Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Lexi Tivaka Ku Tsana Ka Hina

Lexi Tivaka Ku Tsana Ka Hina

 Tshinela Eka Xikwembu

Lexi Tivaka Ku Tsana Ka Hina

Levhitika 5:2-11

“NDZI ringete hi matimba, kambe a ndzi vona leswaku a swi nga enelanga.” Marito lawa ma vuriwe hi wansati un’wana loyi a a tikarhatela ku tsakisa Xikwembu. Xana Yehovha Xikwembu wa ma amukela matshalatshala ya vagandzeri vakwe? Xana wa swi twisisa leswaku ku tsana ka vona ni swiyimo swa vona swi nga ha va sivela ku n’wi tirhela hilaha ku engetelekeke? Leswaku hi hlamula swivutiso leswi, hi nga pfuniwa hi ku kambisisa leswi vuriweke eka Nawu wa Muxe malunghana ni magandzelo yo karhi, hilaha swi tsariweke hakona eka Levhitika 5:2-11.

Hi ku ya hi Nawu wolowo, Xikwembu a xi lava leswaku vanhu va endla switlhavelo swo hambana-hambana kumbe magandzelo, leswaku va ta rivaleriwa swidyoho swa vona. Eka swiyimo leswi boxiweke eka rungula leri, munhu wa kona a a nga dyohanga hi vomu kumbe a a nga swi tivi leswaku u dyohile. (Tindzimana 2-4) Loko a swi xiya leswaku u dyohile, a a fanele a phofula xidyoho xakwe kutani a tisa gandzelo ra nandzu wakwe, ku nga “xinyimpfana xa ntswele kumbe ximbutana xa ntswele.” (Tindzimana 5, 6) Kambe a ku ta endleka yini loko a ri xisiwana naswona a ri hava xinyimpfana kumbe ximbutana xo endla gandzela ha xona? Xana Nawu a wu lava leswaku a lomba xifuwo xolexo kutani a nghena eswikweletini? Xana a a fanele a tirha kukondza a xi kuma, hambileswi sweswo a swi ta endla leswaku a hlwela ku ya kombela ku rivaleriwa swidyoho swakwe?

Loko Nawu wu vulavula hi ku anakanyela loku Yehovha a nga na kona wu ri: ‘Kambe, loko munhu a nga swi koti ku humesa nyimpfu, u fanele a tisa magugurhwana mambirhi kumbe swituvana swimbirhi eka Yehovha.’ (Ndzimana 7) Xiga lexi nge ‘loko a nga swi koti ku humesa’ xi nga ha tlhela xi hundzuluxeriwa xi va “loko swi ri ehenhla ka matimba yakwe.” Loko ku ri leswaku Muisrayele wa kona a a ri xisiwana xo hetelela lerova a a nga ta swi kota ku humesa nyimpfu, Xikwembu a xi ta amukela nchumu lowu a a ta kota ku wu nyikela, ku nga swituvana swimbirhi kumbe magugurhwana mambirhi.

Xana munhu yoloye a a fanele a endla yini loko a a nga ta swi kota hambi ku ri ku nyikela hi swinyenyana swimbirhi? Nawu a wu ku: “[U] fanele [a] tisa vukhume bya mpimo wa efa [tikhapu ta nhungu kumbe ta kaye] ya mapa lama silekeke kahle byi va gandzelo ra [yena] ra xidyoho.” (Ndzimana 11) Yehovha u pfumelele vanhu lava nga swi swisiwana swo hetelela leswaku va nyikela hi gandzelo rin’wana ra xidyoho ematshan’weni yo nyikela hi swifuwo. * Le Israyele, ku va munhu a ri xisiwana a swi nga ta n’wi sivela ku kuma mikateko ya ku rivaleriwa swidyoho kumbe ku va ni ku rhula ni Xikwembu.

I yini leswi hi swi dyondzaka hi Yehovha malunghana ni nawu wa magandzelo ya nandzu? Yehovha u ni ntwela-vusiwana naswona wa swi tiva leswi vagandzeri vakwe va kotaka kumbe va tsandzekaka ku swi endla. (Pisalema 103:14) U lava leswaku hi tshinela eka yena naswona hi va ni vuxaka lebyinene na yena hambiloko hi langutana ni swiphiqo swo tika swo fana ni ku dyuhala, vuvabyi, vutihlamuleri byo wundla ndyangu ni byin’wana. Swi nga hi chavelela ku tiva leswaku Yehovha Xikwembu wa tsaka loko hi endla hinkwaswo leswi nga ematimbeni ya hina.

[Nhlamuselo ya le hansi]

^ par. 7 Ngati ya xifuwo hi yona leyi a yi endla leswaku munhu a rivaleriwa swidyoho hikuva Xikwembu a xi yi teka yi ri ya risima. (Levhitika 17:11) Xana leswi swi vula leswaku magandzelo ya mapa lama a ma tisiwa hi swisiwana a ma nga ri ya nkoka? Doo! Entiyisweni Yehovha a a tsakisiwa hi ku titsongahata ni ku tinyiketela loku a ku kombisiwa hi vanhu lava a va nyikela magandzelo wolawo. Ku tlula kwalaho, swidyoho swa tiko hinkwaro ra Israyele ku katsa ni swa swisiwana, hinkwaswo ka swona a swi hlanganisiwa eka magandzelo ya swifuwo lawa a ma nyikeriwa eka Xikwembu kan’we hi lembe, hi Siku ro Kombela ku Rivaleriwa Swidyoho.—Levhitika 16:29, 30.