Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Ku Hanyisana Kahle Ni Vandyangu Ni Vanghana

Ku Hanyisana Kahle Ni Vandyangu Ni Vanghana

Vanhu vo tala swa va tikela ku va ni vuxaka lebyinene ni mindyangu ya vona ni vanghana. Xiya matsalwa ya Bibele lama nga ku pfunaka leswaku u va ni vuxaka lebyinene ni van’wana.

U NGA VI NA MAKWANGA

TSALWA: “Mi nga veki tihlo etimhakeni ta n’wina ntsena, kambe ni le timhakeni ta van’wana.”—Vafilipiya 2:4.

LESWI VULAKA SWONA: Vuxaka bya hina ni van’wana byi tala ku humelela loko hi nga rindzeli leswaku van’wana va hi endlela swo karhi kambe ku va hina hi vaka vo rhanga. Ku va ni makwanga swi nga onha vuxaka bya wena ni van’wana. Hi xikombiso, munghana wa vukati a nga ha sungula ku nga tshembeki. Swi le rivaleni leswaku a nga kona loyi a lavaka ku va munghana wa munhu loyi a tibumaka hi swilo leswi a nga na swona kumbe leswi a swi tivaka. Buku leyi nge The Road to Character yi ri, “vanhu lava nga ni makwanga a va khathali hi vanhu van’wana naswona va tala ku va ni swiphiqo.”

LESWI U NGA SWI ENDLAKA:

  • Pfuna van’wana. Vanghana lavanene va tshembana naswona va tshama va lunghekele ku pfunana. Tidyondzo tin’wana ti vula leswaku vanhu lava pfunaka van’wana a va tali ku va ni ntshikilelo naswona va titshemba.

  • Vana ni ntwelavusiwana. Ntwelavusiwana i vuswikoti byo titeka u ri exiyin’weni xa munhu un’wana, u twa ku vava loku a ku twaka. Vanhu lava nga ni ntwelavusiwana a hi xitalo va tirhisa marito yo tlhava kumbe va sapatela van’wana hi xikongomelo xo va twisa ku vava.

    Loko u kombisa van’wana ntwelavusiwana, swi ku endla munhu eka vanhu. Ntwelavusiwana wu nga ku pfuna leswaku u papalata xihlawuhlawu u endla xinghana ni vanhu va mindhavuko ni swiyimo swo hambanahambana.

  •   Tinyike nkarhi wo va ni vanhu van’wana. Ku heta nkarhi wo tala ni van’wana swi ta ku pfuna leswaku u va tiva ku antswa. Rhiya ndleve. Loko u lava ku kuma vanghana lavanene u fanele u vulavula hi leswi va lavaka mi vulavula hi swona kumbe leswi va swi tekaka swi ri swa nkoka. Kombisa leswaku wa khathala hi swilo leswi karhataka munghana wa wena. Swiviko swi kombisa leswaku mabulo lamanene ma endla leswaku vanhu va tsaka.

HLAWULA VANGHANA HI VUTLHARI

TSALWA: “Mi nga xisiwi. Vunakulobye byo biha byi onha mikhuva leyi pfunaka.”—1 Vakorinto 15:33.

LESWI SWI VULAKA SWONA: Vanhu lava u hetaka nkarhi wo tala na vona va nga va ni nkucetelo lowunene kumbe wo biha. Vaendli va ndzavisiso hi mahanyelo ya vanhu va vula leswaku vanghana va wena va nga va ni nhlohlotelo lowukulu. Hi xikombiso va vula leswaku loko u tshama ni vanhu lava dzahaka kumbe lava dlayeke vukati hakanyingi u nga ha sungula ku dzaha kumbe u lava ku dlaya vukati.

LESWI U NGA SWI ENDLAKA: Endla xinghana ni vanhu lava nga ni vumunhu lebyinene lava u va xiximaka kumbe lava u lavaka ku va tekelela. Hi xikombiso lava vanghana lava nga ni vuxiyaxiya lava xiximaka ni lava nga ni malwandla.

MISINYA YIN’WANA YA MILAWU YA LE BIBELENI

Hlalela tivhidiyo leti sekeriweke ematsalweni leti endleriweke ku pfuna vatekani, vantshwa ni vana leswaku va hanyisana endyangwini

PAPALATA KU TIRHISA MARITO LAMA TLHAVAKA.

“U kona la vulavulaka handle ko anakanya ku fana ni ku tlhava ka banga.”—SWIVURISO 12:18.

VA NA NI MALWANDLA.

“Moya-xiviri lowu hananaka wu ta nonisiwa.”—SWIVURISO 11:25.

KHOMA VAN’WANA HI NDLELA LEYI U LAVAKA LESWAKU VA KU KHOMA HA YONA.

“Swilo hinkwaswo, leswi mi lavaka vanhu va swi endla eka n’wina, na n’wina mi fanele mi swi endla eka vona.”—MATEWU 7:12.