Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Xana Swa Koteka Ku Tshembeka eMisaveni Leyi Nga Ni Vukanganyisi?

Xana Swa Koteka Ku Tshembeka eMisaveni Leyi Nga Ni Vukanganyisi?

“Hi [navela] ku tikhoma hi ku tshembeka eka swilo hinkwaswo.”—VAHEVERU 13:18.

HAMBILESWI ku va hi ri vadyohi, misava leyi hi hanyaka eka yona na Diyavulosi swi nga hi vekaka ehansi ka ntshikilelo, hi nga swi kota ku hlula nkucetelo wa swona! Njhani? Hi ku tshinela ekusuhi ni Xikwembu ni ku tirhisa milawu ya xona leyi nga eRitweni ra xona, ku nga Bibele, leyi vonakeke yi vuyerisa ku ringana malembe-xidzana yo tala. Xiya swikombiso swimbirhi.

NAWU WA BIBELE: “Tshikani ku titwananisa ni mafambiselo lawa ya swilo.”—Varhoma 12:2.

“Bibele yi ndzi pfune leswaku ndzi vona vuyelo bya ku tshembeka.”—GUILHERME

Ntokoto wa vutomi: Guilherme i n’wamabindzu la humelelaka wa le Brazil. Wa pfumela leswaku ku tshembeka a swi olovi. U ri: “Swa olova leswaku n’wamabindzu a sungula ku endla swilo swa vukanganyisi, kumbexana hikwalaho ka ntshikilelo wa ku fikelela tipakani to karhi ta bindzu rakwe kumbe leswaku a kota ku phikizana ni mabindzu man’wana. Vanhu vo tala va anakanya onge ku nyika ni ku amukela swifumbarheriso i mhaka leyi tolovelekeke. Loko u ri n’wamabindzu loyi a ha ku sungulaka  bindzu loyi a nga ha vaka ni vutihlamuleri lebyikulu, swa tika ku va u tshembeka.”

Hambiswiritano, Guilherme u swi kotile ku lwisana ni ntshikilelo wa ku nga tshembeki. U ri: “Hambi ku ri endhawini leyi swi nga ha vaka swi amukeleka kumbe swi nga amukeleki leswaku van’wamabindzu va tshova milawu yin’wana, swa koteka ku tshembeka. U fanele u va ni milawu leyinene ya mahanyelo. Bibele yi ndzi pfune leswaku ndzi vona vuyelo bya ku tshembeka. Munhu wo tshembeka u ni ripfalo leri baseke, u ni ku rhula ni xindzhuti. A nga va ni nsusumeto lowunene eka vanhu lava a tshamaka na vona.”

NAWU WA BIBELE: “Lava tiyimiseleke ku fuwa va wela endzingweni ni le ntlhan’wini ni le ku naveleni ko tala ka vuhunguki ni loku vavisaka, loku nghenisaka vanhu endzovisweni ni le ku onhakeni. Hikuva ku rhandza mali i rimitsu ra mixaka hinkwayo ya swilo swo biha.”—1 Timotiya 6:9, 10.

“Ndza nkhensa leswi milawu ya mahanyelo ya Bibele yi ndzi pfuneke leswaku ndzi va ni ndhuma leyinene.”—ANDRÉ

Ntokoto wa vutomi: André i n’wini wa khampani leyi vekelaka michini yo rindza. Van’wana va vanhu lava a tirhisanaka na vona i va xipano xa bolo lexikulu. Siku rin’wana endzhaku ka ntlangu lowukulu wa bolo, André u ye etihofisini ta vona leswaku a ya va nyika xilipi xa mali leyi a va n’wi kolota yona hikwalaho ka ntirho lowu a wu endleke. Ndzawulo ya swa timali a ya ha khomekile hi ku hlayela mali leyi a ya ha ku yi kuma eka mathikithi lama xaviweke. Tanihi leswi nkarhi se a wu fambile, murhangeri wa ndzawulo u hatlise a hakela lava a a va kolota swin’we na André.

André u ri: “Loko ndzi ri karhi ndzi ya ekaya, ndzi xiye leswaku murhangeri wa ndzawulo a a ndzi nyike mali yo tala ku tlula leyi a fanele a ndzi hakela yona. A ndzi swi tiva leswaku swi nga endleka a nga ha swi tivi leswaku i mani loyi a n’wi nyikeke mali yo tala. Kambe a ndzi swi tiva leswaku mbuyangwana a a ta boheka ku pfala mali leyi kayivelaka hi mali yakwe! Ndzi endle xiboho xo tlhela. Ndzi kote ku hundza exikarhi ka ntshungu wa vaseketeri kutani ndzi tlherisa mali leyi engetelekeke. Murhangeri wa ndzawulo u hlamale swinene. A ku nga ri na munhu loyi a tshameke a vuyisa mali.”

André u ya emahlweni a ku: “Xiendlo xexo xa vutshembeki xi endle leswaku murhangeri wa ndzawulo a ndzi xixima. Ku hundze malembe yo tala, kambe hi mina ntsena ndza ha riki ni ntwanano ni xipano lexi xa bolo. Ndza nkhensa leswi milawu ya mahanyelo ya Bibele yi ndzi pfuneke leswaku ndzi va ni ndhuma leyinene.”

Swa khutaza ku tiva leswaku hi ku pfuniwa hi Xikwembu, hi nga kota ku lwisana ni minkucetelo yo biha. Hambiswiritano, matshalatshala ya munhu hi yexe ya nge swi koti ku byi susa hi ku helela vukanganyisi. Byi sukela ekule ngopfu—vanhu lava nga hetisekangiki va nge swi koti ku byi susa hi voxe. Kutani xana leswi swi vula leswaku vukanganyisi byi nge pfuki byi herile? Xihloko xo hetelela eka ntlhandlamano lowu xi ta kandziyisa nhlamulo ya Bibele leyi khutazaka.