Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Xana Wa Xi Pfumelela Xikwembu Leswaku Xi Vulavula Na Wena Siku Ni Siku?

Xana Wa Xi Pfumelela Xikwembu Leswaku Xi Vulavula Na Wena Siku Ni Siku?

XANA u tilanguta kangani exivonini? Eka vo tala va hina leswi ko va tshamelo maxelo—kumbexana hi tilanguta ko hlayanyana siku ni siku. Ha yini? Hikuva ha khathala hi ndlela leyi hi langutekaka ha yona.

Ku hlaya Bibele swi nga ha fanisiwa ni ku tilanguta exivonini. (Yakobo 1:23-25) Rungula leri nga eRitweni ra Xikwembu ri ni matimba yo hi pfuna ku vona leswi hi nga swona hakunene. Ri “tlhava hambi ku ri ku ya fika emaaveni ya moya-xiviri ni moya.” (Vaheveru 4:12) Hi marito man’wana, ri hi pfuna ku vona vumunhu bya hina bya le ndzeni ku nga ri leswi hi nga swona ehandle ntsena. Ri hi kombisa laha hi faneleke hi antswisa kona, hilaha xivoni xi endlaka hakona.

Bibele a yo hi byela ntsena laha hi faneleke hi antswisa kona kambe yi tlhela yi hi pfuna hi ndlela leyi hi nga swi endlisaka swona sweswo. Muapostola Pawulo u tsale a ku: “Matsalwa hinkwawo ma huhuteriwe hi Xikwembu naswona ma pfuna ku dyondzisa, ku tshinya, ku lulamisa swilo, ku laya eku lulameni.” (2 Timotiya 3:16, 17) Xiya tinhla tinharhu eka leta mune leti boxiweke laha—ku tshinya, ku lulamisa swilo, ku laya—leti nga hi pfunaka ku antswisa mahanyelo ya hina ni swiendlo swa hina. Tanihi leswi hi faneleke hi tilanguta exivonini nkarhi na nkarhi ku tiyiseka leswaku hi languteka kahle, ku vuriwa yini hi ku va hi hlaya Rito ra Xikwembu, ku nga Bibele, nkarhi na nkarhi!

Loko Yehovha Xikwembu a hlawule Yoxuwa leswaku a rhangela tiko ra Israyele u n’wi byele leswi: “Buku leyi ya nawu yi nga suki enon’wini wa wena, naswona u fanele u yi hlaya hi rito ra le hansi nhlikanhi ni vusiku, leswaku u ta hisekela ku endla hi ku landza hinkwaswo leswi tsariweke eka yona; hi kona u nga ta endla ndlela ya wena yi humelela kutani u endla hi vutlhari.” (Yoxuwa 1:8) Leswaku Yoxuwa swi n’wi fambela kahle a a fanele a hlaya Rito ra Xikwembu “nhlikanhi ni vusiku” nkarhi na nkarhi.

Hilaha ku fanaka, buku yo sungula ya pisalema yi hi kombisa vuyelo byo hlaya Bibele nkarhi na nkarhi loko yi ku: “Wa tsaka munhu la nga fambangiki hi xitsundzuxo xa lavo homboloka, la nga yimangiki etindleleni ta vadyohi, naswona a nga tshamangiki exitshan’weni xa vahlekuri. Kambe u tsakela nawu wa Yehovha, naswona nawu wakwe u wu hlaya hi rito ra le hansi vusiku ni nhlikanhi. Kunene u ta fana ni murhi lowu byariweke etlhelo ka swinambyana swa mati, lowu humesaka mbhandzu wa wona hi nguva ya kona, lowu switluka swa wona swi nga vuniki, hinkwaswo leswi a swi endlaka swi ta humelela.” (Pisalema 1:1-3) A swi kanakanisi leswaku hi lava ku fana ni munhu wo tano.

Vanhu vo tala va swi endla mukhuva ku hlaya Bibele siku ni siku. Loko Mukreste un’wana a vutisiwa leswaku ha yini a hlaya Bibele siku ni  siku u te: “Loko ndzi khongela eka Xikwembu nkarhi na nkarhi na swona ndzi langutele leswaku xi hlamula swikhongelo swa mina, ha yini na mina ndzi nga xi yingisi hi ku hlaya Rito ra xona siku ni siku? Loko hi lava ku va vanghana lavanene, i swinene ku rhiya ndleve loko van’wana va vulavula.” U tiyisile hakunene. Ku hlaya Bibele swi fana ni ku yingisela Xikwembu hikuva eka yona hi kuma vonelo ra xona etimhakeni to karhi.

Ndlela Yo Namarhela Xiyimiso Xo Hlaya Bibele

Kumbexana u tshame u ringeta ku va ni xiyimiso xo hlaya Bibele. Xana u yi hlaye hinkwayo? Leyi i ndlela ya kahle swinene yo tolovelana ni rungula leri nga endzeni ka yona. Hambiswiritano, van’wana se i ko tala va ri karhi va ringeta ku hlaya Bibele hinkwayo kambe va tshika va nga si heta. Xana na wena swi tshame swi ku humelela? Xana u nga endla yini leswaku u fikelela pakani ya wena yo hlaya Bibele hinkwayo? Swi nga va njhani loko wo ringeta ku landzela swiringanyeto swimbirhi leswi landzelaka!

Xana u nga tivekela nkarhi etlhelo wo hlaya Bibele siku ni siku?

Tiendlele xiyimiso xo hlaya Bibele siku ni siku. Hlawula nkarhi lowu u nga kotaka ku hlaya Bibele ha wona siku ni siku. Loko hi swivangelo swo karhi u nga swi koti ku hlaya Bibele hi nkarhi lowu u tivekeleke wona, tivekele nkarhi wun’wana lowu u nga ta hlaya ha wona leswaku siku ri nga hundzi u nga hlayanga Rito ra Xikwembu. Hi ndlela yoleyo u ta va u tekelela xikombiso xa Vaberiya va khale. Hi byeriwa leswi ha vona: “Va amukele rito hi mapfundza lamakulu ya mianakanyo, va kambisisa Matsalwa hi vukheta siku ni siku ku vona loko swilo leswi swi ri tano.”—Mintirho 17:11.

Tivekele pakani. Hi xikombiso, loko u hlaya tindzima tinharhu ku ya eka ntlhanu ta Bibele hi siku, u nga swi kota ku hlaya Bibele hinkwayo hi lembe rin’we ntsena. Chati leyi nga eka matluka lama landzelaka yi kombisa ndlela leyi u nga swi endlaka ha yona sweswo. Swi nga va njhani loko wo ringeta ku tirhisa xiyimiso lexi? Laha ku tsariweke ku “Siku,” hlela leswaku hi rihi siku leri u nga ta hlaya tindzima to karhi ha rona. Kutani eka bokisi leri kombisiweke, fungha loko u hete ku hlaya. Ku endla tano swi ta ku pfuna leswaku u vona nhluvuko lowu u wu endleke.

Loko se u hlaye Bibele hinkwayo swi nga heleli kwalaho, tlhela u yi hlaya. U nga tirhisa xiyimiso lexi fanaka leswaku u hlaya Bibele hinkwayo lembe ni lembe, kumbexana nkarhi na nkarhi u sungula eka xiyenge xin’wana. Kumbe loko u nga lavi ku hatla u heta ku hlaya Bibele, u nga ha teka masiku mambirhi ku ya eka manharhu u ri karhi u hlaya tindzimana to karhi leti longoloxiweke eka xiyimiso lexi.

Nkarhi na nkarhi loko u hlaya Bibele, u ta kuma swilo leswintshwa leswi u nga swi tirhisaka evuton’wini bya wena, ku nga swilo leswi u nga si tshamaka u swi vona. Ha yini? Hikuva “xiyimo xa misava leyi xa hundzuka” naswona vutomi ni swiyimo swa hina swa cinca-cinca nkarhi na nkarhi. (1 Vakorinto 7:31) Siku ni siku tiyimisele ku tilanguta exivonini, ku nga Rito ra Xikwembu, Bibele. Hi ndlela yoleyo, u nga tiyiseka leswaku u pfumelela leswaku Xikwembu xi vulavula na wena siku ni siku.—Pisalema 16:8.