Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Xana Vakreste Hinkwavo Vo Tshembeka Va Ya eTilweni?

Xana Vakreste Hinkwavo Vo Tshembeka Va Ya eTilweni?

 Swivutiso Swa Vahlayi . . .

Xana Vakreste Hinkwavo Vo Tshembeka Va Ya eTilweni?

▪ Vanhu vo tala va hlaye hi marito ya Yesu lama chavelelaka lama nge: “Xikwembu xi rhandze misava swinene xi kala xi nyikela hi N’wana wa xona la tswariweke a ri swakwe, leswaku un’wana ni un’wana loyi a kombisaka ripfumelo eka yena a nga lovisiwi kambe a va ni vutomi lebyi nga heriki.” (Yohane 3:16) Xana Yesu a a vula leswaku vagandzeri hinkwavo vo tshembeka va Tata wakwe, ku nga Yehovha Xikwembu, va ta ya etilweni va ya tiphina hi vutomi lebyi nga heriki lebyi tsakisaka?

Xiya marito ya Yesu lama tlhontlhaka mianakanyo lama nge: “A ku na munhu loyi a tlhandlukeleke etilweni handle ka loyi a xikeke hi le tilweni, ku nga N’wana wa munhu.” (Yohane 3:13) Leswi swi vula leswaku vagandzeri vo tshembeka va le nkarhini lowu hundzeke vo tanihi Nowa, Abrahama, Muxe na Davhida a va yanga etilweni. (Mintirho 2:34) Kutani xana hinkwavo ka vona va ye kwihi? Hi ku komisa: Vanhu va khale vo tshembeka va le masirheni, va etlele eku feni, a va ha twi nchumu naswona va rindzele ku pfuxiwa.—Eklesiasta 9:5, 6; Mintirho 24:15.

EBibeleni Yesu hi yena wo sungula ku vula leswaku vanhu van’wana va ta hanya etilweni endzhaku ka loko va file. U byele vaapostola vakwe leswaku a ta va lunghisela ndhawu etilweni. (Yohane 14:2, 3) Vanhu va Xikwembu a ku ri ro sungula va twa mhaka leyi. Hi ku famba ka nkarhi muapostola Pawulo u hlamusele leswaku endzhaku ka loko Yesu a file ni ku tlhela a pfuxeriwa etilweni, Yesu u ‘khangulele vadyondzisiwa vakwe ndlela leyintshwa leyi hanyaka,’ ku nga ndlela leyi ku nga riki na munhu la tshameke a famba eka yona.—Vaheveru 10:19, 20.

Xana leswi swi vula leswaku ku sukela kwalaho ku ya emahlweni vanhu hinkwavo vo tshembeka a va ta ya etilweni? Nikatsongo, hikuva ku pfuxeriwa etilweni swi fambisana ni xiavelo lexi nyikiweke vanhu vo karhi ntsena. Eka madyambu ya vona yo hetelela, Yesu u byele vadyondzisiwa vakwe leswaku a va ta “tshama eswiluvelweni leswaku [va] avanyisa” eMfun’weni wakwe wa le tilweni. Xisweswo, ku fuma na Yesu etilweni a ku ta va xiavelo xa vona.—Luka 22:28-30.

Handle ka vaapostola, vanhu van’wana na vona a va ta nyikiwa xiavelo lexi xo hlamarisa. Exivonweni xakwe, muapostola Yohane u vone Yesu ni ntlawa wa vanhu lava pfuxeriweke etilweni lava hlamuseriwaka tanihi ‘mfumo ni vaprista lava nga ta fuma misava.’ (Nhlavutelo 3:21; 5:10) Xana i vangani lava a va ri kwalaho? Tanihi leswi hulumendhe yin’wana ni yin’wana yi nga ni vanhu vo karhi ntsena lava fumaka, swi tano ni hi Mfumo wa le tilweni. Yesu, Xinyimpfana xa Xikwembu, u fuma ni vafumi-kulobye va 144 000 lava ‘xaviweke evanhwini.’—Nhlavutelo 14:1, 4, 5.

Vanhu va 144 000 i vatsongo loko va ringanisiwa ni nhlayo hinkwayo ya vanhu vo tshembeka va le nkarhini wa sweswi ni va le nkarhini lowu hundzeke. Kambe leswi swa twisiseka hikuva lava 144 000 va pfuxeriwa etilweni hikwalaho ka ntirho wa vona wo kwetsima lowu va averiweke wona. Loko a ku ri leswaku u fanele u aka yindlu, xana a wu ta thola vaaki hinkwavo va le ndhawini ya ka n’wina lava nga ni vutshila? Doo! A wu ta thola ntsena lava u lavaka leswaku va ku endlela ntirho. Hilaha ku fanaka, a hi vanhu hinkwavo vo tshembeka lava hlawuriweke hi Xikwembu leswaku va fanelekela lunghelo leri ro hlawuleka ro fuma na Kreste etilweni.

Hulumendhe leyi ya le tilweni yi ta hetisisa xikongomelo xo sungula xa Xikwembu hi vanhu. Yesu ni vafumi-kulobye va 144 000 va ta langutela ku vuyeteriwa ka misava leswaku yi va paradeyisi, laha nhlayo ya ntsandza-vahlayi ya malandza yo tshembeka yi nga ta hanya hilaha ku nga heriki hi ntsako. (Esaya 45:18; Nhlavutelo 21:3, 4) Lava nga ta pfuxiwa hi lava nga emianakanyweni ya Xikwembu.—Yohane 5:28, 29.

Vagandzeri hinkwavo vo tshembeka va Yehovha, va nkarhi wa sweswi ni va nkarhi lowu nga hundza, va ta kuma nyiko leyi hlamarisaka ya vutomi lebyi nga heriki. (Varhoma 6:23) A va talanga lava nga ta hanya etilweni hikwalaho ka xiavelo xo hlawuleka naswona vo tala va ta hanya eparadeyisini ya laha misaveni.