Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 NHLOKOMHAKA YA XIFUNENGETO | XANA XIKWEMBU XI RI YINI HI TINYIMPI?

Ndlela Leyi Xikwembu A Xi Ti Languta Ha Yona Tinyimpi Enkarhini Wa Vaapostola

Ndlela Leyi Xikwembu A Xi Ti Languta Ha Yona Tinyimpi Enkarhini Wa Vaapostola

Vayuda a va tshikileriwa. Ku fana ni vakokwa wa vona, va khongele eka Xikwembu hi ku phindhaphindha va lava mpfuno hikwalaho ka leswi a va ri mahlonga ya Mfumo wa Rhoma. Kutani va twe hi ta Yesu. Xana a a ta tikombisa a ri Mesiya loyi a tshembisiweke? A swi hlamarisi leswi vo tala a va “tshemba leswaku munhu loyi hi yena loyi a nga ta kutsula Israyele” eku tshikileriweni hi Varhoma. (Luka 24:21) Kambe mpfuno a va wu kumanga. Ematshan’weni ya sweswo, hi 70 C.E. mavuthu ya Varhoma ma lovise muti wa Yerusalema ni tempele ya wona.

Ku humelele yini? Ha yini Xikwembu xi nga va lwelanga Vayuda hilaha xi endleke hakona enkarhini lowu hundzeke? Kumbe, ha yini xi nga va nyikanga mpfumelelo wo lwa leswaku va ntshunxeka eku tshikileriweni ka vona? Xana langutelo ra Xikwembu hi tinyimpi ri cincile? Doo! Kambe ku ni leswi cinceke hi Vayuda. Va landzule, Yesu, N’wana wa Xikwembu, tanihi Mesiya. (Mintirho 2:36) Hikokwalaho, va lahlekeriwe hi vuxaka bya vona byo hlawuleka ni Xikwembu.—Matewu 23:37, 38.

Xikwembu a xi nga ha va sirheleli Vayuda ni Tiko ra vona leri Tshembisiweke naswona a xa ha tlhelanga xi va na vona loko va ya enyimpini. Hilaha Yesu a profeteke hakona, mikateko leyi a yi kumiwa hi Vaisrayele va nyama yi hundziseriwe eka tiko lerintshwa, ku nga tiko ra moya leri eBibeleni ri vitaniwaka “Israyele wa Xikwembu.” (Vagalatiya 6:16; Matewu 21:43) Vandlha ra Vakreste lava totiweke ri tikombise ri ri Israyele wa Xikwembu. Kahlekahle va byeriwe leswi: “Sweswi mi tiko ra Xikwembu.”—1 Petro 2:9, 10.

Tanihi leswi Vakreste vo sungula a va ri “vanhu va Xikwembu,” xana Xikwembu xi va lwerile leswaku va kota ku ntshunxeka eka ku tshikileriwa hi Varhoma? Kumbe, xi va nyike mpfumelelo wo lwa ni lava va va xanisaka? A swi tano. Ha yini? Mayelana ni tinyimpi, i Xikwembu ntsena lexi nga ni mfanelo yo vula leswaku nyimpi yi fanele yi lwiwa rini, hilaha xihloko lexi hundzeke xi vuleke hakona. Xikwembu a xi va lwelanga Vakreste vo sungula naswona a xi va pfumelelanga leswaku va ya enyimpini. Swi le rivaleni leswaku nkarhi wa Xikwembu wo herisa vuhomboloki ni ntshikilelo a wu nga si fika.

Hikokwalaho, ku fana ni malandza ya Xikwembu ya le minkarhini ya khale, Vakreste vo sungula a va fanele va rindzela nkarhi wa xona wo herisa vuhomboloki ni ntshikilelo. Hi nkarhi wolowo, a va nga pfumeleriwanga leswaku va ya enyimpini. Yesu Kreste u yi veke erivaleni mhaka leyi loko a ri karhi a dyondzisa. Hi xikombiso, a nga va lerisanga valandzeri va yena leswaku va ya enyimpini, kambe ematshan’weni ya sweswo u te: “Hambetani mi rhandza valala va n’wina, mi khongelela lava mi xanisaka.” (Matewu 5:44) Loko a profeta hi nkarhi lowu Yerusalema a wu ta hlaseriwa hi mavuthu ya Rhoma ha wona, Yesu u byele vaapostola va yena leswaku a va fanelanga va lwa kambe va fanele va baleka naswona va endle tano.—Luka 21:20, 21.

Ku engetela kwalaho, muapostola Pawulo u te: “Mi nga tirihiseli, . . . hikuva ku tsariwile: ‘Ku rihisela i ka mina; Hi mina ndzi nga ta tlherisela,’ ku vula Yehovha.” (Varhoma 12:19) Pawulo a a tshaha leswi Xikwembu xi swi vuleke eminkarhini leyi hundzeke hilaha swi tsariweke hakona eka Levhitika 19:18 na Deteronoma 32:35. Hilaha hi swi xiyeke hakona eka xihloko lexi hundzeke, ndlela yin’wana leyi Xikwembu a xi rihiselela vanhu va xona ha yona eminkarhini ya khale, a ku ri ku va pfuna loko va lwa ni valala  va vona. Hikokwalaho, marito ya Pawulo ma kombisa leswaku langutelo ra Xikwembu hi tinyimpi a ri si cinca. Enkarhini wa vaapostola, Xikwembu a xi languta tinyimpi tanihi ndlela leyi faneleke ku rihiselela malandza ya xona ni ku herisa minxaniso ni vubihi. Hambiswiritano, hilaha a swi ri hakona eminkarhini leyi hundzeke, Xikwembu hi xona a xi vula leswaku tinyimpi ti fanele ti lwiwa rini naswona i vamani lava nga ta katseka.

Swi le rivaleni leswaku Xikwembu a xi va pfumelelanga Vakreste vo sungula leswaku va ya enyimpini. Kambe ku vuriwa yini hi namuntlha? Xana Xikwembu xi pfumelela ntlawa wa vanhu vo karhi leswaku va ya enyimpini? Kumbe, sweswi i nkarhi wa xona wo nghenelela leswaku xi lwela malandza ya xona? Xana Xikwembu xi ri yini hi tinyimpi namuntlha? Xihloko xo hetelela eka nxaxamelo lowu xi ta hlamula swivutiso leswi.