Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Va Tinyikele Hi Ku Tirhandzela Le New York

Va Tinyikele Hi Ku Tirhandzela Le New York

MALEMBE ma nga ri mangani lama hundzeke, Cesar ni nsati wakwe Rocio, a va hanya emafurheni le California, laha Cesar a a tirha ku nghenisa fambiselo ro hisisa miako, ro nghenisa moya emiakweni ni ro titimerisa miako naswona Rocio a a tirha nkarhi wo karhi eka dokodela. A va ri ni yindlu naswona a va nga ri na vana. Hambiswiritano, ku humelele swin’wana leswi cinceke vutomi bya vona. A ku ri yini swilo swa kona?

Hi October 2009, rhavi ra le United States ri rhumele mapapila emavandlheni hinkwawo ya le tikweni rolero, ri kombela vatirhi va ku tirhandzela lava nga ni ntokoto leswaku va endla swikombelo swo tirha eBethele ku ringana nkarhinyana leswaku va ta pfuneta eka ntirho wo ndlandlamuxa miako ya rhavi le Wallkill, eNew York. Hambi ku ri lava malembe ya vona ma nga le henhla ka ya lava pfumeleriweke ku tirha eBethele, va rhambiwile leswaku va endla swikombelo swo ya pfuneta. Cesar na Rocio va ri: “Leswi se hi kuleke, a hi swi tiva leswaku leri i lunghelo leri taka kan’we evuton’wini ra ku ya tirha eBethele. A hi nga ta ri tshika ri hundza lunghelo rolero.” Mpatswa lowu wu nambe wu fambisa swikombelo swa wona.

Vatirhi van’wana va ku tirhandzela lava pfunetaka le Warwick

Ku hundze nkarhi wo tlula lembe, kambe Cesar na Rocio va nga vitaniwi eBethele. Nilokoswiritano, va olovise vutomi bya vona leswaku va kota ku fikelela pakani ya vona. Cesar u ri: “Hi hundzule garaji ya hina yi va kamara leswaku hi ta tirhisa yona kutani hi hirhisa yindlu ya hina. Endzhaku ka sweswo, hi rhurhile endlwini ya hina leyikulu leyi a hi yi rhandza leyi a hi nga ri na malembe mangani hi yi akile, ivi hi ya tshama laha a ku ri garaji ya hina. Ku endla ku cinca loku swi endle leswaku hi tshama hi lunghekele ku amukela xirhambo xo ya tirha eBethele loko vo tshuka va hi vitana.” Ku endleke yini endzhaku ka sweswo? Rocio u ri: “Loko se hi ri ni n’hweti hi tshama eka ndhawu ya hina leyintshwa, hi kume xirhambo xo ya tirha nkarhinyana le Wallkill. Swi ve erivaleni leswaku leswi hi oloviseke vutomi bya hina, Yehovha a a ri eku hi katekiseni.”

Jason, Cesar na William

MOYA WA VONA WO TINYIKELA WA KATEKISIWA

Ku fana na Cesar na Rocio, vamakwerhu va xinuna ni va xisati va madzana va titsone swo karhi leswaku va ta ya pfuneta entirhweni wo aka lowu a wu endliwa le Xifundzheni-nkulu xa New York. Vo tala va vona va seketela ntirho wo ndlandlamuxa miako le Wallkill, kasi  van’wana vo tala va pfuneta eku akiweni ka yindlu-nkulu ya misava hinkwayo le Warwick. * Mimpatswa yo tala yi sukele makaya ya yona yo saseka, mintirho leyi holelaka ni swifuwo swa yona leswaku yi va ni nkarhi wo tala wo tirhela Yehovha. Xana Yehovha u wu katekisile moya wa vona wo tinyikela? U wu katekisile hakunene!

Way

Hi xikombiso, Way loyi a tivaka gezi na Debra, lava nga le kusuhi ni ku hlanganisa malembe ya 60 va xavise yindlu ya vona ni swilo swin’wana swa vona swo tala le Kansas, kutani va rhurhela le Wallkill leswaku va ya tirha eBethele kambe va nga tshami kona. * Hambileswi sweswo a swi lava leswaku va endla ku cinca ko karhi evuton’wini bya vona, a va tisoli hi swilo leswi va titsoneke swona. Malunghana ni ntirho wakwe wa le Bethele, Debra u ri: “Minkarhi yin’wana ndzi titwa onge na mina ndzi un’wana wa vanhu lava akaka eParadeyisini lava kombisiweke eka swifaniso swa minkandziyiso ya hina!”

Melvin na Sharon va xavise yindlu ya vona ni nhundzu ya vona le Carolina Dzonga leswaku va ya pfuneta le Warwick. Hambileswi a swi nga olovi ku va mpatswa lowu wu titsona swo karhi, wu swi teka ku ri lunghelo lerikulu ku katseka entirhweni wolowo lowu nga ta ka wu nga rivariwi. Wu ri: “Swa tsakisa swinene ku tiva leswaku u endla ntirho lowu nga ta vuyerisa nhlengeletano ya Xikwembu emisaveni hinkwayo.”

Kenneth

Kenneth, loyi a a tirha ku aka kambe se a humeke penceni na Maureen, lava nga ni malembe ya kwalomu ka 55, va rhurhe eCalifornia leswaku va ta ya tirha eka ntirho wo aka le Warwick. Leswaku va kota ku rhurha, va endle malunghiselelo ya leswaku makwerhu un’wana wa xisati wa le vandlheni a khathalela yindlu ya vona naswona va tlhele va kombela swirho swa ndyangu wa vona leswaku swi va pfuna ku khathalela tata wa Ken loyi a dyuhaleke. Xana va tisola hikwalaho ka xiboho lexi va xi tekeke xo ya tirha eBethele? Doo! Ken u ri: “Ha vuyeriwa swinene. Xana a ku na mintlhontlho? Yi kona, kambe hi hanya vutomi lebyi vuyerisaka swinene naswona hi khutaza ni van’wana swi huma embilwini leswaku va wu nghenela ntirho lowu.”

KU HLULA MINTLHONTLHO

Vo tala va lava va endleke swikombelo a va fanele va hlula swihinga swo karhi. Hi xikombiso, William na Sandra, lava nga ni malembe ya va-60, a va titshamele kahle le Pennsylvania, swilo swi va fambela kahle evuton’wini. A va ri na bindzu leri a ri famba kahle laha a ku endliwa tinsimbi ta michini naswona a ku ri ni vatirhi va 17. A va hlanganyela evandlheni leri va hlanganyeleke eka rona ku sukela loko va ha ri vatsongo, naswona maxaka ya vona yo tala a ma tshama kwalaho. Kutani loko va pfulekeriwe hi nkarhi wa ku ya tirha eWallkill kambe va nga tshami kona, a va swi tiva leswaku a va ta hambana ni vanhu ni swilo hinkwaswo leswi a  va swi toloverile. William u ri: “Handle ko kanakana, ntlhontlho lowukulu lowu hi veke na wona a ku ri ku tshika ku hanya emafurheni.” Hambiswiritano, endzhaku ko khongela swinene, mpatswa wolowo wu endle xiboho xo rhurha—ku nga goza leri wu nga tisoliki ha rona. William u ri: “Ntsako lowu hi vaka na wona loko hi tirha ni swirho swa ndyangu wa Bethele a wu nge pimanisiwi na nchumu. Mina na Sandra a hi si tshama hi tsaka hi ndlela leyi hi tsakeke ha yona sweswi!”

Mimpatswa yin’wana leyi tirhaka le Wallkill

Ricky, loyi a nga mukongomisi wa ntirho wo aka le Hawaii, u kume xirhambo xo ya tirha eBethele kambe a nga tshami kona, laha a a ta pfuneta eka ntirho wo aka le Warwick. Nsati wa yena Kendra, a a lava leswaku a amukela xirhambo xolexo. Hambiswiritano, a va ri ni xivangelo lexi twalaka xo vilela hi vuhlayiseki bya Jacob n’wana wa vona wa mufana loyi a nga ni malembe ya 11. A va tivutisa loko ku ri vutlhari ku rhurhela eXifundzheni-nkulu xa New York, ni loko n’wana wa vona wa mufana a ta swi kota ku tolovelana ni xiyimo xa ndhawu yoleyo lexi hambaneke swinene ni laha a va tshama kona.

Ricky u ri: “Nchumu lowu a wu ri wa nkoka swinene eka hina a ku ri ku kuma vandlha leri nga ni vantshwa lava nga ni vuxaka lebyinene na Yehovha. A hi lava leswaku Jacob a va ni vanghana vo tala lavanene.” Vandlha leri va heteleleke va rhurhele eka rona a ri ri ni vantshwa va nga ri vangani kambe a ri ri ni vatirhi vo hlayanyana va le Bethele. Ricky u ri: “Endzhaku ka minhlangano ya hina yo sungula, ndzi vutise Jacob malunghana ni ndlela leyi a titwaka ha yona hi vandlha lerintshwa, ngopfu-ngopfu leswi a ku nga ri na tintangha ta yena. U te: ‘U nga vileli Tatana. Vanghana va mina ku ta va vamakwerhu va le Bethele lava ha riki vantshwa.’”

Jacob ni vatswari vakwe va ri karhi va burisana ni mutirhi wa le Bethele eHolweni ya Mfumo

Lexi tsakisaka, vamakwerhu lava ha riki vantshwa va le Bethele va ve vanghana va Jacob. Vuyelo byi ve byihi? Ricky wa hlamusela: “Siku rin’wana nivusiku ndzi hundze hi le kamareni ra n’wana wa hina naswona ndzi vone rivoni ra ha lumekiwile. A ndzi anakanya leswaku ndzi ta n’wi kuma a ri karhi a tlanga ntlango wa elektroniki, kambe a a ri ku hlayeni ka Bibele! Loko ndzi n’wi vutisa leswaku a a ri ku endleni ka yini, Jacob u te: ‘Ndzi muntshwa la tirhaka eBethele naswona ndzi lava ku hlaya Bibele ndzi yi heta hi lembe.’” A swi kanakanisi leswaku Ricky na Kendra va tsakile swinene, ku nga ri hikwalaho ka leswi Ricky a tirhaka eka ntirho wo aka le Warwick kambe ni hileswi ku rhurha ka vona swi tlhelaka swi pfuna ni n’wana wa vona leswaku a kula hi tlhelo ra moya.—Swiv. 22:6.

A VA VILELI HI VUMUNDZUKU

Luis na Dale

Ntirho wo aka le Wallkill ni le Warwick wu ta hetelela wu hetiwile, kutani lava va rhambiweke ku ta pfuneta va swi tiva leswaku va ta tirha swa xinkarhana eBethele. Xana vamakwerhu lava va karhateka malunghana ni laha va nga ta ya kona kumbe leswi va nga ta swi endla loko ntirho lowu wu hela? Nikatsongo. Vo tala va titwa ku fana ni mimpatswa yin’wana yimbirhi leyi nga  emalembeni ya va-50 leyi humaka eFlorida. John, loyi a kongomisaka ntirho wo aka ni nsati wa yena, Carmen, lava pfunetaka le Warwick, va ri: “Hi yi xiyile ndlela leyi Yehovha a swi khathaleleke ha yona swilaveko swa hina swo karhi ku fikela sweswi. Hi tibyele leswaku Yehovha a nga hi tisanga laha leswaku a ta hi fularhela enkarhini lowu taka.” (Ps 119:116) Luis, loyi a tirhaka ku mpfampfarhuta swilo swo timela ndzilo, ni nsati wa yena, Quenia, va tirha le Wallkill. Va ri: “Se hi yi vonile ndlela leyi Yehovha a hananaka ha yona hikuva u hi nyika leswi hi swi pfumalaka hi tlhelo ra nyama. Hambileswi hi nga swi tiviki leswaku u ta swi endla njhani, rini kumbe kwihi, ha tiyiseka leswaku u ta ya emahlweni a hi khathalela.”—Ps. 34:10; 37:25.

 “NKATEKO, KUKONDZA KU NGA HA PFUMALEKI NCHUMU”

John na Melvin

Vo tala va lava pfuneteke eka ntirho wo aka le New York a va ta va va nga yanga hikwalaho ka swivangelo swo hambana-hambana. Hambiswiritano, va ringe Yehovha—tanihi leswi a rhambaka un’wana ni un’wana wa hina leswaku a endla tano: “Ndzi kombela mi ndzi ringa, . . . mi vona loko ndzi ta ka ndzi nga mi pfuleli tinyangwa ta ndhambhi ya matilo kutani ndzi mi chululela nkateko, kukondza ku nga ha pfumaleki nchumu.”—Mal. 3:10.

Ha yini na wena u nga ringi Yehovha kutani u kuma mikateko yakwe leyi fuweke? Anakanyisisa hi xikhongelo malunghana ni leswi u nga swi endlaka leswaku u hlanganyela eka ntirho wo tsakisa lowu endliwaka, ku nga khathariseki leswaku hi le New York kumbe eka matsima man’wana yo aka miako leyi nga ta tirhiseriwa swilo swa le tilweni, kutani u tivonela hi ya wena ndlela leyi Yehovha a nga ta ku katekisa ha yona.—Mar. 10:29, 30.

Gary

Dale, munjhiniyara wa swa ku aka na Cathy, lava humaka le Alabama, va khutaza van’wana ku endla ntirho lowu. Va tirha le Wallkill, hikwalaho va ri: “Loko u va ni xivindzi xo tshika ku hanya emafurheni kutani u ya pfuneta laha ku nga ni xilaveko, u ta va ni lunghelo ro vona ndlela leyi moya wa Yehovha wu tirhaka ha yona.” Ku laveka yini leswaku u kota ku ya pfuneta? Dale u ri: “U fanele u hanya vutomi byo olova. A wu nge tisoli!” Gary, loyi a humaka eCarolina N’walungu, u ni malembe ya 30 a ri karhi a tirha tanihi mukongomisi eka khampani yo aka. Yena ni nsati wakwe Maureen, va vula leswaku yin’wana ya mikateko leyi va tiphinaka ha yona le Warwick i “ku hlangana ni ku tirha ni vamakwerhu vo tala va xinuna ni va xisati lava heteke malembe yo tala va tirhela Yehovha eBethele.” Gary u ya emahlweni a ku: “Leswaku u kota ku tirha eBethele u fanele u hanya vutomi byo olova, ku nga ndlela leyinene yo hanya eka mafambiselo lawa ya swilo.” Jason, loyi a a tirha hi gezi na Jennifer, lava humaka eIllinois, va vula leswaku ku tirha eka tsima ra le Bethele ya le Wallkill swi “ku endla u titwa onge se u le misaveni leyintshwa.” Jennifer u ya emahlweni a ku: “Swa tsakisa ku tiva leswaku Yehovha wa swi tlangela hinkwaswo leswi u n’wi endlelaka swona, naswona ntirho lowu u wu endlaka wu ta tshama wu ri wa nkoka ematihlweni ya yena. Yehovha u ta ku seketela swinene.”

^ ndzim. 7 Vamakwerhu lava tirhaka masiku yo karhi eBethele kambe va nga tshamiki kona vo tihakelela laha va tshamaka kona va tlhela va tixavela swilo leswi va swi pfumalaka.