Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 BIBELE YI HUNDZULA VUTOMI BYA VANHU

A Ndzi Anakanya Leswaku Ndza Tiphina Hi Vutomi

A Ndzi Anakanya Leswaku Ndza Tiphina Hi Vutomi
  • LEMBE RO VELEKIWA: 1982

  • TIKO LERI A HUMAKA EKA RONA: POLAND

  • MATIMU YAKWE: A NDZI RI NI MADZOLONGA, NDZI TIRHISA SWIDZIDZIHARISI NASWONA A NDZI DYONDZELA NTIRHO LOWU HOLELAKA NGOPFU

VUTOMI BYA MINA BYA KHALE:

Ndzi velekiwe edorobeni leritsongo ra le Poland, leri nga ekusuhi ni ndzilakano wa le Jarimani. Leswi ndhawu ya kona a yi rhendzeriwe hi mapurasi ni nhova, a ndzi hanya vutomi byo rhula. Vatswari va ndzi khutaze leswaku ndzi hanya vutomi lebyinene, ndzi tikarhata exikolweni ni ku dyondzela ntirho lowu holelaka mali yo tala.

Vutomi bya mina byi sungule ku cinca loko ndzi ri eyunivhesiti ndzi dyondzela swa nawu edorobeni ra Wrocław. Leswi a ndzi nga ha tshami ekaya, ndzi ve ni vanghana vo biha. A ndzi wu rhandza ntlangu wa bolo naswona hikwalaho ka vanghana vantshwa lava a ndzi ri na vona, ntlangu lowu a wu ndzi godzomberile. Xipani lexi a ndzi xi rhandza a xi ri xa le Warsaw naswona mahelovhiki man’wana ni man’wana a ndzi famba na vona loko va ya eku tlangeni. Eka maendzo ya kona a ku nwiwa, ku tirhisiwa swidzidziharisi naswona minkarhi yin’wana a hi lwa ni lava a va seketela ntlawa lowun’wana. A ndzi swi teka ku ri ndlela yo susa xivundza, hambileswi a ndzi swi tiva leswaku loko ndzo pfaleriwa ekhotsweni swi ta onha dyondzo ya mina ya swa nawu.

Mina ni vanghana va mina a hi rhandza ku ya etiphatini ta ni vusiku. Hakanyingi loko hi ri kwalaho a hi lwa ni vanhu. Ndzi khomiwe hi maphorisa minkarhi yo tala, kambe a ndzi swi kota ku papalata ku pfaleriwa—minkarhi yin’wana a ndzi va fumbarherisa. A ndzi anakanya leswaku ndza tiphina hi vutomi. Hambiswiritano, a ndzi swi tiva leswaku leswi ndzi swi endlaka swi hoxile. Sonto wun’wana ni wun’wana a ndzi ya ekerekeni hi xikongomelo xo lava ku herisa ku kingindziwa hi ripfalo.

NDLELA LEYI BIBELE YI HUNDZULEKE VUTOMBI BYA MINA HA YONA:

Hi 2004, Timbhoni timbirhi ta Yehovha ti ndzi endzerile naswona ndzi pfumerile ku dyondza Bibele na tona. Loko ndzi ri karhi ndzi dyondza swo tala hi leswi swi vulaka swona ku va Mukreste wa ntiyiso, ripfalo ri ye ri ndzi kingindza swinene. A ndzi swi tiva leswaku ndzi fanele ndzi tshika ku nwa ku tlula mpimo, ndzi tshika ku tirhisa swidzidziharisi ni ku tshika ku tihlanganisa ni vanhu lava nga hanyiki hi milawu ya Bibele. Nakambe ndzi tlhele ndzi swi xiya leswaku ndzi fanele ndzi tshika ku hlundzuka ni ku va ni madzolonga. Hambileswi ndzi swi xiyeke leswaku ndzi fanele ku cinca, a ndzi cincanga.

Swilo swi sungule ku biha loko ndzi ta va ndzi lwe ni vavanuna va nhungu. Ndzi tsundzuka ndzi etlele exitarateni, ndzi biwile ni ku raheteriwa. Leswi a ndzi titwa onge ndzi le kusuhi ni ku fa, ndzi khongele ndzi ku: “Ndzi rivalele, Yehovha, leswi ndzi nga tirhisangiki leswi ndzi  swi dyondzeke eRitweni ra wena. Loko ndzo ka ndzi nga fi, ndzi ku tshembisa leswaku ndzi ta dyondza Bibele ni Timbhoni ndzi tlhela ndzi cinca vutomi bya mina.” Lexi tsakisaka, hileswaku a ndzi fanga. Ndzi ye emahlweni ni ku dyondza Bibele.

Hi 2006, ndzi rhurhele eNghilandhi. A ndzi lava ntirho lowu a wu ta ndzi holela mali yo tala leswaku ndzi ta tlhelela ePoland, ndzi ya yisa tidyondzo ta mina emahlweni. Loko ndzi ri karhi ndzi dyondza Bibele, tsalwa ro karhi ri ndzi khumbile swinene. Muapostola Pawulo u te: “Hakunene ndzi tlhela ndzi teka swilo hinkwaswo ku ri ku lahlekeriwa hikwalaho ka ntikelo lowu tlurisaka wa ku tiva Kreste Yesu Hosi ya mina. Hikwalaho ka yena ndzi pfumele ku lahlekeriwa hi swilo hinkwaswo naswona ndzi swi teka ku ri nhulu ya thyaka, leswaku ndzi kuma Kreste.” (Vafilipiya 3:8) Muapostola Pawulo a a dyondzele swa nawu ku fana na mina naswona na yena a a ri ni madzolonga. (Mintirho 8:3) Kambe u swi xiyile leswaku ku ni ndlela leyinene yo hanya: ku nga ku tirhela Xikwembu ni ku endla leswi a nga swi kotaka ku tekelela Yesu. Loko ndzi ri karhi ndzi anakanya hi xikombiso xa Pawulo, ndzi swi xiyile leswaku ku va ni madzolonga ni ntirho lowu holelaka mali yo tala a swi nge ndzi nyiki ntsako. Ndzi swi xiyile leswaku loko Pawulo a swi kotile ku cinca, na mina ndzi nga swi kota. Hikokwalaho ndzi teke xiboho xo tshama eNghilandhi, ndzi rivala hi tidyondzo ta mina.

Loko ndzi ri karhi ndzi dyondza hi Yehovha, ndzi tshinele swinene eka yena. Ndzi khumbiwe hi xitshembiso xa yena xo rivalela lava hundzukaka swi huma embilwini. (Mintirho 2:38) Naswona loko ndzi anakanyisisa hi 1 Yohane 4:16, leyi nge “Xikwembu i rirhandzu” ndzi swi twisisile leswaku ha yini Xikwembu xi venga madzolonga.

A ndzi lava ku kuma ntsako ku fana ni Timbhoni

Ndzi tlhele ndzi tsakisiwa hi mahanyelo ya Timbhoni. Ndzi nambe ndzi swi vona leswaku ti hanya hi milawu ya Bibele. A ndzi lava ku kuma ntsako ku fana na tona. Endzhaku ko tikarhatela ku cinca vutomi bya mina, ndzi khuvuriwile ndzi va Mbhoni ya Yehovha hi 2008.

Mina na Esther ha tiphina hi ku dyondza Bibele ni vanhu lava vulavulaka Xipolish

NDLELA LEYI NDZI PFUNEKEKE HA YONA:

Bibele yi ndzi pfunile leswaku ndzi tshika ku va ni vutianakanyi, madzolonga, ku tirhisa swidzidziharisi, vudakwa ni ku rhandza ntlangu wa bolo ku tlula mpimo ivi ndzi va nandza wa Xikwembu la tinyungubyisaka hi ku dyondzisa vanhu Bibele. Ndza ha yi hlalela bolo, kambe ndzi tiyimisele ku yi hlalela loko ndzi ri ni nkarhi.

Sweswi ndzi tekane na Esther, loyi na yena a nga Mbhoni ya Yehovha naswona ha tiphina hi vutomi. Hi kuma ntsako hi ku dyondza Bibele ni vanhu lava vulavulaka Xipolish laha en’walungu vupelandyambu bya Nghilandhi. Ndzo sungula evuton’wini bya mina ku va ndzi titwa ndzi enerisekile. Ripfalo ra mina a ra ha ndzi kingindzi naswona ndzi hanya vutomi lebyi nga ni xikongomelo.