Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 LESWI BIBELE YI SWI VULAKA

Ripfumelo

Ripfumelo

Vanhu van’wana va tivula Vakreste kambe a va swi twisisi leswaku ku va ni “ripfumelo” swi vula yini. I yini ripfumelo naswona ha yini ri ri ra nkoka?

I yini ripfumelo?

LESWI VAN’WANA VA SWI VULAKA

Vanhu vo tala va ehleketa leswaku munhu la nga ni ripfumelo u tshemba mhaka yo karhi hambi a nga ri na vumbhoni. Hi xikombiso, anakanya hi munhu la nghenaka kereke loko a ku, “Ndza pfumela eka Xikwembu.” Loko munhu yoloye a vutisiwa leswaku “Ha yini u pfumela eka Xikwembu?” u hlamula a ku, “I ndlela leyi ndzi nga kurisiwa ha yona” kumbe a ku, “Hi leswi ndzi nga dyondzisiwa swona.” Emhakeni leyi, swi nga tikomba ku ri ni ku hambana kutsongo eka ku va ni ripfumelo ni ku va munhu a tshemba mhaka yin’wana ni yin’wana.

LESWI BIBELE YI SWI VULAKA

“Ripfumelo i ku langutela loku tiyisekisiweke ka swilo leswi tshembiwaka, vumbhoni lebyi tiyeke bya leswi nga swa xiviri hambiloko swi nga voniwi.” (Vaheveru 11:1) Leswaku mhaka yo karhi yi tshembiwa ku fanele ku va ni vumbhoni lebyi tiyisekisaka mhaka yoleyo. Xivulwa lexi nge “ku langutela loku tiyisekisiweke” a ko va ntsena ndlela leyi u titwaka hi yona hi mhaka yo karhi. Kutani ripfumelo ri katsa ku tshemba mhaka leyi seketeriweke eka vumbhoni byo karhi.

“Timfanelo ta xona [Xikwembu] leti nga vonakiki ta voniwa ku sukela loko misava yi tumbuluxiwile ku ya emahlweni, hikuva ti xiyeka hi swilo leswi endliweke, ni hi matimba ya xona lama nga riki na makumu ni Vukwembu bya xona.”Varhoma 1:20.

Ha yini swi ri swa nkoka ku va ni ripfumelo?

LESWI BIBELE YI SWI VULAKA

“Handle ka ripfumelo a swi koteki ku xi tsakisa kahle, hikuva la tshinelelaka Xikwembu u fanele a kholwa leswaku xi kona ni leswaku hi xona muhakeri wa lava va xi lavaka hi mbilu hinkwayo.”Vaheveru 11:6.

Hilaha swi kombisiweke hakona eku sunguleni ka xihloko lexi, vanhu vo tala va pfumela eka Xikwembu hikwalaho ka leswi va dyondzisiweke ku pfumela eka xona. Va nga ha ku ‘I ndlela leyi ndzi nga kurisiwa ha yona.’ Kambe Xikwembu xi lava leswaku lava va xi gandzelaka va tshemba hilaha ku heleleke leswaku xi kona ni leswaku xa va rhandza. Hi yona mhaka, Bibele yi hi khutazaka leswaku hi xi lavisisa swi suka embilwini leswaku hi ta xi tiva hilaha ku heleleke.

“Tshinelani eka Xikwembu, kutani xi ta tshinela eka n’wina.”Yakobo 4:8.

 U nga ri hlakulela njhani ripfumelo?

LESWI BIBELE YI SWI VULAKA

Bibele yi ri: “Ripfumelo ri landzela leswi twiweke.” (Varhoma 10:17) Kutani goza ro sungula loko hi lava ku va ni ripfumelo eka Xikwembu i ku va hi ‘twa’ leswi Bibele yi swi dyondzisaka hi xona. (2 Timotiya 3:16) Ku dyondza Bibele swi ta ku pfuna leswaku u kuma tinhlamulo ta swivutiso swa nkoka swo tanihi leswi nge: Xikwembu i mani? Hi byihi vumbhoni lebyi kombisaka leswaku xi kona? Xana Xikwembu xa khathala hi mina? Hi xihi xikongomelo xa Xikwembu hi vumundzuku??

Swilo leswi hi rhendzeleke i vumbhoni lebyi kombisaka leswaku Xikwembu xi kona

Timbhoni ta Yehovha ti nga swi tsakela ku dyondza Bibele na wena. Hilaha swi kombisiweke hakona eka website ya hina ya jw.org, “Hina Timbhoni ta Yehovha ha swi rhandza ku dyondzisa vanhu Bibele, kambe a hi sindzisi munhu ku va xirho xa vukhongeri bya hina. Ematshan’weni ya sweswo, hi xichavo hi komba munhu leswi Bibele yi swi vulaka hikuva ha swi tiva leswaku munhu un’wana ni un’wana u ni mfanelo yo tihlawulela leswi a lavaka ku pfumela eka swona.”

Ripfumelo ra wena ri fanele ri va ri sekeriwe eka vumbhoni lebyi u nga ta byi kuma loko u ri karhi u kambisisa ntiyiso lowu nga eBibeleni. Hi ndlela yoleyo u ta va u tekelela xikombiso xa vadyondzisiwa va le minkarhini ya vaapostola “hikuva va amukele rito hi mapfundza lamakulu ya mianakanyo, va kambisisa Matsalwa hi vukheta siku ni siku ku vona loko swilo leswi swi ri tano.”Mintirho 17:11.

“Leswi swi vula vutomi lebyi nga heriki, ku nghenisa ka vona vutivi ha wena, Xikwembu xi ri xin’we xa ntiyiso, ni loyi u n’wi rhumeke, Yesu Kreste.”Yohane 17:3.