Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Xana Vumundzuku Byi Hi Khomele Yini?

Xana Vumundzuku Byi Hi Khomele Yini?

 Xana Vumundzuku Byi Hi Khomele Yini?

HA YINI SWI RI SWA NKOKA KU KUMA NHLAMULO YA XIVUTISO LEXI? Langutelo leri munhu a nga na rona ra leswaku vumundzuku byi ta va lebyi tsakisaka kumbe lebyi nga tsakisiki ri nga khumba ndlela leyi a hanyaka ha yona namuntlha. Hi xikombiso, vanhu lava nga riki na ntshembo hi vumundzuku va nga ha va ni langutelo leri: “A hi dyeni hi nwa, hikuva mundzuku hi ta fa.” (1 Vakorinto 15:32) Langutelo ro tano hakanyingi ri endla leswaku vanhu va va ni makolo, va nwa ku tlula mpimo ni ku vilela hi vutomi​—sweswo a swi endli leswaku hi va ni ku rhula evuton’wini bya hina.

Kutani loko vumundzuku a byi titshege hi ku helela eka matshalatshala ya vanhu, ntshembo wa hina hi vumundzuku a wu ta va lowu chavisaka. Moya, mati ni mbango swi karhi swa thyakisiwa hi mpimo lowukulu. Nxungeto wa nyimpi ya matlhari ya nyutliya ni nhlaselo wa vutherorisi swi karhi swa andza. Vuvabyi ni vusweti swi hlasela vanhu va tibiliyoni emisaveni hinkwayo. Kambe, ku ni swivangelo leswi twalaka swa ku va ni ntshembo wa leswaku hi ta va ni vumundzuku lebyi tsakisaka.

Hambileswi vanhu va nga swi kotiki ku vula ka ha ri emahlweni hi ndlela leyi pakanisaka leswi vumundzuku byi nga ta va xiswona, Yehovha Xikwembu u tihlamusela tanihi “Loyi a vulaka ka ha ri eku sunguleni leswi nga ta humelela emakumu, ku sukela khale swinene a vula leswi nga si tshamaka swi endliwa.” (Esaya 46:10) Xana Yehovha u vula yini malunghana ni leswi hi nga swi langutelaka enkarhini lowu taka?

Leswi Bibele Yi Swi Vulaka

Yehovha a nge pfumeleli leswaku misava yi lovisiwa. Kahle-kahle, Bibele yi tshembisa leswaku u ta “lovisa lava onhaka misava.” (Nhlavutelo 11:18) Hi ku tirhisa Mfumo wakwe kumbe hulumendhe ya le tilweni, Yehovha u ta herisa vubihi emisaveni kutani a endla leswaku misava yi va exiyin’weni lexi a a lave leswaku yi va eka xona eku sunguleni. (Genesa 1:26-31; 2:8, 9; Matewu 6:9, 10) Tindzimana leti landzelaka ta Bibele ti hi kombisa leswi vumundzuku byi nga ta va xiswona, ti hlamusela swiendlakalo leswi nga ta khumba munhu un’wana ni un’wana emisaveni ku nga ri khale.

Pisalema 46:8, 9.“N’wina vanhu tanani, vonani swiendlo swa Yehovha, ndlela leyi a vekeke ha yona swilo leswi hlamarisaka emisaveni. U herisa tinyimpi ku ya fika emakumu ya misava. Vurha u byi tshova hi le xikarhi naswona u tshovelela fumu; tigolonyi u ti hisa endzilweni.”

Esaya 35:5, 6“Hi nkarhi wolowo mahlo ya lava nga voniki ma ta pfuriwa, ni tindleve ta lava nga twiki ti ta pfuriwa. Hi nkarhi wolowo la khutaka u ta tlula kukota mhunti, ni ririmi ra la nga vulavuriki ri ta huwelela hi ku tsaka. Hikuva emananga  ku ta pfelela mati, ni swinambyana etimbaleni ta le kwandzasini.”

Esaya 65:21, 22. “Va ta aka tindlu va tshama eka tona; kunene va ta rima masimu ya vhinya va dya mihandzu ya wona. A va nge aki kutani ku tshama un’wana; a va nge rimi kutani ku dya un’wana.”

Daniyele 2:44. “Xikwembu xa le tilweni xi ta veka mfumo lowu wu nga ta ka wu nga lovisiwi. Mfumo lowu wu nga ka wu nga hundziseriwi eka vanhu van’wana. Wu ta pfotlosa kutani wu herisa mimfumo leyi hinkwayo, kambe wona wu ta tshama hilaha ku nga riki na makumu.”

Yohane 5:28, 29. “Nkarhi wa ta lowu hinkwavo lava nga eka masirha-bako ya xitsundzuxo va nga ta twa rito ra [Yesu] kutani va huma.”

Nhlavutelo 21:3,4. “Xikwembu hi xiviri xi ta va na vona. Kutani xi ta sula mihloti hinkwayo ematihlweni ya vona, rifu a ri nge he vi kona, hambi ku ri ku kolola, ni xirilo ni xitlhavi a swi nge he vi kona. Swilo swo sungula swi hundzile.”

Ndlela Leyi Tinhlamulo Ta Bibele Ti Tisaka Ku Rhula Ha Yona

Loko wa ha ku sungula ku twa hi switshembiso leswi hlamuseriweke laha henhla swi nga ha ku tikela ku swi tshemba. Kambe switshembiso leswi swi endliwe hi Xikwembu ku nga ri hi vanhu. Naswona Yehovha Xikwembu ‘a nga hembi.’​—Tito 1:2.

Loko u tshemba switshembiso swa Xikwembu naswona u hanya hi milawu ya xona, u ta tshama u ri ni ku rhula evuton’wini ku nga khathariseki swiyimo swo tika swinene leswi u hlangavetanaka na swona. Tinyimpi, vusweti, vuvabyi hambi ku ri swiphiqo swa vudyuhari kumbe ku tiva leswaku u ta fa​—ku hava na xin’we xa swilo leswi lexi nga ta ku endla leswaku u nga vi ni ku rhula. Ha yini? Hikuva u ta khorwiseka leswaku Mfumo wa Xikwembu wu ta herisa vuyelo bya swiphiqo leswi hinkwaswo.

U nga wu kuma njhani ntshembo wo tano hi vumundzuku? U fanele u “hundzula mianakanyo ya [wena]” kutani u tiyiseka “hi ku rhandza ka Xikwembu loku nga kunene ni loku amukelekaka ni loku hetisekeke.” (Varhoma 12:2) Swi nga ha endleka u lava vumbhoni lebyi engetelekeke bya leswaku switshembiso swa Bibele swa tshembeka. Swa vuyerisa ku endla ndzavisiso wolowo. A swi talanga swilo leswi lavekaka leswaku u va ni ku rhula.

[Xifaniso eka tluka 8, 9]

Xana Rito ra Xikwembu ri ri yini malunghana ni vumundzuku?

Esaya 35:5

Esaya 35:6

Yohane 5:28, 29