Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Ndlela Yo Tirhisa Mali Hi Vutlhari

Ndlela Yo Tirhisa Mali Hi Vutlhari

Matsalwa ma pfune vanhu vo tala ku hunguta swiphiqo swa vona swa timali.

KUNGUHATA KAHLE

TSALWA: “Kunene makungu ya lava va gingiritekaka ma endla leswi pfunaka, kambe un’wana ni un’wana la hatlisaka ngopfu, hakunene u ta wela eku pfumaleni.”—Swivuriso 21:5.

LESWI SWI VULAKA SWONA: U fanele u namarhela leswi u swi kunguhateke. Hikwalaho, kunguhata mali leyi u lavaka ku yi tirhisa. U nge koti ku xava xin’wana ni xin’wana lexi u xi lavaka. Tirhisa mali hi vutlhari.

LESWI U NGA SWI ENDLAKA:

  • Namarhela bajete ya wena. Longoloxa leswi u lavaka ku swi xava. Kutani u veka mali ya xin’wana ni xin’wana lexi u nga ta xi xava. Loko u tirhisa mali yo tlula leyi a wu kunguhate yona, yi sive hi mali leyi a wu yi vekele swilo leswi nga riki swa nkoka ngopfu.

  • Papalata swikweleti leswi nga bohiki. Loko swi koteka papalata swikweleti. Ematshan’wini ya sweswo hlengeleta mali yo xava leswi u swi lavaka. Loko u tirhisa khadi ro xava hi xikweleti, hakela swikweleti swa wena n’hweti yin’wana ni yin’wana leswaku u papalata ntswalo. Loko u ri ni swikweleti kunguhata ndlela leyi u nga ta swi hakela ha yona. Kutani u yi namarhela.

    Valavisisi va n’wana va vula leswaku loko vanhu va xava hi khadi ra swikweleti, va tikuma va xave ni leswi nga bohiki. Kutani loko u ri na khadi ra xikweleti ri tirhise hi vukheta.

U NGA VI NA VULOLO

TSALWA: “Lolo a ri nge rimi hikwalaho ka vuxika; ri ta va ri kombela hi nkarhi wa ntshovelo, kambe ku ta va ku nga ri na nchumu.”—Swivuriso 20:4.

LESWI SWI VULAKA SWONA: Vulolo hi byona byi endlaka leswaku vanhu va va swisiwana. Tirha hi matimba naswona loko swi koteka tivekele pakani ya ndlela leyi u nga ta yi tirhisa ha yona mali.

 LESWI U NGA SWI ENDLAKA:

  • Tirha hi matimba. Vana mutirhi la gingiritekaka entirhweni wa wena hikuva vathori va ta ku rhandza naswona a va nge lavi ku lahlekeriwa hi wena.

  • Tshembeka. U nga yiveli muthori wa wena. Ku nga tshembeki swi nga ku onhela ndhuma ya wena ni ku endla leswaku swi ku tikela ku tlhela u kuma ntirho wun’wana.

  • Papalata Makwanga. Loko u lava ku kuma mali yo tala u nge vi ni rihanyo lerinene naswona u ta onha vuxaka bya wena ni van’wana. Tsundzuka leswaku mali a hi ya nkoka ku tlula vutomi.

MATSALWA MAN’WANA LAMA PFUNAKA

Hlaya Bibele eka jw.org ya kumeka hi tindzimi ta madzana

U NGA HETI NKARHI NI MALI EKA SWILO LESWI NGA PFUNIKI NCHUMU.

“Xidakwa ni munhu wa makolo va ta va ni vusiwana, naswona ku khudzehela ku ta ambexa munhu yoloye hi switlakati.”—SWIVURISO 23:21.

U NGA VILELI NGOPFU HI MALI.

“Tshikani ku vilela hi mimoya-xiviri ya n’wina malunghana ni leswi mi nga ta swi dya kumbe leswi mi nga ta swi nwa, kumbe ku vilela hi mimiri ya n’wina hi leswi mi nga ta swi ambala.”—MATEWU 6:25.

PAPALATA MAVONDZO.

“Munhu wa tihlo leri xondzolotaka u tiyimisela ku kuma swilo swa nkoka, kambe a nga swi tivi leswaku u ta pfumala.”—SWIVURISO 28:22.