Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Vugandzeri Bya Ndyangu—Xana U Nga Byi Endla Byi Tsakisa Swinene?

Vugandzeri Bya Ndyangu—Xana U Nga Byi Endla Byi Tsakisa Swinene?

Tatana un’wana wa le Brazil u ri: “Hi nkarhi wa Vugandzeri bya Ndyangu bya nimadyambu hi va ni mabulo lama tsakisaka, lerova loko ndzi nga wu byeli ndyangu wa mina leswaku swi ringene, hakanyingi hi kala hi byi heta nivusiku.” Le Japani nhloko yin’wana ya ndyangu yi vula leswaku n’wana wa yona wa mufana wa malembe ya khume u tikomba a nga ri na mhaka na nkarhi naswona u lava leswaku va ya emahlweni va dyondza. Ha yini? Tata wa yena u ri: “Vugandzeri bya ndyangu bya n’wi khutaza naswona sweswo swi n’wi endla leswaku a tsaka.”

Entiyisweni a hi vana hinkwavo byi va khutazaka naswona van’wana swi nga ha endleka va nga byi tsakeli vugandzeri bya ndyangu. Kambe ha yini va nga byi tsakeli? Tatana un’wana wa le Togo u ri: “Ku gandzela Yehovha a swi fanelanga swi phirha.” Loko swi phirha, xana swi nga endleka ku ri hikwalaho ka ndlela leyi vugandzeri bya ndyangu byi endliwaka ha yona? Mindyangu yo tala yi xiye leswaku vugandzeri bya ndyangu byi nga ha va “ntsako lowu heleleke,” hilaha buku ya Esaya yi vulaka hakona malunghana ni Savata.—Esa. 58:13, 14.

Vatatana lava nga Vakreste va swi xiya leswaku loko mindyangu ya vona yi ta tsakela vugandzeri bya ndyangu, yi fanele yi titwa yi ntshunxekile eka byona. Ralf la nga ni vana vanharhu va vanhwanyana ni mufana un’we u vula leswaku vugandzeri bya vona bya ndyangu byi fana ni loko va tidyela mabulo; un’wana ni un’wana wa katseka eka byona. Entiyisweni, minkarhi yin’wana swi nga ha tika ku endla leswaku ndyangu hinkwawo wu byi tsakela naswona wu katseka. Manana un’wana u ri: “A hi minkarhi hinkwayo ndzi vaka ni matimba yo endla leswaku vugandzeri bya ndyangu byi tsakisa hilaha a ndzi ta lava ku endla hakona.” Xana u nga swi kota ku hlula xihinga xolexo?

KU PFUMELELANA NI SWIYIMO NI KU ENDLA SWILO SWO HAMBANA-HAMBANA

Tatana un’wana wa le Jarimani la nga ni vana vambirhi u ri: “Hi fanele hi pfumelelana ni swiyimo.” Natalia, manana la nga ni vana vambirhi u ri: “Nchumu wa nkoka swinene endyangwini wa hina i ku endla swilo swo hambana-hambana minkarhi hinkwayo hi nkarhi wa vugandzeri bya ndyangu.” Mindyangu yo tala yi avanyisa vugandzeri bya yona bya ndyangu hi  swiphemu swo hlayanyana. Cleiton, tatana wa vana vambirhi lava nga le malembeni ya kondlo-a-ndzi-dyi wa le Brazil, u ri: “Sweswo swi endla leswaku dyondzo ya ndyangu yi tsakisa naswona hinkwavo endyangwini va katseka.” Loko vatswari va avanyisa minkarhi leyi ku dyondziwaka ha yona, swi nga va pfuna ku khathalela swilaveko swa n’wana ha un’we loko va siyana swinene hi malembe. Vatswari va nga vulavula hi swilaveko swa xirho ha xin’we xa ndyangu naswona va nga pfumelelana ni swiyimo loko va hlawula rungula leri nga ta tlhuvutsiwa ni endlelo leri va nga ta ri tirhisa.

I yini leswi mindyangu yin’wana yi swi endlaka leswaku yi va ni swilo swo hambana-hambana swo swi endla? Yin’wana yi sungula vugandzeri bya yona bya ndyangu hi ku yimbelelela Yehovha tinsimu. Juan wa le Mexico u ri: “Swi endla hi va exiyin’weni lexinene swi tlhela swi endla leswaku mianakanyo ya hina yi lunghekela ku twisisa rungula leri hi nga ta ri dyondza.” Ndyangu wakwe wu hlawula tinsimu leti fambisanaka ni rungula leri wu ri hlawuleke leswaku wu bula ha rona madyambu wolawo.

Sri Lanka

Mindyangu yo hlayanyana yi hlaya xiphemu xo karhi xa Bibele swin’we. Leswaku va endla swilo swo hambana-hambana, xirho ha xin’we xa ndyangu xi yimela vanhu vo karhi lava boxiweke eka xiphemu xa le Bibeleni lexi va hlayaka eka xona. Tatana un’wana wa le Japani wa pfumela leswaku yena “eku sunguleni a swi n’wi tikela ku hlaya hi ndlela yoleyo.” Kambe vana va yena vambirhi va majaha a va tsaka loko va vona vatswari va vona va tsakela ku endla swo karhi na vona. Mindyangu yin’wana yi tlanga mintlangu ya timhaka ta le Bibeleni. Roger, tatana wa vana vambirhi va majaha wa laha Afrika Dzonga u ri: “Hakanyingi [vana] va vona swilo leswi hina vatswari hi nga swi vonangiki eka rungula ra le Bibeleni.”

Afrika Dzonga

Ndlela yin’wana yo endla swilo swo hambana-hambana i ku endla ntirho wo karhi swin’we, tanihi ku aka ngalava leyi fanaka ni ya Nowa kumbe tempele leyi fanaka ni ya Solomoni. Mintirho yo tano yi lava leswaku ku endliwa ndzavisiso lowu nga tsakisaka. Hi xikombiso, ekamareni ro tshama eka rona ra ndyangu wun’wana wa le Asia a ku ri ni xinhwanyetana xa malembe ya ntlhanu xi ri ni vatswari va xona ni kokwa wa xona wa xisati. A va ri karhi va endla bodo ya ntlangu lowu a wu sekeriwe eka maendzo ya muapostola Pawulo ya vurhumiwa. Mindyangu yin’wana yi endle bodo ya mintlangu leyi sekeriweke eka rungula leri kumekaka ebukwini ya Eksoda. Donald wa le Togo la nga ni malembe ya 19 u vula leswaku ku endla swilo swo hambana-hambana “swi endle leswaku vugandzeri bya hina bya ndyangu byi tsakisa naswona swi tise ku cinca endyangwini wa ka hina.” Xana u nga anakanya hi swilo leswi nga ta endla leswaku vugandzeri bya n’wina bya ndyangu byi tsakisa swinene?

United States of America

KU LUNGHISELELA I SWA NKOKA

Hambileswi ku endla swilo swo hambana-hambana ni ku pfumelelana ni swiyimo swi endlaka vugandzeri bya ndyangu byi tsakisa, kambe leswaku byi dyondzisa swi lava leswaku hinkwenu mi lunghiselela. Minkarhi yin’wana vana va karhala, hikwalaho vatatana va fanele va anakanyisisa ka ha ri emahlweni hi rungula leri hlawuriweke va tlhela va tinyika nkarhi wo lunghiselela kahle. Tatana un’wana u ri: “Loko ndzi lunghiselerile un’wana ni un’wana wa vuyeriwa swinene hi leswi hi swi dyondzaka.” Tatana un’wana wa le Jarimani u byela ndyangu wakwe ka ha ri emahlweni leswi va nga ta bula ha swona eka mavhiki lama nga ta landzela. Tatana un’wana wa le Benin la nga ni vana va tsevu lava nga si fikaka emalembeni ya kondlo-a-ndzi-dyi, loko a hlela leswaku eka vugandzeri bya ndyangu ku hlaleriwa DVD leyi sekeriweke eBibeleni, u va nyika swivutiso swa yona ka ha ri ni nkarhi. Hakunene ku lunghiselela swi endla leswaku vugandzeri bya hina bya ndyangu byi vuyerisa.

Loko ndyangu wu tiva leswi ku nga ta buriwa ha swona ka ha ri emahlweni, wu nga bula ha swona exikarhi ka vhiki, xisweswo wu lunghekela dyondzo yoleyo. Naswona loko un’wana ni un’wana a ri ni xiavelo, u ta swi xiya leswaku na yena wa katseka eka vugandzeri byolebyo bya ndyangu.

TIKARHATELENI KU VA NI DYONDZO YA NDYANGU NKARHI NA NKARHI

Mindyangu yo tala swa yi tikela ku va ni dyondzo ya ndyangu nkarhi na nkarhi.

Vatatana vo tala va boheka ku tirha tiawara to tala leswaku va wundla mindyangu ya vona. Hi xikombiso, tatana un’wana wa le Mexico u huma ekaya hi awara ya tsevu nimixo ivi a vuya hi awara ya nhungu nivusiku. Ku tlula kwalaho, minkarhi yin’wana swi nga ha lava leswaku nkarhi wa Vugandzeri bya Ndyangu wu cinciwa hikwalaho ka xiendlakalo xin’wana xa swilo swa moya, xo tanihi ku endzeriwa hi mulanguteri wa xifundzha kumbe ntsombano wa muganga.

Nilokoswiritano, hi fanele hi tiyimisela ku va ni vugandzeri bya ndyangu nkarhi na nkarhi. Loïs wa le Togo la nga ni malembe ya 11 u vula leswi malunghana ni ku tiyimisela ka ndyangu wa ka vona: “Hambileswi minkarhi yin’wana hi bohekaka ku sungula vugandzeri bya hina bya ndyangu nivusiku hikwalaho ka swilo swo karhi leswi endlekeke ninhlikanhi, kambe hi va na byona nkarhi na nkarhi.” Swa twisiseka leswi mindyangu yin’wana yi vaka ni vugandzeri bya yona bya ndyangu eku sunguleni ka vhiki. Loko ko tshuka ku va ni xiendlakalo lexi nga languteriwangiki, yi nga kota ku va ni vugandzeri bya ndyangu hi nkarhi wun’wana vhiki rolero.

Hilaha vito leri ra “vugandzeri bya ndyangu” ri kombisaka hakona, i xiphemu xa vugandzeri bya wena bya Yehovha. Swirho hinkwaswo swa ndyangu wa wena a swi tisele Yehovha “swinkunzana swa milomu ya [swona]” vhiki na vhiki. (Hos. 14:2) Naswona onge nkarhi wolowo wu nga va wo tsakisa eka xirho xin’wana ni xin’wana xa ndyangu, “hikuva ntsako wa Yehovha i khokholo ra n’wina.”—Neh. 8:9, 10.