Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Bibele Yi Hundzula Vutomi Bya Vanhu

Bibele Yi Hundzula Vutomi Bya Vanhu

 Bibele Yi Hundzula Vutomi Bya Vanhu

I YINI leswi susumeteleke wansati laha riki muntshwa loyi a tshikeke vukhongeri lebyi a kuriseriweke eka byona leswaku a tlhelela eka byona? Hlaya leswi a swi vulaka.

“Sweswi Ndzi Hanya Vutomi Lebyi Nga Ni Xikongomelo Xa Xiviri.”—LISA ANDRÉ

LEMBE RO VELEKIWA: 1986

TIKO: LUXEMBOURG

MATIMU YAKWE: N’WANA LA XANDZUKEKE

VUTOMI BYA MINA: Ndzi kulele eBertrange laha ku nga xidorobana lexi baseke, lexi sirhelelekeke xi tlhela xi fuwa lexi nga ekusuhi ni doroba ra Luxembourg. Ndzi rikotse eka vana va ntlhanu. Vatswari va mina i Timbhoni ta Yehovha naswona va tirhe hi matimba leswaku va dyondzisa mina ni vamakwerhu va mina tidyondzo ta Vukreste.

Loko ndzi va emalembeni ya kondlo-a-ndzi-dyi, ndzi sungule ku swi kanakana swinene leswi Timbhoni ta Yehovha ti swi dyondzisaka. Eku sunguleni, ndzi swi honisile, kambe ripfumelo ra mina ri ye ri tsana hakatsongo-tsongo. Vatswari va mina va endle hinkwaswo leswi va nga swi kotaka leswaku va ndzi kongomisa endleleni leyinene, kambe ndzi wu bakanyele etlhelo mpfuno wa vona. A ndzi heta nkarhi ni vantshwa lava a va nga byi xiximi vulawuri naswona vatswari va mina a va nga swi tivi sweswo. A ndzi lava ntshunxeko lowu a va vonaka va ri na wona. A hi tshamela ku ya eswinkhubyanini, hi tikhoma ku biha hi tlhelo ra rimbewu ni ku tirhisa swidzidziharisi ni xihoko hi ndlela yo biha. Eku sunguleni a swi ndzi tsakisa ku va ni vanhu lava a va vonaka va tiphina hi vutomi hilaha ku heleleke.

Kambe, entiyisweni, a ndzi nga tsakanga. A ndzi vona onge vutomi bya mina a byi na xikongomelo; ku hava loyi a khathala. Ku hambana ni sweswo, a ndzi karhatiwa hi vuhomboloki lebyi hangalakeke emisaveni. Loko nkarhi wu ri karhi wu famba, ndzi ye ndzi karhateka swinene.

NDLELA LEYI BIBELE YI HUNDZULEKE VUTOMI BYA MINA HA YONA: Siku rin’wana loko ndzi ri ni malembe ya 17, ndzi titwe ndzi karhatekile. Leswi manana a swi vona leswaku ku ni leswi ndzi dyaka, u ndzi kombele leswaku ndzi tlhela ndzi dyondza Bibele. U ndzi khutaze ku kambisisa tidyondzo ta yona kutani ndzi tiendlela xiboho xa loko ndzi lava ku hanya ha tona kumbe e-e. Ku vulavurisana hi ku ntshunxeka loku hi veke na kona ku ndzi hundzurile. Ndzi pfumele ku dyondza Bibele ni sesi wa mina Caroline ni nuna wakwe, Akif. Akif a nga kurisiwanga a ri Mbhoni ya Yehovha kambe u ve Mbhoni loko se a kurile. Hikwalaho ka vutomi lebyi a tshameke a byi hanya, a ndzi vona onge ndzi nga vulavula na yena hi ku ntshunxeka, ku nga swona leswi a swi ri swa nkoka eka mina.

A ndzi swi tiva leswaku ndlela leyi ndzi hanyaka  ha yona a yi nga faneleki eka Timbhoni, kambe eku sunguleni a ndzi swi vona leswaku leswi ndzi swi endleke hi vutomi bya mina i xiboho xa munhu hi yexe. Hambiswiritano, loko ndzi ta va ndzi hlaye Bibele, ndzi xiye leswaku mahanyelo ya mina ma khumba ndlela leyi Yehovha a titwaka ha yona. (Pisalema 78:40, 41; Swivuriso 27:11) Ndzi tlhele ndzi swi twisisa leswaku ma khumba ni vanhu van’wana.

Loko ndzi ri karhi ndzi ya emahlweni ndzi kambisisa Bibele, ndzi kume leswaku ku ni swivangelo leswi twisisekaka ni leswi khorwisaka swo pfumela leswaku Bibele i Rito ra Xikwembu. Hi xikombiso, ndzi dyondze vuprofeta byo hlayanyana bya Bibele lebyi hetisekeke hi ndlela leyi hlamarisaka ni leyi pakanisaka. Vutivi byo tano byi ndzi pfune ku lulamisa ku kanakana loku a ndzi ri na kona eku sunguleni.

Kwalomu ka lembe endzhaku ka loko ndzi sungule ku dyondza Bibele, mina ni vatswari va mina hi endzele buti wa mina loyi a tirha hi ku tirhandzela erhavini ra Timbhoni ta Yehovha eJarimani. Loko ndzi vona ndlela leyi buti wa mina a tsake ha yona, sweswo swi ndzi khumbile swinene. Ntsako wolowo hi wona lowu a ndzi wu lava! Ndzi tlhele ndzi tsakisiwa hi Timbhoni tin’wana leti na tona a ti tirha hi ku tirhandzela kwale. A ti hambane hi ku helela ni vanhu lava nga tshembekiki, lava hlongorisaka ntsako lava a ndzi ti hlanganisa na vona. Endzhakunyana ka sweswo, ndzi khongele eka Yehovha hi mbilu hinkwayo, ndzi n’wi tshembisa ku n’wi tirhela vutomi bya mina hinkwabyo. Loko ndzi ri ni malembe ya 19, ndzi kombise ku tinyiketela ka mina eka Yehovha hi ku khuvuriwa.

NDLELA LEYI NDZI VUYERIWEKE HA YONA: Sweswi ndzi hanya vutomi lebyi nga ni xikongomelo xa xiviri. Ndzi kuma ntsako hi ku dyondzisa van’wana Bibele, ndzi va pfuna ku dyondza hi Yehovha ni switshembiso swakwe hi vumundzuku. Ndyangu wa mina na wona wu vuyeriwile—a wa ha vileli hi mina.

Ndza swi xiya swihoxo swa mina swa nkarhi lowu hundzeke, kambe ndzi ringeta ku ka ndzi nga tshami eka swona. Ematshan’weni ya sweswo, ndzi dzikisa mianakanyo ya mina eka ndzivalelo wa Yehovha ni le ka rirhandzu leri a nga na rona eka mina. Hi mbilu ya mina hinkwayo ndzi pfumelelana ni marito lama nga eka Swivuriso 10:22 lama nge: “Nkateko wa Yehovha—hi wona lowu fuwisaka, naswona a nga engeteli ku vaviseka eka wona.”

[Marito lama tshahiweke exihlokweni lama nga eka tluka 12]

“A hi tshamela ku ya eswinkhubyanini, hi tikhoma ku biha hi tlhelo ra rimbewu ni ku tirhisa swidzidziharisi ni xihoko hi ndlela yo biha”

[Marito lama tshahiweke exihlokweni lama nga eka tluka 13]

“Ndza swi xiya swihoxo swa mina swa nkarhi lowu hundzeke, kambe ndzi ringeta ku ka ndzi nga tshami eka swona”