kuma ntshovelo lowunene hikwalaho ka leswi a hlayiseke nkarhi.

Bibele yi boxa leswaku hikokwalaho ka yini swi ri swa nkoka ku hlayisa nkarhi: Ku hlayisa nkarhi swi kombisa leswaku u xixima van’wana swin’we ni nkarhi wa vona. (Vafilipiya 2:3, 4) Ku hambana ni sweswo, vanhu lava yimisaka van’wana nkarhi wo leha kahlekahle swi fana ni ku va va dyela nkarhi wa vona.

Mi nga veki tihlo etimhakeni ta n’wina ntsena, kambe ni le timhakeni ta van’wana.”Vafilipiya 2:4.

 I yini leswi u nga swi endlaka leswaku u kota ku hlayisa nkarhi?

LESWI BIBELE YI SWI VULAKA

Bibele yi khutaza leswaku hi hlela swilo ka ha ri ni nkarhi. (Swivuriso 21:5) Loko minkarhi yo tala u u tshama u letile, kumbi u ri ni swilo swo tala swo swi endla. Swi nga va swinene leswaku u hunguta mintirho leyi nga pfuniki nchumu. Loko u ku ri ni laha u faneleke u ya kona hlela ka ha ri emahlweni naswona u tiyimisela ku fika hi nkarhi. Leswi swi ta endla leswaku u nga leti hambiloko ku humelela swiendlakalo leswi nga languteriwangiki swo tanihi ntlimbano wa timovha ni maxelo lama nga riki manene.

Bibele yi tlhela yi khutaza ku titsongahata. (Swivuriso 11:2) Leswi swi vula leswaku u fanele u tiva ku tsana ka wena. Tiyiseka leswaku u ta swi kota ku endla ntirho wo karhi u tlhela u wu heta hi nkarhi u nga si wu amukela. Ku amukela mintirho yo tala ku tlula leyi u nga yi kotaka swi ta endla leswaku u tshikileleka u tlhela u tshikilela van’wana!

Bibele yi tlhela yi hi khutaza ku wu tirhisa hi vutlhari nkarhi wa hina. (Vaefesa 5:15, 16) Rhangisa mintirho leyi yi nga ya nkoka swinene. (Vafilipiya 1:10) Hi xikombiso, loko u tirhisa xo famba xa mani na mani, kumbe u yimele munhu wo karhi, tirhisa nkarhi wolowo hi vutlhari leswaku u hlela ndlela leyi siku ra wena ri nga ta famba ha yona.

“Makungu ya lava va gingiritekaka ma endla leswi pfunaka.”Swivuriso 21:5.