Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Wanuna La Hundzuleke Misava

Wanuna La Hundzuleke Misava

 Wanuna La Hundzuleke Misava

Ku ni vanhu va tibiliyoni lava hanyeke laha misaveni va tlhela va fa. Vo tala va vona a va endlanga nchumu xa nkoka lexi va tsundzukiwaka ha xona. Kambe, van’wana va endle swilo leswi swi nga rivariwiki naswona swin’wana swa swona wa swi tirhisa evuton’wini bya wena bya siku ni siku.

U PFUKA nimixo kutani u tilunghiselela ku ya entirhweni. U lumeka timboni leswaku u ta vona leswi u swi endlaka loko u ri karhi u tilunghiselela. U teka buku kumbe magazini leswaku u ta yi hlaya loko u ri ebazini. A wu rivali ku teka tiphilisi leti u nyikiweke tona leswaku ti ku pfuna ku lwisana ni mavabyi. Hiloko siku ra wena se ri sungurile, naswona se u tirhise swin’wana swa swilo leswi endliweke hi vavanuna va nga ri vangani lava dumeke.

Michael Faraday U velekiwe hi 1791 naswona i Munghezi loyi a nga mutivi wa ntumbuluko, hi yena la endleke njhini leyi tirhaka hi gezi ni muchini lowu kotaka ku cinca matimba ya ntumbuluko ma va gezi. Leswi swi endle leswaku ku va ni gezi ro tala swinene leri vanhu va ri tirhisaka.

Ts’ai Lun Loyi a nga mutirhela mfumo ehubyeni ya le China hi yena wo sungula ku endla phepha kwalomu ka 105 C.E., naswona leswi a nga swi sungula swi endle leswaku ku endliwa maphepha yo tala.

Johannes Gutenberg I Mujarimani naswona kwalomu ka 1450 u endle muchini wo sungula wo kandziyisa lowu rhwalekaka. Muchini lowu a wu durhi ku kandziyisa ha wona naswona wu kota ku kandziyisa rungula ro tala swinene.

Alexander Fleming I mukambisisi loyi a humaka eScotland naswona hi 1928 u tshubule tiphilisi leti a ti vitaneke penisilini. Sweswi tiphilisi leti hi tona leti tirhisiwaka ngopfu ku sivela mavabyi.

Handle ko kanakana, leswi tshuburiweke ni ku endliwa hi vavanuna lava swi pfune vanhu va tibiliyoni swi tlhela swi endla leswaku va va ni rihanyo lerinene.

Hambiswiritano, ku ni wanuna loyi a hambaneke swinene ni vavanuna lava hinkwavo. A nga tshubulanga swilo swa sayense kumbe tiphilisi to tshungula. Ematshan’weni ya sweswo, wanuna loyi la kuleleke endyangwini lowu a wu nga fumanga u fe emalembeni ya kwalomu ka 2 000 lama hundzeke naswona u siye rungula ra matimba leri nyikaka ntshembo ni nchavelelo. Loko hi ehleketa hi ndlela leyi vutomi byakwe byi nga byi khumba ha yona vutomi bya vanhu emisaveni hinkwayo, vanhu vo tala va nga pfumela leswaku leswi vanhu va nga swi endla, a hi nchumu loko swi pimanisiwa ni leswi yena a nga swi endla.

Wanuna yoloye i Yesu Kreste. Hi rihi rungula leri a ri chumayeleke? Xana rungula rero ri nga byi khumba njhani vutomi bya wena?