Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

I Yini Leswi Vana Va Faneleke Va Swi Dyondza?

I Yini Leswi Vana Va Faneleke Va Swi Dyondza?

 I Yini Leswi Vana Va Faneleke Va Swi Dyondza?

“Matsalwa hinkwawo ma huhuteriwe hi Xikwembu naswona ma pfuna ku dyondzisa, ku tshinya, ku lulamisa swilo, ku laya eku lulameni.”—2 TIMOTIYA 3:16.

VANA va fanele va dyondzisiwa ntiyiso malunghana ni Xikwembu. Hi kwihi laha va nga wu dyondzaka kona ntiyiso wolowo? Va nga wu dyondza ebukwini ya vukhongeri leyi xiximiwaka swinene emisaveni hinkwayo, ku nga Bibele.

Bibele yi fana ni papila leri humaka eka Xikwembu. Eka papila rero, Xikwembu xi paluxa vumunhu bya xona naswona xi nyikela nkongomiso wa mahanyelo eka vana va xona hinkwavo, lavakulu ni lavatsongo. Xiya tin’wana ta tidyondzo leti nga eBibeleni ni tidyondzo leti hambi ku ri vana va nga dyondzaka eka tona.

I yini leswi Xikwembu xi lavaka leswaku hi swi tiva ha xona?

Leswi Bibele yi swi dyondzisaka: “Wena loyi vito ra wena u nga Yehovha, wena u ri wexe u La nge Henhla-henhla emisaveni hinkwayo.”—Pisalema 83:18.

Leswi hi swi dyondzaka: Xikwembu i xa xiviri naswona xi ni vito leri xi hlawulekisaka.

Leswi Bibele yi swi dyondzisaka: “Yehovha u kambisisa timbilu hinkwato, naswona u xiya mboyamelo wun’wana ni wun’wana wa miehleketo. Loko u n’wi lavisisa, u ta endla leswaku u n’wi kuma.”—1 Tikronika 28:9.

Leswi hi swi dyondzaka: Yehovha Xikwembu wa khathala hi un’wana ni un’wana wa hina, ku katsa ni vana. (Pisalema 10:14; 146:9) U lava leswaku hi dyondza ha yena.

Leswi Bibele yi swi dyondzisaka: “Mi nga tshuki mi xanisa . . . n’wana la nga riki na tatana. Loko mo tshuka mi n’wi xanisile, kutani a huwelela eka mina, hakunene ndzi ta twa xirilo xa yena.”—Eksoda 22:22-24.

Leswi hi swi dyondzaka: Yehovha u yingisa hambi ku ri swikhongelo swa vana. Hi nga vulavula ni Xikwembu nkarhi na nkarhi naswona hi xi phofulela leswi nga emianakanyweni ya hina ni le mintlhavekweni ya hina.

Leswi Bibele yi swi dyondzisaka: “A va ringa Xikwembu hi ku phindha-phindha, a va twisa ni Mukwetsimi wa Israyele ku vava.”—Pisalema 78:41.

Leswi hi swi dyondzaka: Mavulavulelo ni swiendlo swa hina swi khumba ndlela leyi Yehovha a titwaka ha yona, kutani hi fanele hi anakanya hi nga si vulavula kumbe ku teka goza.

 Xana hi fanele hi va khoma njhani vanhu lava hambaneke na hina?

Leswi Bibele yi swi dyondzisaka: “Xikwembu a xi yi hi nghohe, kambe eka tiko rin’wana ni rin’wana munhu loyi a xi chavaka a tlhela a endla ku lulama wa amukeleka eka xona.”—Mintirho 10:34, 35.

Leswi hi swi dyondzaka: Leswi Xikwembu xi amukelaka vanhu va mixaka hinkwayo, a hi fanelanga hi va tekela ehansi vanhu van’wana hikwalaho ka muvala wa vona wa nhlonge kumbe hikwalaho ka leswi ku languteka ka vona ku hambanaka ni ka hina.

Leswi Bibele yi swi dyondzisaka: “Nkarhi hinkwawo mi lunghekela ku tihlamulela emahlweni ka mani na mani la lavaka ku tiva hi ta ntshembo lowu mi nga na wona, kambe mi swi endla hi moya wo rhula ni xichavo lexi enteke.”—1 Petro 3:15.

Leswi hi swi dyondzaka: Loko hi vulavula hi vukhongeri, hi fanele hi phofula mavonelo ya hina hi ku khorwiseka kambe hi ndlela ya musa. Nakambe hi fanele hi kombisa xichavo eka vanhu va vukhongeri byin’wana.

Xana hi fanele hi swi khoma njhani swirho swa ndyangu?

Leswi Bibele yi swi dyondzisaka: “Vana, yingisani vatswari va n’wina eka xin’wana ni xin’wana, hikuva leswi swa tsakisa swinene eHosini.”—Vakolosa 3:20.

Leswi hi swi dyondzaka: Loko vana va yingisa, leswi swi kombisa leswaku va rhandza vatswari va vona naswona va lava ku tsakisa Xikwembu.

Leswi Bibele yi swi dyondzisaka: “Hambetani mi lehiselana mbilu ni ku rivalelana hi ku ntshunxeka loko un’wana a ri ni xivangelo xa ku vilerisiwa hi un’wanyana. Tanihi leswi Yehovha a mi rivaleleke hi ku ntshunxeka, na n’wina endlani sweswo.”—Vakolosa 3:13.

Leswi hi swi dyondzaka: Minkarhi yin’wana, vanhu van’wana, ku katsa ni swirho swa ndyangu wa hina, va nga hi heta matimba. Kambe loko hi lava leswaku Xikwembu xi hi rivalela, hi fanele hi dyondza ku rivalela van’wana.—Matewu 6:14, 15.

 Ha yini hi fanele hi tshembeka ni ku va ni musa?

Leswi Bibele yi swi dyondzisaka: [Cukumetani] mavunwa, un’wana ni un’wana wa n’wina a a vulavule ntiyiso eka warikwavo.”—Vaefesa 4:25.

Leswi hi swi dyondzaka: Loko hi vulavula ntiyiso, hi tekelela Xikwembu ni ku xi endla xi tsaka. Loko hi ri ni mukhuva wo vulavula mavunwa, hi ta fana ni nala wa Xikwembu, Diyavulosi, loyi a nga “tata wa mavunwa.”—Yohane 8:44; Tito 1:2.

Leswi Bibele yi swi dyondzisaka: “Swilo hinkwaswo, leswi mi lavaka vanhu va swi endla eka n’wina, na n’wina mi fanele mi swi endla eka vona.”—Matewu 7:12.

Leswi hi swi dyondzaka: Hi fanele hi anakanyela mintlhaveko, mianakanyo ni swilaveko swa swirho swa mindyangu ya hina ni swa van’wana endhawini leyi hi tshamaka eka yona. Loko hi kombisa “ntlhaveko wa xinakulobye,” vanhu va ta hanyisana na hina hi ndlela ya musa.—1 Petro 3:8; Luka 6:38.

Hilaha swikombiso leswi swi kombisaka hakona, tidyondzo leti nga eBibeleni ti nga pfuna vana leswaku va va lava nkhensaka, lava xiximaka ni lava nga ni ntwela-vusiwana loko se va kurile. Kambe, xana i mani loyi a faneleke a dyondzisa vana tidyondzo teto?