Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Ku Velekiwa Hi Vuntshwa—Xana Ku Endlekisa Ku Yini?

Ku Velekiwa Hi Vuntshwa—Xana Ku Endlekisa Ku Yini?

 Ku Velekiwa Hi Vuntshwa—Xana Ku Endlekisa Ku Yini?

LOKO Yesu a vulavula na Nikodema a nga vulavulanga ntsena hi ndlela leyi swi nga swa nkoka ha yona ni leswi munhu a faneleke a swi endla leswaku a velekiwa ra vumbirhi, kambe u tlhele a vulavula hi leswi ku velekiwa ra vumbirhi swi vulaka swona. Yesu u te: “Loko munhu a nga velekiwanga hi mati ni moya, a nge ngheni emfun’weni wa Xikwembu.” (Yohane 3:5) Xisweswo, munhu u velekiwa ra vumbirhi hi mati ni moya. Kambe xiga lexi nge “mati ni moya” xi vula yini?

Xana “Mati Ni Moya” I Yini?

Leswi Nikodema a a ri mukambisisi wa vukhongeri bya Xiyuda, a swi kanakanisi leswaku a a yi toloverile ndlela leyi Matsalwa ya Xiheveru ma xi tirhisaka ha yona xiga lexi nge “moya wa Xikwembu”—ku nga matimba lama tirhaka ya Xikwembu lama susumetelaka vanhu leswaku va endla mintirho yo hlawuleka. (Genesa 41:38; Eksoda 31:3; 1 Samuwele 10:6) Kutani loko Yesu a tirhise rito “moya,” Nikodema u fanele a swi twisisile leswaku ku vulavuriwa hi moya lowo kwetsima, ku nga matimba lama tirhaka ya Xikwembu.

Ku vuriwa yini hi mati lawa Yesu a vulavuleke ha wona? Kambisisa swiendlakalo leswi ku tsariweke ha swona emahlweninyana ni le ndzhaku ka bulo leri Yesu a veke na rona na Nikodema. Swiendlakalo swoleswo swi kombisa leswaku Yohane lowo Khuvula ni vadyondzisiwa va Yesu a va khuvula vanhu hi mati. (Yohane 1:19, 31; 3:22; 4:1-3) Mukhuva lowu wu sungule ku toloveleka swinene eYerusalema. Hikokwalaho, loko Yesu a vulavule hi mati, Nikodema a nga ha va a swi twisisile leswaku Yesu a a nga vulavuli hi mati hi ku angarhela, kambe a a vulavula hi ku khuvuriwa hi mati. *

Ku Khuvuriwa “Hi Moya Lowo Kwetsima”

Loko ku “velekiwa hi mati” swi fambisana ni ku khuvuriwa hi mati, xana swi vula yini ‘ku velekiwa hi moya’? Emahlweni ko va Nikodema a vulavula na Yesu, Yohane lowo Khuvula u tshame a vula leswaku vanhu a va nga ta khuvuriwa hi mati ntsena kambe ni hi moya. U te: “Mina ndzi mi khuvula hi mati, kambe yena [Yesu] u ta mi khuvula hi moya lowo kwetsima.” (Marka 1:7, 8) Marka, mutsari wa buku yin’wana ya Tievhangeli, u hlamusela ndlela leyi nkhuvulo wo tano wo sungula wu endlekeke ha yona. U tsale a ku: “Siku rin’wana Yesu a ta a huma eNazareta wa Galeliya kutani a khuvuriwa eYordani hi Yohane. Hi ku hatlisa loko a huma ematini u vone matilo ma avana, kutani moya wu xikela ehenhla ka yena ku fana ni tuva.” (Marka 1:9, 10) Yesu u khuvuriwe hi  ku nyuperisiwa enambyeni wa Yordani. U khuvuriwe hi moya lowo kwetsima hi nkarhi lowu a amukeleke moya lowu humaka etilweni.

Endzhaku ka malembe ya kwalomu ka manharhu Yesu a khuvuriwile, u tiyisekise vadyondzisiwa vakwe a ku: “N’wina mi ta khuvuriwa hi moya lowo kwetsima emasikwini ma nga ri mangani ku sukela sweswi.” (Mintirho 1:5) Xana sweswo swi endleke rini?

Hi siku ra Pentekosta hi lembe ra 33 C.E., vadyondzisiwa va Yesu va kwalomu ka 120 va hlengeletanile endlwini yin’wana eYerusalema. “Hi xitshuketa ku humelela huwa yi huma etilweni yi kotisa rimoyana leri hungaka hi rivilo ra matimba, yi tata yindlu hinkwayo leyi a va tshame eka yona. Hiloko ku vonaka tindzimi leti fanaka ni ndzilo eka vona . . . , kutani hinkwavo va tala moya lowo kwetsima.” (Mintirho 2:1-4) Hi siku rero, vanhu van’wana eYerusalema va khutaziwe ku va va khuvuriwa hi mati. Muapostola Petro u byele ntshungu a ku: “Hundzukani, un’wana ni un’wana wa n’wina a khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste leswaku mi rivaleriwa swidyoho swa n’wina, kutani mi ta kuma nyiko ya mahala ya moya lowo kwetsima.” Xana ntshungu wolowo wu endle yini? “Lava amukeleke rito rakwe hi mbilu hinkwayo va khuvuriwile, naswona hi siku rero ku engeteriwe mimoya-xiviri ya kwalomu ka 3 000.”—Mintirho 2:38, 41.

Mixaka Yimbirhi Ya Nkhuvulo

I yini leswi minkhuvulo leyi yi swi paluxaka malunghana ni ku velekiwa hi vuntshwa? Yi kombisa leswaku ku velekiwa hi vuntshwa ku endleka hi mixaka yimbirhi ya nkhuvulo. Xiya leswaku Yesu u rhange a khuvuriwa hi mati. Hiloko a amukela moya lowo kwetsima. Hilaha ku fanaka, vadyondzisiwa vo sungula va rhange va khuvuriwa hi mati (van’wana va khuvuriwe hi Yohane lowo Khuvula), kutani va amukela moya lowo kwetsima. (Yohane 1:26-36) Hilaha ku fanaka, vadyondzisiwa lavantshwa va 3 000 va rhange va khuvuriwa hi mati kutani va amukela moya lowo kwetsima.

Loko hi tsundzuka minkhuvulo leyi endlekeke hi Pentekosta hi lembe ra 33 C.E., xana hi nga langutela leswaku ku velekiwa hi vuntshwa ku endleka hi ndlela yihi namuntlha? Hi ndlela leyi fanaka ni leyi swi endlekeke ha yona eka vaapostola va Yesu ni vadyondzisiwa vo sungula. Xo sungula, munhu wa hundzuka eswidyohweni swakwe, a tshika mahanyelo yakwe yo biha, a nyiketela vutomi byakwe eka Yehovha leswaku a n’wi gandzela ni ku n’wi tirhela, kutani a kombisa ku tinyiketela kakwe erivaleni hi ku khuvuriwa hi mati. Kutani loko Xikwembu xi n’wi hlawula leswaku a va hosi eMfun’weni wa xona, wa totiwa hi moya lowo kwetsima. Xiphemu xo sungula xa mixaka leyimbirhi ya nkhuvulo (ku khuvuriwa hi mati) xi sunguriwa hi munhu hi yexe; xiphemu xa vumbirhi (ku khuvuriwa hi moya) xi endliwa hi Xikwembu. Loko munhu a khuvuriwa hi tindlela leti hatimbirhi, u va a velekiwe hi vuntshwa.

Kambe, ha yini Yesu a tirhise xiga lexi nge ‘ku velekiwa hi mati ni moya’ loko a vulavula na Nikodema? A a lava ku kandziyisa leswaku vutomi bya lava khuvuriwaka hi mati ni moya a byi ta cinca hi ndlela leyi hlamarisaka. Xihloko lexi landzelaka xi ta kambisisa yinhla yoleyo ya ku velekiwa hi vuntshwa.

[Nhlamuselo ya le hansi]

^ par. 5 Hi ndlela leyi fanaka, muapostola Petro u tshame a vula leswi loko ku khuvuriwa vanhu: “Xana u kona loyi a nga alaka ni mati?”—Mintirho 10:47.

[Xifaniso lexi nga eka tluka 9]

Yohane u va khuvule hi mati Vaisrayele lava hundzukeke